BACKUP [Lab 7.3] Rotate tapes in and out of a media pool

Discussion in 'Backup/Restore for Server' started by root, Nov 28, 2016.

 1. root

  root Active Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,178
  Likes Received:
  22
  Trophy Points:
  38

  How to rotate tapes in and out of a media pool - HP Data Protector 9


  Video cấu hình bài lab How to rotate tapes in and out of a media pool
  Bây giờ chúng ta sẽ cấu hình một backup session sử dụng các Free Pool mà Media Pool mà chúng ta đã tạo và cấu hình ở trên.

  Trong backup session “Backup_loadBalancing_Demo” vào tab “Destination” vào chọn Tape Drive chúng ta cần cấu hình “Drive01_HPCellManager” → Properties…

  Trong Media Pool chọn media pool mà chúng ta đã tạo và cấu hình ở trên “Drive01_MSL”.

  Sau khi cấu hình xong chọn “OK” để hoàn thành cấu hình Media Pool cho Tape Drive01 của hệ thống băng từ Tape Library.


  Rotate tapes in and out of a media pool (1)


  Tương tự chúng ta cũng cấu hình Media Pool “Drive02_MSL” cho Tape Drive “Drive02_HPCellManager”.

  Sau đó chọn “OK” để hoàn thành cấu hình Tape Drive “Drive02_MSL” sử dụng các băng từ trong Media Pool “Drive02_MSL”.  Rotate tapes in and out of a media pool (2)


  Sau khi hoàn thành cấu hình cho Bạkup sesion “Backup loadBlancing_Demo” chúng ta thực hiện start backup full cho backup session này.

  Như chúng ta có thể thấy Tape Drive “Drive01_HPCellManager” đã load băng từ có barcode “GYHBYYMV” để lưu trữ dữ liệu backup từ session backup này.

  Còn Tape Drive “Drive02_HPCellManager” thì load băng từ có barcode “GYHBYYMR” để lưu trữ dữ liệu backup từ session backup này.

  Hai băng từ này được Media Pool “Drive01_MSL” và “Drive02_MSL” load từ Free Pool “Free_pool_MSL” để sử dụng.  Rotate tapes in and out of a media pool (3)


  Trong quá trình sao lưu dữ liệu backup của backup session này. Cả 2 băng từ có barcode “GYHBYYMR” và “GYHBYYMV” đều không đủ dung lượng để lưu trữ dữ liệu backup. Hiện tại dung lượng dữ liệu backup đã vượt quá 10 GB nên 2 băng từ trên không thể lưu trữ nổi dữ liệu backup trên.

  Nên hệ thống đã thực hiện load thêm 2 băng từ mới để tiếp tục lưu trữ dữ liệu backup của backup session này.

  Như kết quả của quá trình backup session này chúng ta có thể thấy tổng dung lượng mà Tape Drive “Drive01_HPCellManager” phải lưu trữ khoảng 35536 MB và “Drive02_HPCellManager” là 25509 MB.

  Như vậy, Media Pool “Drive01_MSL” phải load 4 băng từ và “Drive02_MSL” phải load 3 băng từ mới đủ lữu trữ hết dữ liệu backup từ backup session “Backup loadBlancing_Demo”.


  Rotate tapes in and out of a media pool (4)


  Vào menu “Devices & Media → Media → pools” chúng ta có thể thấy Media Pool “Drive01_MSL” trước khi backup session thì không có băng từ nào. Giờ nó đã có 4 băng từ để lưu trữ hết dữ liệu của backup session “Backup loadBlancing_Demo”.

  Tương tự Media pool “Drive02_MSL” cũng phải load 4 Tapes từ Free Pool “Free_Pool_MSL” để lưu trữ dữ liệu backup từ backup session “Backup loadBlancing_Demo”.

  Như vậy, hệ thống các Media Pool “Drive01_MSL” và “Drive02_MSL” đã load 7 Tapes từ Free Pool “Free_pool_MSL”. Nên bây giờ Free Pool “Free_Pool_MSL” chỉ còn lại 3 băng từ còn trống chưa được sử dụng.


  Rotate tapes in and out of a media pool (5)
   
  Last edited: Nov 28, 2016

Share This Page