STORAGE [Lab 9.1] HPE 3PAR Adaptive Optimization design

Discussion in 'HPE' started by root, Feb 9, 2018.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,131
  Likes Received:
  57
  Trophy Points:
  48

  HPE 3PAR Adaptive Optimization Design - Best Practices


  Chức năng tự động phân lớp lưu trữ (Autonomic Storage Tiering) cho phép dữ liệu tự động di chuyển giữa các lớp đĩa lưu trữ theo chính sách mà không cần cài đặt cấu hình một cách thủ công, nhờ đó có thể cân đối đầu tư giữa các loại ổ đĩa khác nhau hợp lý và tiết kiệm hơn, đồng thời giúp tăng hiệu suất của hệ thống rất nhiều. Nếu bạn sử dụng EMC thì AO của 3Par có thể so sánh với công nghệ FAST VP của EMC.

  HPE 3PAR Adaptive Optimization Design (1)

  How to Adaptive Optimization (AO) work


  AO là một công nghệ phân tầng dữ liệu thông minh vì không phải tất cả dữ liệu đều được moving từ các virtual volume đến tier 0 (SSD) mà AO chỉ thực hiện moving những dữ liệu thường xuyên truy cập.
  AO phân bổ không gian trong các khối 128 MB tại các khu vực phân cấp mà AO phân tích và di chuyển dữ liệu. Mức độ phân tích và di chuyển dữ liệu này đảm bảo khả năng dùng những đĩa cứng SSD mắc tiền sẽ được sử dụng tối đa bằng cách chỉ di chuyển giữa các vùng dữ liệu truy cập nhiều nhất thay vì là toàn bộ các virtual volume.
  Ví dụ nếu bạn có 1 virtual volume 100 GB và chỉ có 2 vùng có truy xuất nhiều thì hệ thống AO chỉ di chuyển 256 MB của 2 vùng dữ liệu truy cập nhiều đó lên SSD. Điều này giúp tiết kiệm không gian lớn so với toàn bộ khối lượng dữ liệu của Virtual Volume cần di chuyển.
  AO nhận biết được khu vực nào có truy cập nhiều thông qua việc phân tích số lần truy cập vào một khu vực trong một khoảng thời gian để đo mật đô IO khu vực đó. Mật độ IO được đo bằng IOPS trên GB/phút. Số liệu thống kê mật độ IO của khu vực đó sẽ được AO sử dụng để chọn lựa những khi vực có mật độ IO trên mức trung bình và đánh dấu chúng để di chuyển qua tier cao hơn (SSD). Cách AO di chuyển dữ liệu cũng phụ thuộc vào việc bạn cấu hình lựa chọn chế độ hiệu suất nào (High, balance hay low mode).
  Một khi khu vực đã được đánh dấu để di chuyển trên hệ thống AO. Hệ thống sẽ thực hiện một số bước kiểm tra để xác nhận khu vực có nên di chuyển hay không
  • Average service time: Thời gian đáp ứng dịch vụ trung bình của tier đã được kiểm tra để đảm bảo dữ liệu của sẽ không bị di chuyển lên những đĩa cứng có công nghệ tốc độ nhanh hơn nhưng lại đang làm việc rất nhiều và đang có service time cao. Trên thực tết là việc di chuyển dữ liệu của AO sẽ tệ hơn so với ban đầu.
  • Space: Nếu không có đủ dung lượng lưu trữ trong 1 tier hoặc không gian của CPG đang cảnh báo hay đạt đến giới hạn của CPG thì không có khu vực nào được di chuyển lên tier đó. Tuy nhiên, trong trường hợp đĩa đã vượt quá cảnh bảo của CPG hay giới hạn thì AO sẽ cố gắng khắc phục vấn đề này bằng cách di chuyển những vùng đó ra khỏi tier. Trước tiến nó sẽ di chuyển các khu vực đang bận lên các tier nhanh hơn và các vùng ít truy cập hơn vào các tier chậm hơn.

  Best Practices AO Configuration


  NUMBER OF TIERS: Bạn có thể có 2 đến 3 tier với tier 0 là nhanh nhất và tier 2 là chậm nhất.
  • Các chính sách tier sau đây được chấp nhận trong cùng một cấu hình Adaptive Optimization
   • SSD, FC/SAS, and NL
   • FC/SAS and NL
   • FC/SSD and FC
   • Sử dụng các loại RAID khác nhau cùng một cấu hình AO
  • Recommend với hệ thống 2 tier không nên chỉ có đĩa NL và SSD vì hiệu suất đĩa NL và SSD chênh lệch nhau quá lớn. Thậm chí với hệ thống 2 tier không có SSD bạn có thể bỏ trống tier 0 trong cấu hình của bạn và có thể thêm SSD vào sau này nếu có.
  • Luôn thiết kế vùng NL sẽ đóng góp 0% IOPS cho hệ thống.
  • Ví dụ bán có thể cấu hình AO với
   • 2 tier SAS và NL: 1 = 10K SAS, 2=NL
   • 2 tier SSD và FC: 0 = SSDs, 1=10K SAS
   • 3 tier SSD, FC và NL: 0 = SSDs, 1=10K SAS, 2=NL
  • Không phải các đĩa SSD có dung lượng lớn hơn thì có IOPS cao hơn. Với các ổ cứng SSD lớn thì tỉ lệ dữ liệu truy cập nhiều sẽ được đặt trên vùng SSD có dung lượng lớn nhiều hơn so với các đĩa SSD có dung lượng nhỏ hơn.
  HPE 3PAR Adaptive Optimization Design (2)

  simple:
  • Hãy bất đầu 1 AO với chính sách chứa toàn bộ các lớp đĩa cứng (SSD, FC, NL) và cho phép dữ liệu di chuyển một cách tự do
  CPGS:
  • Một CPG chỉ được nằm trong 1 AO config. Vì vậy, nếu bạn có nhiều chính sách AO khác nhau cho từng loại dữ liệu thì bạn nên có những CPG riêng biệt để có thể tạo những chính sách riêng theo từng AO riêng biệt.
  • CPG cho SSD nên là RAID 5 với minimum growth increment (8 GB per node pair). CPG cho FC và NL nên là RAID 6 với thông số growth increment là default.
  NODE PAIRS:
  • AO chỉ xảy ra trên một cặp node. Nếu bạn sử dụng các dòng 3Par có nhiều node như 3Par7400 với 4 node. AO sẽ xảy ra trên các cages được gắn trên cặp node 0, 1 và cặp node 2, 3. Vì vậy, để tối ưu cho AO bạn nên gắn các đĩa cứng và cage câng bằng giữa các node để hiệu năng được giữ cân bằng.

  PROVISION FROM YOUR MIDDLE TIER

  • Bạn nên tạo các Virtual Volume từ Tier 1 đến Tier 2 nếu bạn sử dụng AO có cấu hình 3 Tier. Bằng cách này bất kì lần ghi dữ liệu mới sẽ không ghi vào đĩa chậm, cũng không chiếm không gian của tier có đĩa nhanh (tier 0 SSD). Bằng cách cho phép AO kiểm soát hoàn toàn Tier 0 và không tạo bất kì virtual volume nào trên Tier 0 để cho phép AO có thể tận dụng tối đa 100% hiệu suất.
  • Nếu bạn sử dụng 2 Tier trên hệ thống có chứa đĩa NL

  Timing:

  • Thời gian để chạy AO là sự cân nhắc quan trọng. Nên chỉ cho AO chạy trong những ngày làm việc (ví dụ từ thứ 2 đến thứ 6).
  • Thực hiện 1 ngày 1 lần, tố nhất là vào ban đêm
  • Schedule cho các AO có cấu hình khác nhau nên được chạy cùng một thời điểm. AO sẽ thực hiện từng chính sách một cách liên tục nhưng nó sẽ tính toán những gì cần được di chuyển cùng lúc.

  AO MODE:

  • Perfomance: Tích cực di chuyển dữ liệu đến higher tiers
  • Cost: Tích cực di chuyển dữ liệu trên vùng đến lower tiers
  • Balanced: Cân bằng giữa Performance và Cost
  HPE 3PAR Adaptive Optimization Design (3)
  Việc chọn mode nào phụ thuộc vào mục đích của bạn muốn đạt được là gì (tối ưu chi phí hay hiệu suất). Ban đầu bạn có thể cấu hình AO ở mode Balanced và theo dõi một thời gian rồi hãy điều chỉnh cấu hình Mode AO cho phù hợp.

  AVAILABILITY
  Tất cả các CPG trong AO config nên được thiết lập cùng Availability level (ví dụ như HA cage). Khi kết hợp cac CPG có Availability level khác nhau trong cấu hình AO thì dữ liệu sẽ được bảo vệ ở CPG có Availability level thấp nhất.
  Ví dụ: Nếu bạn có FC CPG có cấu hình Availability là HA Cage và NL CPG có cấu hình Availability là HA Magazine thì kết là dữ liệu có Availability level là Magazine.

  Các bạn có thể tham khảo thêm các bài lab liên quan tại đây:
  Tổng hợp các bài lab triển khai SAN 3Par
  Triển khai các thành phần khác như: active license, Service Processor,...
   
  Last edited: Feb 10, 2018

Share This Page