Microsoft [P5] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016

Discussion in 'Windows servers' started by nessiggk, Jan 15, 2019.

 1. nessiggk

  nessiggk Member

  Joined:
  Feb 25, 2018
  Messages:
  56
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Location:
  HOCHIMINH CITY
  Home Page:

  [P5] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016  P1 - CHUẨN BỊ VÀ CÁC YÊU CỦA BÀI LAB
  [P1] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P2 - CHUẨN BỊ YÊU CẦU VÀ TẠO OU, GROUP, USER
  [P2] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P3 - SHARE PERMISSION KẾT HỢP NTFS PERMISSION
  [P3] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P4 - HOME FOLDER, ROAMING FOLDER, REDIRECT FOLDER
  [P4] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P5 - GPO
  [P5] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P6 - PRINTER
  [P6] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P7 - AUDIT POLICY, BACKUP SCHEDULE
  [P7] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P5 - GPO

  6. Cấm user Ketoan truy cập Control Panel


  • Run -> gpmc.msc: mở trình quản lí Group Policy
  • Chuột phải chọn OU HCM -> Chọn Create a GPO in this domain. And Link it here -> Đặt tên Don't access Control Panel -> Ok
  lab on tap (51)

  • Chuột phải vào GPO mới tạo -> Edit -> Chọn theo đường dẫn: User configuration -> Administative Templates -> Control panel -> Double click Prohibit acces to Control Pannel and PC settings -> Chọn Enabled -> OK
  lab on tap (52)

  • Run -> gpupdate /force: Update Group Policy

  7. Cấm các user NhanSu chạy chương trình Internet Explorer
  • Run -> gpmc.msc -> Chọn OU HN -> Chọn Create a GPO in this domain. And Link it here -> Đặt tên Don't access Internet Explorer-> Ok
  lab on tap (53)

  • Chuột phải vào GPO vừa mới tạo -> Edit -> Chọn theo đường dẫn User configuration -> Administative Templates -> System -> Double click policy Don’t run specified Windows applications -> Chọn enabled -> Show, nhập iexplore.exe -> OK
  lab on tap (54)

  • Run -> gpupdate /force
  Kiểm tra: Cấm user Ketoan truy cập Control Panel, cấm user Nhansu chạy Internet Explorer:


  • PC01: sign in kt1
   • Run -> Control => Deny
  lab on tap (55)

  • PC01: sign in ns1 -> Chạy internet explorer => Deny
  lab on tap (56)


  lab on tap (57)
   
  Last edited: Feb 7, 2019

Share This Page