Một số lệnh kiểm tra server khi bị tấn công DDOS

Discussion in 'Security' started by magicvn, Mar 5, 2016.

 1. magicvn

  magicvn New Member

  Joined:
  Aug 10, 2014
  Messages:
  25
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  0
  +Kiểm tra sốconnection trên port 80:

  Code:
  netstat -n | grep :80 |wc -l 
  +Kiểm tra sốlượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV:
  Code:
  netstat -n | grep:80 | grep SYN_RECV|wc -l
  
  +Hiển thị tấtcả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗiIP:
  Code:
  netstat -an|grep:80 |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn
  
  +Nếu muốnkiểm tra IP nào mở nhiều SYN thì thêm vào:
  Code:
  netstat -an|grep:80|grep SYN |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq-c|sort -rn
  
  +Đối vớiserver có nhiều IP, để kiểm tra IP nào đang bị tấncông:
  Code:
  netstat -plan |grep :80 | awk '{print $4}'| cut -d: -f1 |sort |uniq -c
  
  +Hiển thị tấtcả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗiIP:
  Code:
  Cách 1:  netstat-an | grep ':80' | awk '{print $5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d":"-f1 | sort | uniq -c
  Cách 2:  netstat-an | grep ':80' | awk '{print $5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d":"-f1 | sort | uniq -c |sort|awk ' {print $2 "\t" $1 }'
  
  +Hiển thị sốlượng mỗi loại kết nối
  Code:
  netstat -an |grep :80 | awk '{print $6}' | sort | uniquniq -c
  
  61 ESTABLISHED
  13 FIN_WAIT1
  17 FIN_WAIT2
  1 LISTEN
  25 SYN_RECV
  298 TIME_WAIT
  

  Hiển thị tấtcả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗiIP
  Code:
  watch "netstat-an | grep ':80' | awk '{print \$5}' | sed s/'::ffff:'// | cut-d\":\" -f1 | sort | uniq -c"
  
  watch "netstat-an | grep :80 | awk '{print \$6}' | sort | uniq -c"
  
   

Share This Page