BACKUP [Lab 8.1] Configure Object Copy Session HP Data Protector

Discussion in 'Backup/Restore for Server' started by root, Nov 29, 2016.

 1. root

  root Active Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,178
  Likes Received:
  22
  Trophy Points:
  38

  How to configure Object Copy Session - HP Data Protector 9


  Ở các bài lab trước chúng ta đã sử dụng phần mềm backup HP Data Protector để thực hiện backup dữ liệu xuống các hệ thống backup Disk to Disk như HP StoreOne bằng cách sử dụng VTP (Virtual Tape Library) hay NAS (NFS và CIFS) hay là store catalyst của HP StoreOne.

  Chúng ta cũng đã sử dụng phần mềm backup để thực hiện backup dữ liệu xuống các hệ thống băng từ như HP Tape Libnrary MSL2024 hay MSL4048.

  Nên chúng ta thường tránh backup dữ liệu trực tiếp từ hệ thống SAN Storage xuống hệ thống Tape Library. Bởi vì hệ thống Tape Library sử dụng băng từ và ghi dữ liệu theo dạng tuần tự nên tốc độ đọc ghi khá chậm. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến hiếu suất của hệ thống lưu trữ SAN Storage.

  Vì vậy trong thiết kế về giải pháp về backup chúng ta thường thiết kế backup dữ liệu từ hệ thống SAN Storage xuống hệ thống Backup Disk to Disk để đảm bảo tốc độ nhanh chóng và hiệu suất của hệ thống SAN Storage ít ảnh hưởng nhất.

  Sau đó dữ liệu sẽ từ hệ thống backup disk to disk sẽ tiếp tục được lưu trữ xuống một lớp nữa là HP Tape Library. Vì hệ thống băng từ có tốc độ đọc ghi khá chậm, nên chúng ta không thực hiện sao chép dữ liệu backup trực tiếp từ SAN Storage mà phải sao chép dữ liệu backup đã được backup xuống HP StoreOne backup system để đảm bảo không ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống SAN Storage. Hệ thống băng từ Tape Library đảm bảo dữ liệu an toàn, khó bị hư hỏng hơn so với dữ liệu được lưu trữ trên HDD và thời gian lưu trữ cho dữ liệu backup cũng lâu hơn so với hệ thống backup disk to disk. Bên cạnh đó giá thành của hệ thống backup Tape Library cũng rẻ hơn rất nhiều so với hệ thống Backup Disk.


  Trong bài lab này chúng ta sẽ thực hiện lưu trữ dữ liệu backup từ hệ thống SAN Storage xuống hệ thống backup disk HP StoreOne backup system. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng Object copy session trên HP Data Protector để thực hiện copy dữ liệu backup trên hệ thống HP StoreOne backup system xuống hệ thống HP Tape Library MSL4048.


  Chúng ta sẽ thực hiện lưu trữ dữ liệu từ backup session vào trong VTL được tạo trên HP StoreOne Backup System.

  Video tham khảo bài lab HP Data Protector Object Copy Sesssion

  Trong backup session “TEST BACKUP FILE” phần “Destination” chọn backup device là “VTL01_STOREONE”.


  configure Object Copy Session - HP Data Protector (1)


  Sau khi dữ liệu được lưu xuống hệ thống VTL của HP StoreOne backup System. Chúng ta sẽ tiếp tục lưu trữ dữ liệu xuống hệ thống băng từ Virtual Tape Library MSL4048 để đảm bảo dữ liệu an toàn, khó bị hư hỏng hơn so với dữ liệu được lưu trữ trên HDD và thời gian lưu trữ cho dữ liệu backup cũng lâu hơn.

  Để đảm bảo hiệu suất cho hệ thống chúng ta nên lưu dữ liệu từ hệ thống SAN Storage xuống hệ thống backup Disk to Disk HP StoreOne backup System. Vì dữ liệu backup Disk to Disk sẽ có tốc độ và hiệu suất tốt hơn so với dữ liệu chạy từ SAN xuống băng từ.

  Sau đó chúng ta sẽ thực hiện backup dữ liệu trên hệ thống backup D2D HP StoreOne xuống hệ thống băng từ HP Tape Library MSL. Vì hệ thống băng từ có tốc độ đọc ghi khá chậm, nên chúng ta không thực hiện sao chép dữ liệu backup trực tiếp từ SAN Storage mà phải sao chép dữ liệu backup đã được backup xuống HP StoreOne backup system để đảm bảo không ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống SAN Storage.

  Để cấu hình obecjt copy session chúng ta qua menu “Object Operations → Object copy → Automated → right-click lên Post Backup và chọn “Add” để tạo một backup copy session.

  • Post Backup: Nếu bạn sử dụng menu này để “add” một object copy session thì object copy session sẽ hoạt động ngay sau khi Backup Session thực hiện xong.

  • Scheduled: nếu bạn không muốn chạy “object copy session” ngay sau khi xong một Backup Session thì bạn cũng có thể lập lịch cho Object Copy Session.

  configure Object Copy Session - HP Data Protector (2)


  Tại menu “Automated Copy Operation – Backup Specifications” chúng ta chọn Backup session mà chúng ta muốn copy.

  Ở đây, mình sẽ thực hiện copy dữ liệu backup từ backup session “TEST BACKUP FILE”.


  configure Object Copy Session - HP Data Protector (3)


  Automated Copy Operation - Library Filter

  Ở đây chúng ta cũng có thể lọc bớt đi các backup device để sử dụng cho Copy Session.


  configure Object Copy Session - HP Data Protector (4)


  Automated Copy Operation – Source Devices.

  Chúng ta có thể chọn những backup device nào chứa dữ liệu backup của backup session để thực hiện một backup copy session.

  Chúng ta nên để “Automatic device selection (Recommended)” để backup copy session tự động tìm dữ liệu backup session nằm trên backup device nào.

  Nếu chúng ta chọn chọn một backup device thì khi backup session của chúng ta thay đổi backup device khác thì backup copy session sex không thực hiện copy dữ liệu của backup session được nữa.


  configure Object Copy Session - HP Data Protector (5)  Automated Copy Operation – Destination Devices.

  Ở phần này chúng ta sẽ chọn backup device cho backup copy session để lưu trữ dữ liệu copy từ backup session mà chúng ta muốn copy.

  Ở đây, chúng ta sẽ thực hiện lưu trữ dữ liệu của backup scopy session xuống hệ thống HP Tape Library MSL4048 thông qua Tape Drive01 “MSL4048_Dr01”. Nên chúng ta check vào option “MSL4048_Dr01”.

  Sau khi cấu hình xong chọn “Next” để qua bước tiếp theo.


  configure Object Copy Session - HP Data Protector (6)


  Sau khi cấu hình xong Backup copy session chúng ta chọn “Save Ass…” để lưu lại backup copy session mà chúng ta đã tạo và cấu hình ở trên.

  Chúng ta sẽ đặt tên cho backup copy session này là “STOREONE to MSL4048”.

  Sau đó chọn “OK” để hoàn thành cấu hình.


  configure Object Copy Session - HP Data Protector (7)
   
  Last edited: Nov 29, 2016

Share This Page