CCNA Lab 5.1 Cấu hình PBR với IP SLA và route-map

Discussion in 'Lab' started by nessiggk, Jul 20, 2018.

 1. nessiggk

  nessiggk Member

  Joined:
  Feb 25, 2018
  Messages:
  56
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Location:
  HOCHIMINH CITY
  Home Page:

  Lab 5.1 Cấu hình PBR với IP SLA và route-map
  Ở bài này, tiếp tục sử dụng route-map trong Policy Based Routing để cấu hình trong các trường hợp định tuyến thông thường không thể làm được những chỉ thị khác với đích đến của gói tin. Và kèm theo đó sử dụng Track cho route-map.


  I. Sơ đồ và yêu cầu của bài lab


  1. Sơ đồ của bài lab


  • Sơ đồ của bài lab Sử dụng PBR và route-map để cấu hình
  Cau hinh pbr p2 (1)

  2. Yêu cầu của bài lab


  • Cấu hình cơ bản như sơ đồ

  • Cấu hình default route cho R1, R2, R3

  • Cấu hình NAT trên R2 và R3, R2 và R3 được static route về R1

  • Các PC ping thấy nhau

  • PC1 PC3 đi ra Internet qua đường R2 -> ISP-Viettel và PC2 PC4 đi ra Internet bằng đường R3 -> ISP-VNPT

  • Khi R2 ISP-Viettel đứt PC1 PC3 đi Internet bằng đường R3 -> ISP-VNPT, khi phục hồi, sẽ đi như cũ

  • Khi R3 ISP-VNPT đứt PC2 PC4 đi Internet bằng đường R2 -> ISP-Viettel, khi phục hồi, sẽ đi như cũ

  II. Triển khai bài Lab


  1. Cấu hình cơ bản


  • Ethernetswitch-1 (thay cho switch)
  Cau hinh pbr p2 (2)

  • Router R1
  Code:
  R1(config)#int f0/1
  
  R1(config-if)#no shutdown
  
  R1(config-if)#int f0/1.1
  
  R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
  
  R1(config-subif)#ip address 10.123.10.250 255.255.255.0
  
  R1(config-subif)#exit
  
  R1(config)#int f0/1
  
  R1(config-if)#int f0/1.2
  
  R1(config-subif)#encapsulation dot1q 20
  
  R1(config-subif)#ip address 10.123.20.250 255.255.255.0
  
  R1(config-subif)#exit
  
  R1(config)#int f0/0
  
  R1(config-if)#ip address 172.16.16.1 255.255.255.252
  
  R1(config-if)#no shutdown
  
  R1(config)#exit
  
  R1(config)#int f1/0
  
  R1(config-if)#ip address 172.16.17.1 255.255.255.252
  
  R1(config-if)#no shutdown
  • R2
  Code:
  R2(config)#int f0/0
  
  R2(config-if)#mac-address 9453.3025.0357
  
  R2(config-if)#ip address 192.168.43.147 255.255.255.0
  
  R2(config-if)#no shutdown
  
  R2(config)#exit
  
  R2(config)#int f1/0
  
  R2(config-if)#ip address 172.16.16.2 255.255.255.252
  
  R2(config-if)#no shutdown
  • R3
  Code:
  R3(config)#int f0/0
  
  R3(config-if)#ip address 192.168.10.123 255.255.255.0
  
  R3(config-if)#no shutdown
  
  R3(config-if)#exit
  
  R3(config)#int f1/0
  
  R3(config-if)#ip addres 172.16.17.2 255.255.255.252
  
  R3(config-if)#no shutdown
  
  R3(config-if)#exit
  • PC1
  Code:
  PC-1> ip 10.123.10.11/24 10.123.10.250
  
  Checking for duplicate address...
  
  PC1 : 10.123.10.1 255.255.255.0 gateway 10.123.10.250
  • PC2
  Code:
  PC-2> ip 10.123.10.12/24 10.123.20.250
  
  Checking for duplicate address...
  
  PC1 : 10.123.20.1 255.255.255.0 gateway 10.123.20.250
  • PC3
  Code:
  PC-3> ip 10.123.20.13/24 10.123.20.250
  
  Checking for duplicate address...
  
  PC1 : 10.123.20.13 255.255.255.0 gateway 10.123.20.250
  • PC4
  Code:
  PC-4> ip 10.123.20.14/24 10.123.20.250
  
  Checking for duplicate address...
  
  PC1 : 10.123.20.14 255.255.255.0 gateway 10.123.20.250
  • Cấu hình route R1, R2 ,R3
  Code:
  R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.16.2 250
  
  R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.17.2 254
  
  R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.43.1 254
  
  R2(config)#ip route 10.123.10.0 255.255.255.0 172.16.16.1
  
  R2(config)#ip route 10.123.20.0 255.255.255.0 172.16.16.1
  
  R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2 254
  
  R3(config)#ip route 10.123.10.0 255.255.255.0 172.16.17.1
  
  R3(config)#ip route 10.123.20.0 255.255.255.0 172.16.17.1

  2. Cấu hình NAT trên R2 và R3


  • Router R2
  Code:
  R2(config)#int f0/0
  
  R2(config-if)#ip nat outside
  
  R2(config-if)#exit
  
  R2(config)#int f0/1
  
  R2(config-if)#ip nat inside
  
  R2(config-if)#exit
  
  R2(config)#access-list 1 permit any
  
  R2(config)#ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload
  • Router R3
  Code:
  R3(config)#int f0/0
  
  R3(config-if)#ip nat outside
  
  R3(config-if)#exit
  
  R3(config)#int f0/1
  
  R3(config-if)#ip nat inside
  
  R3(config-if)#exit
  
  R3(config)#access-list 1 permit any
  
  R3(config)#ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload

  3. Cấu hình Policy Based Routing


  • Cấu hình PBR để PC2 PC4 đi Internet theo ISP-VNPT
  Code:
  R1(config)#access-list 24 permit host 10.123.10.12
  
  R1(config)#access-list 24 permit host 10.123.20.14
  
  R1(config)#route-map R1R3 permit 10
  
  R1(config-route-map)#match ip address 24
  
  R1(config-route-map)#set ip default next-hop 172.16.17.2
  
  R1(config-route-map)#exit
  
  R1(config)#int f0/1.1
  
  R1(config-subif)#ip policy route-map R1R3
  
  R1(config-subif)#exit
  
  R1(config)#int f0/1.2
  
  R1(config-subif)#ip policy route-map R1R3
  • Trường hợp khi R1 -> R2 hoặc R1 -> R3 bị đứt, các cổng kết nối sẽ down protocol cho đến khi mở lại

  • Do đó khi R1 R2 chưa đứt PC1 PC3 sẽ đi theo default route còn PC2 PC4 sẽ đi theo route-map, còn khi bị đứt ở R1 R2 thì dĩ nhiên sẽ đi theo default route dự phòng mà ta đã cấu hình

  • Còn trường hợp R1 R3 bị đứt thì theo cấu hình đường đi route-map đến next-hop không xác định được thì sẽ đi theo đường định tuyến cơ bản

  • Giờ chúng ta sẽ thử xem PC1 PC3 và PC2 PC4 đã đi đúng đường chỉ định chưa
  PC1 PC3

  Cau hinh pbr p2 (3)

  PC2 PC4

  Cau hinh pbr p2 (4)


  4. Sử dụng Tracking cho route-map


  • Trong bài lab này, khi đường R2 -> ISP-Viettel hoặc R3 -> ISP-VNPT bị đứt thì chúng ta phải sử dụng phương pháp IP SLA hay là Tracking

  • Đương nhiên việc tracking sẽ được gắn vào route-map, để cấu hình được track cho route-map thì chúng ta cần no lệnh set ip defualt next-hop cũ đi và thay vào đó là
  Code:
  R1(config-route-map)#set ip next-hop verify-availability 172.16.17.2 1 track 10
  • Câu lệnh cũng khá tương tự với “set ip default next-hop” như bài trước mình đã giải thích, tuy nhiên câu lệnh này thêm điều kiện xác minh khả năng có cho gói tin đi theo next-hop đã cấu hình hay không khi Track -> Up thì đi theo như cấu hình còn Track -> Down sẽ đi theo mặc định

  • Cấu hình IP SLA
  Code:
  R1(config)#ip sla 1
  
  R1(config-ip-sla)#icmp-echo 192.168.10.2 source-interface f1/0
  
  R1(config-ip-sla-echo)#frequency 5
  
  R1(config-ip-sla-echo)#exit
  
  R1(config)#ip sla schedule 1 start-time now life forever
  
  R1(config)#track 10 rtr 1
  • Tuy nhiên trong trường hợp R3 -> ISP-VNPT bị đứt ta cần thêm một static route để định hướng đi từ R1 check đến R3
  Code:
  R1(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.17.2
  • Giờ ta thử down đường R3 -> ISP-VNPT, check trên PC2
  *Mar 1 00:39:15.399: %TRACKING-5-STATE: 10 rtr 1 state Up->Down

  Cau hinh pbr p2 (5)

  • Trường hợp R2 -> ISP-Viettel đứt thì chỉ cần gắn Track vào default route đến R2 là được (bởi trong mạng Vmnet1 của mình thì được nối với mạng Wifi nên có thể đi tới được nó và thực hiện Track-Up và từ đó gói tin luôn đi theo đường R2 ->> Không thể ra mạng theo ISP-Viettel)


  Vậy là bài lab đã hoàn thành.
   
  Last edited: Jul 20, 2018
  petpkcui likes this.
 2. petpkcui

  petpkcui New Member

  Joined:
  Oct 1, 2016
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  3
  Gender:
  Male
  Bài viết rất chi tiết và hữu ích. Tks tác giả.
  Tuy nhiên, thông thường 2 cổng của R1 sẽ nối đến 2 ISP luôn chứ không qua R2 với R3. Vậy trong trường hợp này có cách nào để cấu hình vẫn đạt được theo yêu cầu của bài lab không vậy?
   

Share This Page