VMware [Lab 5.6] Migrate VM Network from vSS to vDS without downtime

Discussion in 'VMware Lab' started by root, Jun 1, 2016.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48

  How to Migrate Virtual Machine Network from vSphere Standard Switch to vSphere Distributed Switch without downtime


  Hướng dẫn di Network máy ảo từ vSphere Standard Switch sang vSphere Distributed Switch mà không downtime.

  Bài lab này dành cho các bạn muốn chuyển hệ thống ảo hóa vsphere của mình từ Standard Switch sang Distributed Switch thì có ảnh hưởng gì tới hệ thống không?

  ở phần trước chúng ta đã thực hiện chuyển VMkernel và các Service console Network từ Standard Switch sang Distributed Switch.

  Phần tiếp theo này sẽ nói về việc migrate Virtual Machine Network từ Standard Switch sang Distributed Switch mà không làm ảnh hưởng các Virtual machine trên hệ thống Production đang chạy và nó cũng không có downtime khi các bạn thực hiện migrate.

  Đây là series bài lab về vSphere Distribuuted Switch trong series lab triển khai công nghệ ảo hóa của VMware từ A-> Z.
  Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan trong series lab vSphere Distributed Switch
  - Để xem toàn bộ các bài lab về lý thuyết và triển khai Vmware các bạn vào
  Mình sẽ tiến hành migrate các máy ảo nằm trên portgroup (VM Network) từ Standard Switch (vSwitch 0) sang dvportgroup (DVPG-MGMT) trên Distributed Switch “DSwitch-Production”.

  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (1)


  Trong bài lab migrate các máy ảo đang sử dụng Standard Switch chuyển sáng Distributed Switch mà không bị downtime thì hệ thống bạn phải đảm bảo:
  • Đảm bảo ESXi host đã được add vào dvswitch trước khi thực hiện migration. Ở đây mình đã add ESXi 8 vào dvswitch ở các bài lab trước rồi.
  • Đảm bảo kết nối network của Distributed Switch uplink cùng VLAN, trunk giống như Standard switch uplink. Bạn nên so sánh cấu hình của Distributed switch mà bạn migrate tới với cấu hình của Standard Switch, đảm bào nó được cấu hình của chúng như nhau khi kết nối với physical switch. Ở đây mình có dvswitch uplink 1 (vmnic 1) và dvswitch uplink 2 (vmnic 2) có cùng kết nối network nhưu standard switch uplink (vmnic 0).
  Tiến hành Migrate:
  Login vào vCenter thông qua vSphere web client và click vào Distributed switch (DSwitch-Production). Click vào action và chọn “Add and Manage Hosts”.

  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (2)


  Chọn “Manage Host Networking” và nhấn Next


  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (3)


  Chọn Esxi host từ danh sách các host được quản lý bởi distributed switch

  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (4)


  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (5)


  ESXi 8 đã được chọn để thực hiện cấu hình migrate.

  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (6)


  Chọn “Migrate Virtual machine networking” để migrate VM Network adapter đến distributed port groups trên Distributed Switch.  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (7)


  Chọn máy ảo hoặc Network Adapter của máy ảo trong danh sách mà bạn muốn migrate sang Distributed Switch. Click vào “Assign Port Group” để migrate.

  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (8)


  Chọn dvportGroup (DVPG-MGMT) trong dvswitch (DSwitch-Production) mà bạn muốn migrate VM Network trên Standard switch đến.

  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (9)


  Xem lại cấu hình migrate mà chúng ta đã cấu hình
  • Source portgroup: VM Network (nằm trên Standard Switch “vSwitch 0”).
  • Destination portgroup: DVPG-MGMT (nằm trên Distributed Switch “DSwitch-Production”).
  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (10)


  Trước khi nhấn Finish chúng ta sẽ thực hiện Remote và ping tới máy ảo Backup 1 sẽ migrate sang Distributed Switch. Click Finish để kiểm tra.


  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (11)


  Chúng ta có thể thấy việc migration máy ảo Backup 1 từ Standard Switch sang Distributed switch đã hoàn thành và hệ thống không bị downtime. Có thể thấy chúng ta mất 1 gói ping tới máy ảo Backup 1 nhưng session remote desktop tới máy ảo Backup 1 không bị rớt.


  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (12)


  Bạn có thể thấy VM Network adapter của máy ảo Backup 1 đã nằm trên DSwitch-Production.


  migrate VM Network from vSS to vDS without downtime (13)
   
  Last edited: Jul 11, 2016

Share This Page