STORAGE [Lab 8] Mapping Virtual Volume 3Par to ESXi Host

Discussion in 'HPE' started by root, Feb 8, 2018.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,131
  Likes Received:
  57
  Trophy Points:
  48

  How to mapping Virtual Volume HPE 3Par to ESXi Host


  Phần trước chúng ta đã Export các Virtual Volume đến các Host trên hệ thống HPE 3Par. Tiếp theo phần này chúng ta sẽ cấu hình trên hệ thống VMware vSphere để các Host có thể mount các Virtual Volume mà chúng ta đã export trên hệ thống SAN HPE 3Par.

  Mount Virtual Volume HPE 3Par đến các ESXi Host

  • Sử dụng vSphere Client login vào vCenter để thực hiện Mount các Virtual Volume từ SAN Storage HPE 3Par lên các ESXi Host. Chúng ta sẽ tiến hành Mount Virtual Volume "LUN02_Cluster02" trên hệ thống SAN Storage HPE 3Par lên các ESXi Host nằm trong Cluster02.
  • Chúng ta chỉ cần mount LUN02_Cluster02 chi 1 ESXi host, các ESXi host còn lại trong Cluster sẽ tự động quét và nhận LUN02_Cluster02 mà chúng ta không cần phải thực hiện lại việc Mount Virtual LUN này nữa.
  Chúng ta sẽ tiến hành mount Virtual Volume "LUN02_Cluster02" trên hệ thống SAN Storage HPE 3Par cho ESXi07

  • Vào mục: Storage → nhấn Recan all → nhấn Add Storage.


  mount Virtual Volume HPE 3Par to ESXi (1)


  Chọn Disk/LUN để tiến hành Mount virtual Volume từ SAN Storage HPE lên các ESXi Host trên hệ thống VMware vSphere.
  Chọn "Next" để qua bước cấu hình tiếp theo.

  mount Virtual Volume HPE 3Par to ESXi (2)

  Tại menu "Select Disk/LUN":
  chúng ta sẽ thấy "LUN02_Cluster02" sẽ được hiện thị như hình dưới. Chọn LUN "LUN02_Cluster02" và tiến hành mount Virtual Volume này lên ESXi 07.
  Sau đó chọn "Next" để qua bước cấu hình tiếp theo.

  mount Virtual Volume HPE 3Par to ESXi (3)

  Tại menu "Current Disk Layout" chúng ta sẽ được review các thông tin LUN mà chúng ta sẽ mount lên ESXi Host 07 như: Device, Device Type, Capacity, LUN ID... của LUN sẽ được mount cho ESXi Host.
  Sau khi review xong các thông tin LUN mount cho ESXi Host xong. Chúng ta chọn "Next" để qua bước cấu hình tiếp theo.

  mount Virtual Volume HPE 3Par to ESXi (4)


  Properties: Đặt tên cho LUN mà chúng ta đã chọn ở trên để mount cho ESXi Host 07 vào check box "Enter a datastore name".
  Sau khi đặt tên xong cho LUN chúng ta chọn "Next" để qua bước cấu hình tiếp theo.

  mount Virtual Volume HPE 3Par to ESXi (5)

  Formatting: Tại đây hệ thống cho phép chúng ta cấu hình dung lượng của LUN mà chúng ta sẽ sử dụng là bao nhiêu. Ở đây mình sẽ sử dụng Maximun dung lượng có sẵn của LUN02_cluster02 là 10 TB.

  mount Virtual Volume HPE 3Par to ESXi (6)

  Read to complete: Các bạn kiểm tra lại các thông tin của virtual Volume trên hệ thống HPE 3Par và LUN mà chúng ta sẽ mount cho ESXi Host 07 trước khi hoàn thành.
  Sau khi kiểm tra xong các thông tin của LUN sẽ mount cho ESXi Host 07. Chúng ta chọn "Finish" để hệ thống tiến hành mount LUN lên ESXi Host 07 như các cấu hình cho ta thiết lập ở trên.

  mount Virtual Volume HPE 3Par to ESXi (7)


  Chúng ta đã mount thành công Virtual Volume "LUN02_Cluster02" trên hệ thống SAN Storage HPE 3Par lên ESXi Host 07 thành công.

  mount Virtual Volume HPE 3Par to ESXi (8)


  Bây giờ qua ESXi08 chúng ta nhấn “Rescan all” thì Host này sẽ tự động mount Virtual Volume "LUN02_Cluster02" trên hệ thống SAN Storage HPE 3Par cho chúng ta. Chúng ta không cần thực hiện các bước Mount như ở ESXi 07 vì ESXi 08 và ESXi 07 thuộc cùng 1 Cluster được export từ virtual volume "LUN02_Cluster02".

  Chúng ta thực hiện “Rescan all” tương tự cho các ESXi Host còn lại trong Cluster để các Host trong Cluster có thể mount virtual Volume "LUN02_Cluster02" đến các ESXi Host trong Cluster.


  mount Virtual Volume HPE 3Par to ESXi (9)

  Các bạn có thể tham khảo thêm các bài lab liên quan tại đây:
  Tổng hợp các bài lab triển khai SAN 3Par
  Triển khai các thành phần khác như: active license, Service Processor,...
   
  Last edited: Feb 10, 2018

Share This Page