Microsoft [P6] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016

Discussion in 'Windows servers' started by nessiggk, Jan 15, 2019.

 1. nessiggk

  nessiggk Member

  Joined:
  Feb 25, 2018
  Messages:
  56
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Location:
  HOCHIMINH CITY
  Home Page:

  [P6] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016  P1 - CHUẨN BỊ VÀ CÁC YÊU CỦA BÀI LAB
  [P1] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P2 - CHUẨN BỊ YÊU CẦU VÀ TẠO OU, GROUP, USER
  [P2] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P3 - SHARE PERMISSION KẾT HỢP NTFS PERMISSION
  [P3] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P4 - HOME FOLDER, ROAMING FOLDER, REDIRECT FOLDER
  [P4] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P5 - GPO
  [P5] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P6 - PRINTER
  [P6] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P7 - AUDIT POLICY, BACKUP SCHEDULE
  [P7] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P6 - PRINTER


  8. Printer


  • Mở Control Panel theo đường dẫn Control Panel\Hardware\Devices and Printers
  lab on tap (58)


  • Nếu có thiết bị in kết nối với PC-DC thật thì PC-DC tự động quét ra, nên trong trường hợp làm bài này ta sẽ tự tạo Máy in luận lí Printer01

  • Chọn tiếp Add a local printer or network printer with manual settings -> Next
  lab on tap (59)

  • Giữ nguyên mặc định port -> Next tiếp, ở màn hình Install the printer driver -> Chọn model máy in -> chọn Have Disk nếu có driver máy in thật hoặc để windows update tự động -> ở đây ta giả lập nên bỏ qua -> Next
  lab on tap (60)

  • Nhập tên Printer01
  lab on tap (61)

  • Ở màn hình Printer Sharing giữ nguyên mặc định -> Next -> Finish, hoàn tất tạo 1 shared printer: Printer01
  lab on tap (62)

  • Các user KeToan được quyền in, điều chỉnh máy in và xóa job của mọi user
   • Phải chuột vào Printer0, chọn Printer Properties -> Chọn tab Security

   • Remove Gr Everyone, Add Gr Ketoan -> Full quyền
  lab on tap (63)


  • Các user NhanSu được quyền in.
   • Add Gr Nhansu -> Set chỉ được quyền In
  lab on tap (64)

  • Tạo thêm một printer như Printer01, đặt tên và share với tên Printer01 (Ketoan)
  lab on tap (65)

  • Chuột phải vào Printer01(Ketoan) chọn Printer properties -> Printer (Ketoan) -> vào Tab Advanced -> Điền vào Priority: 10 ( Số càng cao càng có quyền ưu tiên cao) -> Apply
  lab on tap (66)

  • Qua tab Security, Remove Gr Everyone, Add Gr Ketoan -> Full quyền
  lab on tap (67)


  • Chuyển spool folder về C:\Printer\PrinterSpool
   • Tạo thư mục theo đường dẫn như trên

   • Chọn Printer01 -> Print server properties -> Tab advanced -> Sửa đường dẫn thành C:\Printer\PrinterSpool\
  lab on tap (68)  Test:


  • PC01: sign in ns1
   • Vào Control Panel\Hardware and Sound\Devices and Printers -> Add a printer -> The printer that I wantt isn’t listed -> Select a shared printer by name, nhập: \\pc-dc\printer01 -> Next 2 lần -> Finish
  lab on tap (69)


  • PC-DC: Run -> gpmc.msc -> OU HCM -> chuột phải GPO Don’t access Control panel -> tắt Link enabled. Để user Nhansu có thể vào control panel add Printer
  lab on tap (70)

  • PC01: Sign in kt1 -> Control panel -> add Printer -> add Printer01 và Printer01(Ketoan) -> Printer01 (Ketoan) Set default

  lab on tap (71)

  lab on tap (72)

  • Log on user kt1 -> Chạy notepad, gõ vài kí tự -> Ctrl P -> Lặp lại vài lần
  lab on tap (73)


  • Tương tự log on user ns1 -> Print
  lab on tap (74)

  • Vào Control Panel\Hardware and Sound\Devices and Printers -> Phải chuột vào Printer01 on pc-dc -> See what’s printing => Không có quyền Manage this printer và Manage Documents
  lab on tap (75)

  • PC01: log in lại kt1 => Cấp quyền Manage this Printer và Manage documents
  lab on tap (76)

  • Khi user Ketoan muốn được in trước user Nhansu => Chọn printer01 (Ketoan) có Độ ưu tiên cao hơn do số priority cao hơn printer01 -> Set priority = 10
  lab on tap (77)

  • PC-DC: C:\Printer\PrinterSpool đã dời về vị trí mới
  lab on tap (78)
   
  Last edited: Feb 7, 2019

Share This Page