[Lab] Windows Backup Server 2008 - Part 2

Discussion in 'Lab-Server 2003, 2008' started by thanhtung0601, Aug 14, 2015.

 1. thanhtung0601

  thanhtung0601 Moderator

  Joined:
  Jul 19, 2015
  Messages:
  14
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  3. Thực hiện recovery data
  Vào Action > Recover
  [​IMG]

  Chọn A backup stored on another location
  [​IMG]

  Chọn Remote Shared folder

  [​IMG]

  Sử dụng đường dẫn chứa file backup ở server khác
  [​IMG]

  Chọn bản backup muốn recover

  [​IMG]

  Chọn kiểu muốn recover là Files and Folders
  [​IMG]

  3.1. Recover File

  Chọn recover 1 file
  [​IMG]

  Chọn đích chứa file recover
  [​IMG]

  Tùy chọn thêm các option recover

  [​IMG]

  Chọn Recover
  [​IMG]

  Quá trình recover bắt đầu và hoàn thành

  [​IMG]
  [​IMG]

  Kiểm tra file đã được recover
  [​IMG]


  3.2. Recover folder

  [​IMG]
  [​IMG]

  Kiểm tra các file và folder đã được recover, các file có tên trùng nhau sẽ được recover và đổi sang tên khác tùy theo lựa chọn trong option recover.
  [​IMG]

  3.3. Recover volume
  Khôi phục volume, làm tương tự các bước recover như trên đến bước Select Recovery Type, chọn Volumes
  [​IMG]

  Chọn Source và Destination Volumes
  [​IMG]

  Thông báo dữ liệu trên Destionation volume sẽ bị mất, chọn Yes
  [​IMG]

  Chọn Recover
  [​IMG]

  Quá trình recover được thực hiện và hoàn thành

  [​IMG]
  [​IMG]

  Kiểm tra volume đã được recover
  [​IMG]

  Log báo quá trình backup và recover đã thành công
  [​IMG]

  4. Kiểm tra file backup
  Các file backup sẽ được lưu dưới định dạng file vhd, ko nằm dưới dạng các folder và các files để chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra. Trong trường hợp này, để kiểm tra các file và folder trong file vhd, ta cần attach file vhd vào để kiểm tra. Các bước thực hiện như sau:

  Vào Server Manager > Storage, chuột phải Disk Management, chọn Attach VHD
  [​IMG]

  Chọn đường dẫn đến nơi lưu file VHD và chọn file VHD, chọn Open
  [​IMG]

  Chọn OK
  [​IMG]

  Kiểm tra volume mới được tạo ra dựa trên file VHD và kiểm tra lại các file và folder có trong file VHD
  [​IMG]


  [​IMG]


  Sau khi kiểm tra xong, chuột phải Disk chứa file VDH, chọn Detach VHD để tách file VHD ra khỏi trình quản lý Disk Management của windows
  [​IMG]

  Chú ý: không chọn Delete the virtual hard disk file after removing the disk, chọn OK
  [​IMG]
   
 2. nontakjaba

  nontakjaba Member

  Joined:
  Dec 10, 2017
  Messages:
  99
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  16
  Gender:
  Male
  Cam on ban da chia se
   
 3. nontakjaba

  nontakjaba Member

  Joined:
  Dec 10, 2017
  Messages:
  99
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  16
  Gender:
  Male
  Cam on ban da chia se
   

Share This Page