VMware [Lab 5.5] Migrate VMkernel from VSS to vDS without downtime

Discussion in 'VMware Lab' started by root, Jun 1, 2016.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48

  Chuyển VMkernel từ Standard Switch sang Distributed Switch không downtime


  Migrate VMkernel from Standard Switch to Distributed Switch without downtime.
  Bài lab này dành cho các bạn muốn chuyển hệ thống ảo hóa vsphere của mình từ Standard Switch sang Distributed Switch thì có ảnh hưởng gì tới hệ thống không?
  Phần này sẽ nói về việc migrate VMkernel hoặc service console Network trên Standard Switch sang Distributed Switch mà không làm ảnh hưởng tới hệ thống production đang chạy và nó cũng không có downtime khi các bạn thực hiện migrate.

  Series cacs bài lab về vSphere Distribuuted Switch trong series lab triển khai công nghệ ảo hóa của VMware từ A-> Z.
  Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan trong series lab vSphere Distributed Switch
  - Để xem toàn bộ các bài lab về lý thuyết và triển khai Vmware các bạn vào

  Chuyển VMkernel từ Standard Switch sang Distributed Switch không downtime


  Trong bài lab này VMkernel của mình là “vmk0: 10.123.10.108” trên Standard Switch “vSwitch 0” của ESXi 8.

  Mình sẽ tiến hành migrate VMkernel vmk0 này từ Standard Switch sang Distributed Switch “DSwitch-Production”.

  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (1)


  Yêu cầu để migration không bị downtime
  • Đảm bảo ESXi host đã được add vào dvswitch trước khi thực hiện migration. Ở đây mình đã add ESXi 8 vào dvswitch ở các bài lab trước rồi.
  • Đảm bảo kết nối network của Distributed Switch uplink cùng VLAN, trunk giống như Standard switch uplink. Bạn nên so sánh cấu hình của Distributed switch mà bạn migrate tới với cấu hình của Standard Switch, đảm bào nó được cấu hình của chúng như nhau khi kết nối với physical switch. Ở đây mình có dvswitch uplink 1 (vmnic 1) và dvswitch uplink 2 (vmnic 2) có cùng kết nối network nhưu standard switch uplink (vmnic 0).
  • Đảm bảo dvportGroup sẽ sử dụng vmkernel hoặc service console được cấu hình phù hợp với cấu hình port group của Standard switch (VLAN, NIC Teaming).

  Tiến hành Migrate VMkernel from Standard Switch to vSphere Distributed Switch


  Login vào vCenter thông qua vSphere web client và click vào Distributed switch (DSwitch-Production). Click vào action và chọn “Add and Manage Hosts”.

  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (2)


  Chọn “Manage Host Networking” và nhấn Next


  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (3)


  Chọn Esxi host từ danh sách các host được quản lý bởi distributed switch


  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (4)


  ESXi 8 đã được chọn để thực hiện cấu hình migrate.

  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (5)


  Chọn “Manage VMkernel adapters” để add hoặc migrate VMkernel network adapter đến dvswitch, chỉ định chúng đến dvportgroup, cấu hình VMkernel Adapter hoặc xóa cấu hình có sẵn.  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (6)


  Chọn VMkernel Network (vmk0) trên Standard Switch (vSwitch 0) với port group “Management Network” của ESXi 8 mà bạn muốn migrate sang Distributed Switch. Click vào “Assign Port Group” để migrate

  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (7)


  Chọn dvportGroup (DVPG-MGMT) trong dvswitch (DSwitch-Production) mà bạn muốn migrate VMkernel trên Standard switch đến

  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (8)


  Xem lại cấu hình migrate mà chúng ta đã cấu hình

  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (9)


  Phân tích nhwunxg tác động của cấu hình trên có thể ảnh hưởng đến hệ thống đang chạy

  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (10)


  Xem lại cấu hình của chúng ta

  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (11)


  Trước khi nhấn Finish chúng ta sẽ thực hiện ping tới VMkernel được migrate sang Distributed Switch 10.123.10.108 và VM nằm trên ESXi 8 10.123.10.220. Click Finish để kiểm tra.

  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (12)


  Chúng ta có thể thấy việc migration VMkernel từ Standard Switch sang Distributed switch đã hoàn thành và hệ thống không bị downtime.

  Bạn có thể thấy VMkernel adapter 10.123.10.108 đã nằm trên DSwitch-Production và dvportgroup là DVPG-MGMT.  migrate vmkernel from vSS to vDS without downtime (13)
   
  Last edited: Jul 11, 2016

Share This Page