VMware [Lab 7.7] Configure vSphere Hyperic Server and Application HA

Discussion in 'VMware Lab' started by root, Feb 25, 2015.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48

  Configure vSphere Application HA and configure vCenter Hyperic Server


  - Ở các bài lab trước chúng ta đã deploy xong vSphere Application HA và vSphere vCenter Hyperic Server. Chúng ta cũng đã cài đặt các Hyperic agent lên các máy ảo cần giám sát và cài hyperic agent lên vCenter thành công.
  Phần này chúng ta sẽ cấu hình vSphere vCenter Hyperic giám sát các service của các máy ảo cần giám sát. Tạo các policy để xử lý khi service trên một máy ảo bị lỗi. Sau đó chúng ta sẽ tích hợp vCenter Hyperic vào VMware vCenter để quản lý và giám sát tập trung.

  - Đây là chuỗi các bài Lab triển khai hệ thống vSphere Application HA trên VMware vSphere 5.5
  1. [Lab 7.5] Install VMware vSphere 5.5 Application HA - App HA
  2. [Lab 7.6] Deploy vSphere 5.5 Application HA and Hyperic Agent
  3. [Lab 7.7] Configure vSphere Hyperic Server and Application HA
  4. [Lab 7.8] Test vSphere 5.5 Application HA VM monitoring
  - Tổng hợp lý thuyết và Lab triển khai hệ thống ảo hóa VMware vSphere. Các bạn có thể vào đây:

  III. Config vSphere App HA


  1. Config vCenter Hyperic Server


  - Bây giờ bạn login vào Hyperic Server để cấu hình giám sát, theo dõi các OS, Application hoặc các service cần thiết
  - Các bạn sử dụng trình duyệt web để login vào Hyperic Server bằng địa chỉ
  Code:
  http://172.16.1.51:7080

  Configure vSphere vCenter Hyperic (1)

  - Trên giao diện của Hyperic server các bạn sẽ thấy các service mà Hyperic Agent trên VM 2k3 và vCenter kết nối về Hyperic Server
  - Các bạn bấm vào nút Add to inventory để add vào Inventory của Hyperic Server

  Configure vSphere vCenter Hyperic (2)
  - Mình đã add cả 2 VM là win2k3 thành công

  Configure vSphere vCenter Hyperic (3)

  - Tương tự chúng ta cũng add VM vCenter vào inventory

  Configure vSphere vCenter Hyperic (4)

  - Các bạn click vào Resource -> Browse để tiến hành xác định plugin cho vCenter App

  Configure vSphere vCenter Hyperic (5)

  - Click vào Tools Menu -> New Server

  Configure vSphere vCenter Hyperic (6)

  - Đặt tên và lựa chọn server type là “Vmware vCenter AppHA”
  - Install Path: “*” đối với vCenter App HA đường dẫn service không quan trọng

  Configure vSphere vCenter Hyperic (7)


  - Các bạn click vào configuration Properties để cấu hình


  Configure vSphere vCenter Hyperic (8)

  - Điền các thông tin sau

  • URL: là đường dẫn truy cập đến vCenter App
  • User và password: là username và pass để login vào vCenter

  Configure vSphere vCenter Hyperic (9)

  Configure vSphere vCenter Hyperic (10)
   
  Last edited: Jul 9, 2016
 2. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48

  2. Connect vCenter with Hyperic Server


  - Để cấu hình App HA thì bạn phải sử dụng vSphere Web Client login vào VMware vCenter -> vào menu Administration để cấu hình.

  Configure policy vSphere app Ha (1)

  - Chúng ta cần cấu hình plug-in App HA trên vCenter App kết nối với Hyperic Server để đưa ra các chính sách khi 1 OS, Application hay service có vấn đề
  - Các bạn điền đầy đủ các thông số như trong hình
  • vCenter Hyperic Server: 172.16.1.51 là địa chỉ IP của Hyperic Server.
  • username và password của Hyperic Server
  • Port sử dụng là 7443
  Configure policy vSphere app Ha (2)


  - Các bạn cần nhấp vào link như hình dưới đây để phê duyệt Certificate.

  Configure policy vSphere app Ha (3)

  - Tới đây kết nối giữa Hyperic Server và vCenter đã được thiết lập thành công.

  Configure policy vSphere app Ha (4)

  3. Create Policy on vSphere App HA


  - Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Hyperic Server để giám sát 1 service trên 1 VM. Ở đây mình sẽ giám sát service IIS 6 trên windows 2003
  - Bạn chọn serrvice cần giám sát nhé rồi add nó vào inventory

  Configure policy vSphere app Ha (5)

  - Tạo 1 policy quy đinh hành động cho service mà nó giám sát.
  - Đặt tên cho policy mà bạn muốn tạo.

  Configure policy vSphere app Ha (6)

  - Chọn service mà ứng dụng đang chạy.

  Configure policy vSphere app Ha (7)

  - Phần này khá quan trọng nhé. Các bạn chú ý các chính sách trong phần này
  • Khi service của ứng dụng đó bị lỗi, ngừng hoạt động thì App HA sẽ ra lệnh để VM đó tự khởi động lại service trong vòng 1 phút (bạn có thể tùy chỉnh thời gian khởi động lại service đó theo ý bạn nhé)
  • Nếu VM khởi động service đó không được thì App HA sẽ yêu cầu VM đó khởi động lại (bạn có thể tùy chỉnh theo ý bạn có muốn VM đó reset hay không nhé)
  • Khi 1 service bị khởi động lại 2 lần trong vòng 5 phút thì App HA sẽ yêu cầu VM đó khỏi động lại. (bạn có thể tùy chỉnh số lần restart và thời gian theo ý bạn nhé)
  Configure policy vSphere app Ha (8)

  - Và cuối cùng là thông tin tóm tắt mà chúng ta đã cấu hình nãy giờ

  Configure policy vSphere app Ha (9)

  - các bạn kiểm tra lại thông tin cấu hình và chọn "Finish" để hoàn thành tao Policy cho vSphere App HA.

  Configure policy vSphere app Ha (10)

  - Nhấn Finish để hoàn thành việc tạo 1 policy

  Configure policy vSphere app Ha (11)
   
  Last edited: Jul 9, 2016

Share This Page