Microsoft [P2] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016

Discussion in 'Windows servers' started by nessiggk, Jan 15, 2019.

 1. nessiggk

  nessiggk Moderator

  Joined:
  Feb 25, 2018
  Messages:
  63
  Likes Received:
  8
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Location:
  HOCHIMINH CITY
  Home Page:

  [P2] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016  P1 - CHUẨN BỊ VÀ CÁC YÊU CỦA BÀI LAB
  [P1] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P2 - CHUẨN BỊ YÊU CẦU VÀ TẠO OU, GROUP, USER
  [P2] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P3 - SHARE PERMISSION KẾT HỢP NTFS PERMISSION
  [P3] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P4 - HOME FOLDER, ROAMING FOLDER, REDIRECT FOLDER
  [P4] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P5 - GPO
  [P5] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P6 - PRINTER
  [P6] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016


  P7 - AUDIT POLICY, BACKUP SCHEDULE
  [P7] LAB ÔN TẬP CUỐI MÔN 70-410 MCSA 2012 + 2016  P2 - CHUẨN BỊ YÊU CẦU VÀ TẠO OU, GROUP, USER  III. Thực hiện

  1. Chuẩn bị


  • Nâng cấp domain
  Trỏ Preferred DNS Server về chính máy PC-DC

  lab on tap (3)

  Add Roles -> Active Directory Domain Services -> Install

  lab on tap (4)

  Sau khi nâng cấp thành công lên máy Domain Controller -> PC-DC tự khởi động và khi hoàn tất sẽ như hình -> Đăng nhập bằng Administrator Domain

  Username: SVUIT\Administrator

  Password: P@ssword

  lab on tap (5)

  • Cho PC01 join domain
  Trỏ Preferred DNS server về máy PC-DC: 192.168.2.2

  lab on tap (6)

  Join domain svuit.local

  lab on tap (7)

  • Chọn account được phép gia nhập domain, ở đây mình có account user nên sẽ nhập account admin domain
  lab on tap (8)

  Thông báo đã gia nhập domain thành công -> Restart

  lab on tap (9)

  Sau khi khởi động đăng nhập bằng svuit\Administrator hoặc Administrator@svuit.local với password là P@ssword

  lab on tap (10)

  • Tạo Password policy đơn giản
  Vào PC-DC, Run gpmc.msc -> Forest: svuit.local -> Domains -> svuit.local -> chuột phải Default Domain Policy

  lab on tap (11)

  Ở trong giao diện Group Policy Management Editor -> Computer Configuration -> Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Account Policies -> Password Policy

  + Minimum password length: 3 characters

  + Password must meet complexity requirements: Disable

  lab on tap (12)

  Sau đó run -> gpupdate /force

  lab on tap (13)

  • Tạo thư mục ở ổ C của PC-DC
  lab on tap (14)

  lab on tap (15)


  2. Tạo OU, Group, User tương ứng
  • Run -> dsa.msc: vào trình quản lí Active Directory Users and Computers

  • Chuột phải vào svuit.local -> New -> Organizational Unit -> Nhập tên HCM. Tương tự tạo OU HN
  lab on tap (16)

  • Vào từng OU tạo Group tương ứng. Chuột phải vào HCM -> New -> Group -> Nhập group name: Ketoan
  lab on tap (17)

  • Tương tự
  lab on tap (18)

  • Tạo các user tương ứng ở OU HCM và HN. Chuột phải vào OU tương ứng chọn New -> User
  lab on tap (19)

  • Sau đó bỏ tick chọn “User must change password at next logon”
  lab on tap (20)

  • Add user vào group. Phải chuột vào Group Ketoan -> Properties -> Members -> Add -> Nhập kt1;kt2 -> check name kiểm tra -> OK.
  lab on tap (21)

  • Tương tự với OU HN -> Group Nhansu
  lab on tap (22)
   
  Last edited: Feb 7, 2019

Share This Page