Microsoft Lab Routing MCSA

Discussion in 'Windows servers' started by nessiggk, Feb 2, 2019.

 1. nessiggk

  nessiggk Member

  Joined:
  Feb 25, 2018
  Messages:
  56
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Location:
  HOCHIMINH CITY
  Home Page:

  Lab ROUTING
  Các bước triển khai:


  1. Cài đặt Role Routing and Remote Access

  2. Cấu hình Static Route

  3. Cấu hình Dynamic Route

  I. Chuẩn bị


  • Mô hình lab gồm:
   • 2 Máy ảo Windows Server 2016 Data Center làm Router: PCDC01 và PCDC02

   • 2 Máy ảo Windows 10 Pro Lite làm Client: PC01 và PC02

  • Tạo 3 mạng LAN ở Vmware. Click chuột phải vào một máy ảo bất kì chọn Setting -> Network Adapter -> LAN segments…
  lab routing (1)


  • Chỉnh Network Adapter, ở PCDC01 và PCDC02 add thêm 1 card mạng và ứng với LAN như bên dưới
   • PC01 – LAN#1

   • PCDC01
    • Card mạng 1: LAN#1

    • Card mạng 2: LAN#2
   • PCDC02
    • Card mạng 1: LAN#2

    • Card mạng 2: LAN#3
   • PC02 – LAN#3

  • Đặt IP theo card tương ứng
  lab routing (2)


  • Tắt firewall trên cả 4 máy

  • Kiểm tra. ( Lệnh ping có thêm -4 nghĩa là sử dụng ipv4 để ping)
   • PC01 -> PCDC01: OK
  lab routing (3)

  • PCDC01 -> PCDC02: OK
  lab routing (4)

  • PCDC02 -> PC02: OK
  lab routing (5)

  • PC01 -> PC02: Thất bại
  II. Thực hiện


  1. Cài đặt Role Routing and Remote Access ( Làm trên cả PCDC01 và PCDC02)


  • Mở Server Manager, vào menu Manage, chọn Add Roles and Features

  • Cửa sổ Before You Begin -> Next 3 lần

  • Trong cửa sổ Select server roles, chọn Remote Access, chọn Add Features -> Next 3 lần
  lab routing (6)

  • Chọn Routing -> Add Features, còn lại làm như bình thường
  lab routing (7)

  • Xong
  lab routing (8)


  2. Cấu hình Static Route


  • Thực hiện trên PCDC01 và PCDC02

  • Mở Server Manager, vào Menu Tools, Chọn Routing and Remote Access

  • Chuột phải vào tên PC, chọn Configure and Enable Routing and Remote Access
  lab routing (9)

  • Màn hình Welcome -> Next

  • Màn hình Configuration, chọn Custion Configuration, chọn Next
  lab routing (10)

  • Màn hình Custom Configuration, chọn LAN Routing -> Next
  lab routing (11)

  • Màn hình Completing, chọn Finish

  • Chọn Start service, sau đó chọn Finish
  lab routing (12)


  • Trên PCDC01, mở theo đường dẫn PCDC01, bung mục Ipv4, Chuột phải Static Routes, chọn New Static Route,..

  lab routing (13)

  • Điền thông số
   • Interface là cổng ra mạng cần đến, ví dụ cần đến mạng Lan#3 thì phải đi qua card Lan#2 -> Chọn Interface: Ethernet 1 (ứng với Lan#2 có trên PCDC01)

   • Destination là dải địa chỉ mạng cần đến 10.0.2.0

   • Network mask: Subnet mask của mạng 10.0.2.0 là 255.255.255.0

   • Gateway: Gửi gói tin đến địa chỉ này để tiếp tục đi đến mạng đích 192.168.1.2 (PCDC02)
  lab routing (14)


  • Tuy nhiên đến đây thì gói tin chỉ đi đến được mạng đích, từ mạng đích phản hồi về không thể thực hiện được do Router PCDC02 chưa có định tuyến đường đi cho gói tin này

  • Thực hiện tương tự tạo Static Route trên PCDC02
  lab routing (15)

  • Cổng ra mạng đích là Ethernet0 ứng với Lan#2

  • Gateway -> Chỉ đường đi tiếp của gói tin là 192.168.1.1 tại Lan#2 PCDC01

  • Kiểm tra: Ping giữa 2 máy
   • PC01 -> PC04: Thành công
  lab routing (16)

  • Trên PCDC01, mở CMD, gõ lệnh Route Print -> Xuất hiện Route 10.0.2.0, hoặc có thể kiểm tra bảng route bằng giao diện của Routing and Remote Access.


  lab routing (17)


  3. Cấu hình Dynamic Route (Thực hiện trên PCDC01 và PCDC02)


  • Xóa static route vừa tạo trên cả 2 máy

  • Trên PCDC01, mở theo đường dẫn PCDC01, bung mục Ipv4, chuột phải General, chọn New Routing Protocol,..
  lab routing (18)

  • Chọn RIP Version 2 for Internet Protocol, chọn OK
  lab routing (19)

  • Chuột phải RIP, chọn New Interface
  lab routing (20)

  • Chọn card ethernet1, OK 2 lần
  lab routing (21)

  • PCDC02 thực hiện tương tự -> Card ethernet0
  lab routing (22)

  • Đợi một khoảng thời gian để nó học route từ các Router kết nối trực tiếp với nó, ở đây thông qua card mạng Eth0

  • Kiểm tra: PC01 -> PC04: ok
  lab routing (23)

  • Chuột phải vào Static routes, chọn Show IP routing table…
  lab routing (24)
   
  Last edited: Feb 7, 2019

Share This Page