Microsoft [P4] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016

Discussion in 'Windows servers' started by nessiggk, Jan 15, 2019.

 1. nessiggk

  nessiggk Member

  Joined:
  Feb 25, 2018
  Messages:
  56
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Location:
  HOCHIMINH CITY
  Home Page:

  [P4] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016  P1 - CHUẨN BỊ VÀ CÁC YÊU CỦA BÀI LAB
  [P1] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P2 - CHUẨN BỊ YÊU CẦU VÀ TẠO OU, GROUP, USER
  [P2] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P3 - SHARE PERMISSION KẾT HỢP NTFS PERMISSION
  [P3] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P4 - HOME FOLDER, ROAMING FOLDER, REDIRECT FOLDER
  [P4] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P5 - GPO
  [P5] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P6 - PRINTER
  [P6] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P7 - AUDIT POLICY, BACKUP SCHEDULE
  [P7] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P4 - HOME FOLDER, ROAMING FOLDER, REDIRECT FOLDER


  4. Tạo Home folder cho các user và tạo Roaming Folder cho user Ketoan


  • Tạo thư mục Home folder, share Everyone – Full control
  • Tạo thư mục Profiles, Share -> Advanced Sharing -> Remove Gr Everyone, Add Group Ketoan -> Full control, hoặc để Everyone Fullcontrol -> Giới hạn quyền bằng NTFS permission
  lab on tap (43)

  • Đối với Gr Ketoan: Tạo Home folder và Roaming Profile: Run -> dsa.msc -> Chuột phải user kt1, chọn Properties -> Qua tab Profiles
   • Profiles path: \\pc-dc\profiles\%username%

   • Home folder: Chọn ổ Z: \\pc-dc\home folder\%username%
    • Ở đây %username% chính là tên username, để tránh gõ nhầm tên
  lab on tap (44)

   • Thực hiện tương tự cho user kt2
  • Đối với Gr Nhansu: Chỉ tạo Home Folder: Chuột phải chọn user ns1, chọn Properties -> Qua tab Profiles -> Connect: Z:
   • Home folder: Chọn ổ Z: \\pc-dc\home folder\%username%
  lab on tap (45)

  • Tương tự tạo home folder cho user ns2

  5. Redirect folder My Documents của các user NhanSu về máy DC
  • Tạo thư mục C:\\Redirection folder, Share Gr Nhansu - Full control
  lab on tap (46)

  • Run -> gpmc.msc -> Chuột phải vào OU HN -> Chọn Create a GPO in this domain. And Link it here -> Đặt tên Deploy Folder Redirection -> Ok
  lab on tap (47)

  • Chuột phải vào GPO Deploy Folder Redirection -> Edit -> Theo đường dẫn User configuration -> Policies -> Windows Settings -> Folder Redirection -> Bên khung bên phải, chuột phải Documents, chọn Properties

  • Ở hộp thoại Properties, Mục Setting chọn Basic – Redirect everyone’s folder to the same location. Ở mục Target folder location -> Create a folder for each user under the root path, nhập \\pc-dc\redirection folder -> Yes -> OK
  lab on tap (48)

  • Sau đó Run -> gpupdate /force. Restart máy PC01

  Kiểm tra Home folder, Roaming folder và Redirection folder:


  • Trên PC01: Sign in kt1. Tổ hợp phím Windows + E -> File Explorer. Thấy có ổ đĩa Z -> Home folder
  lab on tap (49)

  • Tạo một file kt1.txt ở ổ đĩa Z. Quay lại PC-DC, C:\Home folder\kt1 -> Phát hiện file kt1 đã được tạo
  lab on tap (50)

   • Tương tự các user còn lại
  • Roaming folder giúp chúng ta đồng bộ dữ liệu local của user giữa máy client lên Máy server, Khi kết thúc phiên làm việc trên một máy sign out hoặc shutdown việc đồng bộ sẽ tự động -> Khi user này chuyển qua máy client khác thì sẽ đồng bộ dữ liệu trước đó => file user local sẽ lưu ở 2 nơi là Server và Client

  • PC01: sign in user ns1. Vào File Explorer, đi theo đường dẫn C:\Users\ns1.SVUIT, phát hiện không còn Thư mục Documents nữa.

  • Run -> \\pc-dc\Redirection folder\ns1 -> Phải chuột vào Documents
  lab on tap (43)

  • Folder Documents đã chuyển hướng location lên Server
   
  Last edited: Feb 7, 2019

Share This Page