STORAGE [Lab 9.2] HPE 3Par Adaptive Optimization configuration

Discussion in 'HPE' started by root, Feb 10, 2018.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,131
  Likes Received:
  57
  Trophy Points:
  48

  Adaptive Optimization configuration


  AO sử dụng công nghệ “Tiering” dùng để thực hiện di chuyển dữ liệu giữa các loại phương tiện lưu trữ khác nhau khi nhu cầu về nó tăng hoặc giảm. Di chuyển dữ liệu cũ, ít được truy cập hơn đến các thiết bị lưu trữ rẻ tiền hơn, tốc độ chậm hơn như các ổ đĩa SATA hoặc thậm chí là băng từ để làm giảm giá thành của phần cứng trong khi đặt dữ liệu mới, được truy nhập thường xuyên hơn, quan trọng hơn vào các ổ đĩa Fibre Channel đắt tiền hơn, tốc độ nhanh hơn thậm chí là các ổ đĩa trạng thái rắn (SSD) để tăng hiệu suất. Cuối cùng, tiến trình tự động hoá ngăn chặn nó sa lầy trong việc phân loại dữ liệu và thiết lập chính sách ảnh hưởng hiệu quả “phân tầng” như sự quản lý thông tin về chu kỳ tồn tại (life-cycle management -ILM).
  Trên công cụ quản lý 3Par Management Console chúng ta vào
  menu "Provisioning" và chọn "System" mà chúng ta muốn cấu hình AO --> Trong System cấu hình AO right-click trên menu "AO Configurations" --> chọn "Create AO configuration..." để tạo 1 AO và các chính sách cho AO đó.
  • Tạo một AO Configuration
  Adaptive Optimization configuration (1)

  Cửa sổ "Welcome" của cấu hình tạo AO đưa ra các chú thích và recommend cho chúng ta khi tạo 1 AO như:
  • Highest performance CPG: Tier 0 (nên sử dụng các Disk SSD với CPG có RAID 1,..)
  • Medium performance CPG: Tier 1 (nên sử dụng các Disk FC với CPG có RAID 1,..)
  • Lowest performance CPG: Tier 2 (nên sử dụng các Disk NL với CPG có RAID 5,..)
  Chọn Mode AO phù hơp với dữ liệu trên các Tier
  • Mode Performance: di chuyển dữ liệu nhiều đến higher-performance tier phù hợp với CPG có các ứng dụng quan trọng.
  • Mode Cost: di chuyển dữ liệu nhiều đến lower-performance tier phù hợp với CPG có các ứng dụng không quan trọng.
  • Mode Balanced: cân bằng cả 2 mode trên.
  Và để cấu hình AO trên 3Par hoạt động bạn phải có license "Adaptive Optimization".

  Adaptive Optimization configuration (2)


  Với AO đầu tiên mình sẽ cấu hình đầy đủ 3 tier và sử dụng cấu hình theo recommend cho AO này
  - General:
  • System: Chọn hệ thống SAN Storage HPE 3Par mà bạn muốn tạo AO.
   Domain: Chọn domain của hệ thống SAN Storage HPE 3Par nếu bạn có cấu hình domain cho hệ thống SAN Storage HPE 3Par
   Name: Đặt tên cho AO trên hệ thống SAN Storage HPE 3Par mà bạn muốn tạo.
  Tier CPGs:
  • Tier 0: Sử dụng higher tier cho highest-performance. Nên mình dùng CPG trên những disk SSD với khả năng IOPO cao
  • Tier 1: Sử dụng Medium performance, nên mình sẽ sử dụng CPG được cấu hình trên những disk FC. Dữ liệu sẽ được di chuyển từ SSD với khả năng IOPO cao xuống các ổ SAS FC có IOPO thấp hơn.
  • Tier 2: Sử dụng lower-performance tier, nên mình sẽ sử dụng CPG được cấu hình trên những disk NL.

  Adaptive Optimization configuration (3)

  Các bạn có thể tham khảo thêm các bài lab liên quan tại đây:
  Tổng hợp các bài lab triển khai SAN 3Par
  Triển khai các thành phần khác như: active license, Service Processor,...
   
  Last edited: Feb 10, 2018

Share This Page