VMware [Lab 8.2] Cấu hình backup VM bằng vSphere Replication 5.8

Discussion in 'VMware Lab' started by root, Feb 26, 2015.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48

  configure and use VMware vSphere Replication 5.8 backup Virtual machine


  Hướng dẫn cấu hình backup máy ảo bằng VMware vSphere Replication 5.8
  - Series lab install and confiugure VMware vSphere Replication 5.8

  1. [Lab 8.1] Hướng dẫn cài đặt VMware vSphere Replication 5.8
  2. [Lab 8.2] Cấu hình backup VM bằng vSphere Replication 5.8
  3. [Lab 8.3] Recover Virtual Machine by vSphere Replication 5.8
  4. [Lab 8.4] Backup & Recover vCenter by vSphere Replication 5.8
  5. [Lab 8.5] vSphere Replication 5.8 replicate VM with snapshots
  - Tổng hợp các bài lý thuyết và Lab triển khai hệ thống ảo hóa VMware vSphere.

  3. Cấu hình vSphere Replication 5.8 backup virtual machine


  - Trên vSphere Web Client bạn phải chuột lên máy ảo mà bạn muốn backup bằng VMware vsphere Replication chọn "All vSphere Replication Actions" và chọn "Configure Replication".

  cau hinh backup vm bang vsphere replication

  - Bạn có thể sao chép máy ảo mà bạn muốn backup đến 1 site khác có vCenter hoặc sao chép lên Cloud nếu bạn có mua Cloud. Ở đay mình sẽ replication máy ảo này thông qua VMware vCenter.

  cau hinh backup vm bang vsphere replication
  - Ở đây bạn có thể sao chép Virtual machine mà bạn muốn Backup đến 1 Server khác trong cùng 1 site hoặc 1 site khác (nếu hệ thống ảo hóa VMware vSphere của bạn có nhiều site).

  cau hinh backup vm bang vsphere replication
  - Ở đây bạn có thể chọn vSphere Replication để thực hiện sao chép nếu trong hệ thống vSphere của bạn có nhiều site.

  cau hinh backup vm bang vsphere replication
  - Mình sẽ thực hiện backup máy ảo "windows 2003" đang được lưu trữ trên datastore của SAN "DS_SAN" lên datastore "DS02_ESXi03" của VMware ESXi Host 03.

  cau hinh backup vm bang vsphere replication

  - ở đây bạn có thể chọn định dạng cho ổ cứng của máy ảo backup, tốt nhất thì chúng ta nên để cùng định dạng với ổ cứng ban đầu để nó có cùng 1 định dạng để không tốn thời gian VMware vSphere Replication convert disk. Bạn cũng có thể chuyển định dạng mới cho máy ảo backup.

  cau hinh backup vm bang vsphere replication

  - Quiescing là option cho phép máy ảo đang chạy đưa các dữ liệu đang hoạt động trên RAM xuống đĩa cứng ảo. Sau đó vSphere Replication mới tiến hành snapshot máy ảo đó. Điều quan trọng là máy ảo đó phải cài đặt VMware tools.


  cau hinh backup vm bang vsphere replication

  - Thời gian mà bạn muốn Replication máy ảo cần backup. Nó chỉ cho phép Replication từ 15’ đến 24h. Mình cấu hình Replication máy ảo cần backup 15 phút một lần.

  cau hinh backup vm bang vsphere replication
  - Cuối cùng là thông tin tóm tắt nãy giờ chúng ta đã cấu hình để backup máy ảo bằng VMware vSphere Replication.

  cau hinh backup vm bang vsphere replication
  - Như vậy chúng ta đã hoàn thành viêc backup cho máy ảo bằng VMware vSphere Replication. Cứ 15 phút vSphere Replication sẽ tiến hành Backup máy ảo này một lần.
  • Lần 1: Ở lần Backup đầu tiên vSphere Replication sẽ thực hiện full backup máy ảo.
  • Ở các lần backup tiếp theo vSphere Replication chỉ backup những gì mà máy ảo đó đã thay đổi trong 15 phút trước đó.
  - Bạn cũng có thể tiến hành backup máy ảo ngay lập tức nếu bạn muốn bằng cách phải chuột lên máy ảo backup trong vSphere Replication và chọn "sync now".

  cau hinh backup vm bang vsphere replication
   
  Last edited: Jul 8, 2016

Share This Page