Xử lý form ngay trong trang php

Discussion in 'Lý thuyết' started by root, Jan 17, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48
  - Thông thường khi làm việc với form, chúng ta lấy dữ liệu từ thẻ input, texarea, select, radio button và checkbox rồi chuyển nó sang trang php khác để thực hiện các yêu cầu. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách xử lý form ngay tại trang - tức là không cần chuyển nó sang trang khác nữa.

  - Câu hỏi đầu tiên có lẽ là, xử lý ngay tại trang có lợi ích gì không?

  • Câu trả lời là như này, trước hết chuyển xử lý sang trang khác không phải lúc nào cũng là biện pháp hay, chẳng hạn với bài tập làm máy tính bỏ túi đơn giản, sau khi chuyển dữ liệu sang trang action.php để tính toán tôi đã phải bổ sung giao diện giống trang index vào trang action.php để hiển thị kết quả cho người dùng.
  • Nếu tôi xử lý ngay tại trang index.php thì tôi không phải làm lại giao diện ở trang action.php nữa.
  - Quay lại chính bài tập ngày xưa ấy, giờ tôi sẽ chuyển đổi code. Lúc này vì xử lý ngay tại trang, nên ở form tôi phải thay đổi một số thứ và gắn thêm vài đoạn code (Bạn nên xem lại code của cách làm ngày xưa để hiểu những thay đổi được tiến hành trong bài viết này):
  PHP:
  <?php
  if (!isset($_GET['action']) || $_GET['action']==""
  {
      
  $so_thu_nhat="";  
      
  $so_thu_hai="";
      
  $toan_tu="";$ketqua="";

  else 
  {    
       
  $so_thu_nhat=$_GET['so_thu_nhat'];    
       
  $so_thu_hai=$_GET['so_thu_hai'];    
       
  $toan_tu=$_GET['toan_tu'];
       if (empty(
  $so_thu_nhat) || empty($toan_tu) || empty($so_thu_hai)) 
       {        
            echo 
  'Canh bao: Ban nhap thieu du lieu !!!';       
            exit();    
       }
      if (!
  is_numeric($so_thu_nhat) || !is_numeric($so_thu_hai )) 
      {        
             echo 
  'Canh bao: Ban phai nhap so !!!';        
             exit();    
       }
      if (
  $toan_tu == '+'
       {        
              
  $ketqua=$so_thu_nhat $so_thu_hai;    
       }    
       else if (
  $toan_tu == '-'
       {        
               
  $ketqua=$so_thu_nhat $so_thu_hai;    
        }    
        else if (
  $toan_tu == '/'
        {        
               
  $ketqua=$so_thu_nhat $so_thu_hai;    
        }    
        else if (
  $toan_tu == '*'
        {        
               
  $ketqua=$so_thu_nhat $so_thu_hai;    
        }    
        else 
        {        
               echo 
  'Canh bao: Toan tu ban nhap vao khong chinh xac !!!';        
               exit();    
         }
  }
  function 
  duca()
  {
     echo 
  "123";
  }
  ?>

  <!DOCTYPE html>
  <html>    
      <head>        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">        
         <title></title>    
       </head>    
       <body>
  <form action="" method="get">    
  Số thứ 1:    <input type="text" name="so_thu_nhat" value="<?php echo $so_thu_nhat ?>" size="10">    
  <br/>    
  toán tứ :    
  <input type="text" name="toan_tu" value="<?php echo $toan_tu ?>" size="5">    <br/>    
  số thứ 2:    
  <input type="text" name="so_thu_hai" value="<?php echo $so_thu_hai ?>" size="10">    <br/>    
  kết quả    =    <input type="text" value="<?php echo $ketqua ?>" size="10">    
  <input type="submit" value="Tính" name="action">
  </form>
      </body>
  </html>
  nguồn: http://www.mangluoitoancau.com/2013/08/xu-ly-form-ngay-tai-trang-trong-php.html
   

Share This Page