Microsoft Lab NAT MCSA

Discussion in 'Windows servers' started by nessiggk, Feb 7, 2019.

 1. nessiggk

  nessiggk Member

  Joined:
  Feb 25, 2018
  Messages:
  56
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Location:
  HOCHIMINH CITY
  Home Page:

  LAB NAT

  Các bước triển khai:  1. NAT OUTBOUND

  2. NAT INBOUND

  I. Chuẩn bị  • Mô hình lab gồm:
   • 1 Máy ảo chạy Windows Server 2016 Data Center làm Router

   • 1 Máy ảo chạy Windows Server 2016 Data Center làm Web Server

   • 1 Máy ảo chạy Windows 10 Pro Lite làm 1 Host ngoài Internet
  • Tạo 2 Mạng LAN ở VMware
   • LAN segment 1

   • LAN segment 2
  • Chỉnh Network Adapter ở các máy ảo:
   • PCDC02: LAN#1

   • PCDC01
    • Card mạng 1: LAN#1

    • Card mạng 2: LAN#2
   • PC01: LAN#2
  • Mô hình mạng, đặt IP như hình

  lab nat (1)

  • Tắt Firewall trên cả 3 máy

  • PCDC01 cài đặt Role Routing and Remote Access (Như bài lab Routing)

  • PCDC02 cài đặt IIS Web Server
  lab nat (2)

  • Tạo file default.htm theo đường dẫn C:\inetpub\wwwroot
  lab nat (3)

  • Kiểm tra: Ping test
  PCDC02 -> PCDC01: OK

  lab nat (4)


  PC01 -> PCDC01: OK

  lab nat (5)


  II. Thực hiện


  1. NAT Outbound (Thực hiện trên máy PCDC01)


  • Mở Routing and Remote Access, chuột phải chọn PCDC01, chọn Configure and Enable Routing and Remote Access
  lab nat (6)

  • Màn hình Welcome -> Next. Màn hình Configuration, chọn Custom Configuration, Next
  lab nat (7)

  • Chọn NAT, tiếp tục Next
  lab nat (8)

  • Màn hình Completing, chọn Finish. Sau đó Start service để khởi động dịch vụ
  lab nat (9)

  • Trên PCDC01, mở theo đường dẫn PCDC01, bung mục IPv4, chuột phải NAT
  lab nat (10)

  • Chọn card Ethernet1, card Ethnet1 này là card mạng bên trong private ra ngoài Internet
  lab nat (11)

  • Chọn Public interface connected to the Internet và check vào ô Enable NAT on this interface -> OK
  lab nat (12)

  • Tiếp tục chuột phải vào NAT, chọn New Interface. Chọn card Ethernet0, sau đó ok. Card Ethernet nối với mạng Private cần ra ngoài Internet
  lab nat (13)

  • Chọn Private interface connected to private network -> OK
  lab nat (14)

  • Kiểm tra: Từ PCDC02 ping PC01 -> OK. Vậy là PCDC02 đã ra ngoài Internet được nhờ thực hiện cấu hình NAT trên PCDC01 (PC01 Tượng trưng cho Internet bên ngoài)
  lab nat (15)

  • Quan sát Mappings thấy PCDC02 (10.0.1.2) đã NAT ra ngoài thông qua PCDC01 (192.168.1.1)
  lab nat (16)


  2. NAT Inbound ( Thực hiện trên PCDC01)


  • Mở theo đường dẫn: PCDC01, bung mục IPv4, chọn NAT, chuột phải card Ethernet1, chọn Properties
  lab nat (17)

  • Qua tab Services and Ports, check ô Web Server (HTTP)
  lab nat (18)

  • Điền IP của PCDC02 có web server: 10.0.1.2 vào phần Private address -> OK 2 lần
  lab nat (19)

  • Kiểm tra: Dùng IE ở máy PC01 truy cập website của PCDC02 bằng IP card Ethernet1: http://192.168.1.1 -> Thành công
  lab nat (20)

  • PCDC01 mở mapping của card Ethernet1 ( trong phần NAT, phải chuột vào Ethernet1, chọn Show Mappings...)
  lab nat (21)
   
  Last edited: Feb 7, 2019

Share This Page