VMware [Lab 5.3] Manually Add Uplink Adapters to Distributed Switch

Discussion in 'VMware Lab' started by root, May 31, 2016.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48

  Hướng dẫn add các Adapter vào Uplink Distributed Switch trên vSphere 6


  Manually Assign Uplink Adapters to Distributed switch

  Hướng dẫn thêm Uplink Adapters vào vSphere Distributed switch trên vSphere 6 bằng tay. Để các máy ảo bên trong có thể đi ra bên ngoài thông qua hệ thống vSphere Distributed Switch thì nó phải đi thông qua các đường Uplink kết nối giữa vSphere Distributed Port-Group với Physical Nic của VMware ESXi Host.

  Đây là series bài lab về vSphere Distribuuted Switch trong series lab triển khai công nghệ ảo hóa của VMware từ A-> Z.
  Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan trong series lab vSphere Distributed Switch

  - Để xem toàn bộ các bài lab về lý thuyết và triển khai Vmware các bạn vào

  Phần trước chúng ta đã add các ESXi Host và các Network Adapter vào vSphere Distributed Switch thành công. Phần này sẽ hướng dẫn các bạn add network adapter và uplink của Distributed Switch thử công như thế nào.

  Chọn Distributed Switch “DSwitch-Production” và click vào action và “Add and Manage Hosts”.

  assign uplink to vSphere Distributed Switch (1)


  Chọn Manage host networking và click Next.


  assign uplink to vSphere Distributed Switch (2)


  Chọn Host đã được add vào Distributed Switch “DSwitch-Production” mà bạn muốn cấu hình trong danh sách bằng cách click vào “+ attached host”


  assign uplink to vSphere Distributed Switch (3)


  Mình sẽ chọn ESXi 8 để cấu hình

  assign uplink to vSphere Distributed Switch (4)

  - ESXi 8 đã được chọn để config. Click Next để tiếp tục.

  assign uplink to vSphere Distributed Switch (5)


  Chọn Manage Physical adapters để add adapter của ESXi 8 vào uplink của Distributed Switch


  assign uplink to vSphere Distributed Switch (6)


  Chọn Physical Network adapter của ESXi 8 mà bạn muốn add nó vào uplink của Distributed Switch.

  assign uplink to vSphere Distributed Switch (7)


  Chọn uplink trên DSwitch-Production mà bạn muốn add adapter vmnic 2 của ESXi 8 vào.


  assign uplink to vSphere Distributed Switch (8)


  Như vậy vmnic 2 của ESXi 8 đã được add vào Uplink 2 của DSwitch-Production.

  assign uplink to vSphere Distributed Switch (9)


  Review lại việc tác động của thay đổi cấu hình trên Distributed Switch

  assign uplink to vSphere Distributed Switch (10)


  Click Finish để hoàn thành việc cấu hình.


  assign uplink to vSphere Distributed Switch (11)


  Bây giờ, bạn có thể thấy các vmnic 1 và vmnic 2 của ESXi 8 được add vào các uplink 1 và uplink 2 của Distributed Switch “DSwitch-production”.

  assign uplink to vSphere Distributed Switch (12)
   
  Last edited: Jul 11, 2016

Share This Page