STORAGE [Lab 9.3] HPE 3Par Adaptive Optimization schedule

Discussion in 'HPE' started by root, Feb 10, 2018.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,131
  Likes Received:
  57
  Trophy Points:
  48

  HPE 3Par Adaptive Optimization schedule configuration


  Ở system 3Par 7200c này minh có 4 AO config đã tạo từ bài lab trước. Phần tiếp theo mình sẽ tiến hành lập lịch cho các AO config để các AO có thể tự động chạy khi đến lịch đã thiết lập sẵn.

  Trên công cụ quản lý 3Par Management Console chúng ta vào menu "Provisioning" và chọn "System" mà chúng ta muốn cấu hình AO --> chọn “AO Configurations” → Chọn AO cần lập lịch trong tab “AO Configurations” →Right-Click lên AO mà bạn chọn và chọn menu “Schedule AO…”.


  HPE 3Par Adaptive Optimization schedule configuration (1)

  Tại cửa sổ Schedule AO chúng ta chọn option:
  • Create Schedule: Tại cửa sổ Schedule AO chúng ta chọn option “Create Schedule” để lập lịch chạy tự động cho AO.
  • Run now: Nếu bạn muốn AO đó chạy luôn mà không cần lập lịch thì có thể chọn option “Run Now”.
  - General:
  • System: Chọn hệ thống SAN Storage HPE 3Par mà bạn muốn tạo Schedule cho AO cần lập lịch.
  • Domain: Chọn domain của hệ thống SAN Storage HPE 3Par nếu bạn có cấu hình domain cho hệ thống SAN Storage HPE 3Par
  • AO Configuration: Chọn AO mà bạn muốn tạo Schedule.
  - Settings:
  • Max Run Time: 6 hous: Thiết lập thời gian tối đa để dữ liệu di chuyển giữa các Tier trên hệ thống HPE 3Par.
  • Compact Mode: auto. Sau khi công việc AO kết thúc hệ thống HPE 3Par sẽ tự động compact lại các CPG.
  Measurement Interval:
  • Start: 12 hour(s) prior to execution. Đây là thời gian hệ thống HPE 3Par sẽ thu thập và phân tích tần suất truy xuất dữ liệu trước khi tiến hành thực hiện di chuyển dữ liệu giữa các tier.
   • Ví dụ ở đây thời gian start là 12 giờ trước khi thực hiện và thời gian bắt đầu thực hiện là 12 PM
   • Vậy hệ thống HPE 3Par sẽ tiến hành thu thập và phân tích từ lúc 0 AM và hệ thống sẽ bắt đầu thực hiện di chuyển dữ liệu vào lúc 12 PM.
  • End: Là thời gian hệ thống HPE 3Par thu thập và phân tích tần suất truy cập dữ liệu đến các khu vực dữ liệu kết thúc. Nếu bạn có thiết lập thông số tại đây (ví dụ là: 6 hour). Thì hệ thống sẽ tiến hành thu thập vào lúc 0 AM và kết thúc công việc thu thập & phân tích này vào lúc 6 AM
  Schedule:
  • Name: Đặt tên cho Schedule AO mà bạn cấu hình
  • Generate alert if task fails: Check vào option để hệ thống HPE 3Par cảnh báo cho bạn biết nếu schedule AO mà bạn thiết lập không chạy được vì bị lỗi.
  • Recurrence: Các bạn chọn Advanced để thiết lập thời gian chạy cho AO chi tiết hơn.

  HPE 3Par Adaptive Optimization schedule configuration (2)


  Chúng ta sẽ thiết lập các thông số cho AO cấu hình Schedule
  • Interval Between minutes must be 15 or more
  • Hours: Cho AO chạy từ 8PM đến 5 AM
  • Day of Week: cho AO chạy từ thứ 2 đến thứ 6

  HPE 3Par Adaptive Optimization schedule configuration (3)


  Chúng ta review lại các thông số mà chúng ta đã cấu hình để tạo lịch chạy tự động cho AO.

  Sau khi review xong chúng ta chọn “OK”. Hệ thống sẽ bắt đầu tự động chạy AO này theo lịch mà chúng ta đã thiết lập.


  HPE 3Par Adaptive Optimization schedule configuration (4)  Chúng ta thiết lập cấu hình lập lịch cho các AO còn lại tương tự như AO ở trên. Khi AO đó đã được lập lịch bạn sẽ thấy trong tab “Scheduled/Suspended” số lượng lịch được tạo cho 1 AO.


  HPE 3Par Adaptive Optimization schedule configuration (5)  Hoặc bạn có thể vào menu “Task & Schedules” → ở tab “Schedules” bạn sẽ thấy các lịch đã lập cho các AO, thông tin cấu hình của từng schedule trên từng AO.


  HPE 3Par Adaptive Optimization schedule configuration (6)


  Khi tới giờ theo như lịch đã thiết lập sẵn trong schedule của AO, hệ thống HPE 3Par sẽ tự động start AO đó lên và tiến hành phân tích, lấy mẫu các khu vực, rồi tiến hành di chuyển dữ liệu giữa các tier….


  HPE 3Par Adaptive Optimization schedule configuration (7)


  Bạn có thể xem các báo cáo về khối lượng dữ liệu di chuyển giữa các tier tại menu “Performance & Reports” → Chọn system bạn muốn monitor “3Par01_7200c” → chọn menu “AO configurations” → chọn tiếp menu “Space Moved”.


  HPE 3Par Adaptive Optimization schedule configuration (8)

  Các bạn có thể tham khảo thêm các bài lab liên quan tại đây:
  Tổng hợp các bài lab triển khai SAN 3Par
  Triển khai các thành phần khác như: active license, Service Processor,...
   
  Last edited: Feb 10, 2018

Share This Page