AAA [lab 6.1] Config Cisco ACS Shell Command Authorization on Switch

Discussion in 'Lab 802.1x' started by root, Jan 28, 2015.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48

  I. Config Cisco ACS Shell Command Authorization on Switch


  - Series các bài lab "Config Cisco ACS shell command authorization on Switch"
  Tham khảo thêm các bài lab khác tại:

  1. Sơ đồ Lab cấu hình Cisco ACS Shell command Authorization  [​IMG]

  2. Sơ đồ IP
  Sơ đồ cấu hình IP cho bài lab


  Switch 192.168.100.254/24
  ACS 5.4 192.168.100.100/24
  PC 192.168.100.10/24

  3. Yêu cầu
  - Cấu hình để PC telnet vào Switch sẽ xác thực bằng user trên ACS
  - Tạo 2 group user
  • ADMIN: có privilge là 15, có thế sử dụng tất các các command ngoài trừ lệnh "show running-config"
  • USER: có privilge là 10, có thế sử dụng tất các các command ngoài trừ lệnh " show run", "show ip int brief"
  - Thiết lập thống kê (accounting) cho ACS về các xác thực trên Switch

  II. Triển khai Authorization Switch with Cisco ACS Shell Command


  2. Cấu hình Authorization trên Switch


  - Cấu hình IP
  SW-SVUIT(config)#enable password 0 123456

  SW-SVUIT(config)#vlan 10
  SW-SVUIT(config-vlan)#name ACS
  SW-SVUIT(config-vlan)#exit

  SW-SVUIT(config)#interface vlan 10
  SW-SVUIT(config-if)#ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
  SW-SVUIT(config-if)#no shut
  SW-SVUIT(config-if)#interface range f1/14 - 15
  SW-SVUIT(config-if-range)#switchport mode access
  SW-SVUIT(config-if-range)#switchport access vlan 10
  - Từ Switch ping tới ACS server thành công
  - Trỏ đến server chứng thực ACS server  SW-SVUIT(config)#aaa new-model
  SW-SVUIT(config)#tacacs-server host 192.168.100.100 key svuit.vn
  - Trên Switch các bạn test thử việc xác thực với user trên ACS server thành công
  - Cấu hình Switch để thực hiện xác thực bằng ACS và phân quyền cho user làm việc trên Switch  // Thực hiện xác thực bằng ACS server với giao thức tacacs+
  SW-SVUIT(config)#aaa authentication login default group tacacs+
  SW-SVUIT(config)#aaa authorization exec default group tacacs+ local

  // Phân quyền user có thể thực hiện những lệnh cấu hình nào trên Router
  SW-SVUIT(config)#aaa authorization config-commands
  SW-SVUIT(config)#aaa authorization exec default group tacacs+ if-authenticated
  SW-SVUIT(config)#aaa authorization commands 0 default group tacacs+ local
  SW-SVUIT(config)#aaa authorization commands 1 default group tacacs+ if-authenticated
  SW-SVUIT(config)#aaa authorization commands 15 default group tacacs+ if-authenticated
  - Cấu hình Accounting để thống kê cho Switch  SW-SVUIT(config)#aaa accounting update newinfo
  SW-SVUIT(config)#aaa accounting exec default start-stop broadcast group tacacs+
  SW-SVUIT(config)#aaa accounting commands 0 default start-stop broadcast group tacacs+
  SW-SVUIT(config)#aaa accounting commands 1 default start-stop broadcast group tacacs+
  SW-SVUIT(config)#aaa accounting commands 15 default start-stop broadcast group tacacs+

  2. Config authorization and Shell command on Cisco ACS


  1.1 Tạo group và user trên Cisco ACS
  - Tạo 1 network devices

  [​IMG]

  - Các bạn điền IP của Router và sử dụng giao thức TACACS+ và key là "svuit.com" (giống như key được cấu hình trên Router)

  [​IMG]

  - Tạo 2 group: 1 của group của ADMIN và 1 group dành cho các USER

  [​IMG]

  - Tạo group "ADMIN"

  [​IMG]

  - Các bạn cấu hình tương tự tạo thêm group "USER" và kết quả như là chúng ta đã tạo được 2 group như sau

  [​IMG]

  - tạo các user và đưa các user đó vào các group tương ứng

  [​IMG]

  - Với user "admin1" mình sẽ cho vào group "ADMIN"

  [​IMG]

  - Với user là "user1" mình sẽ cho vào group "USER"

  [​IMG]

  - Xong quá trình tạo user vào group. Các bạn có thể tạo user, group theo ý các bạn nhé :)

  [​IMG]
   
  Last edited: Jul 3, 2016

Share This Page