Lab 3.4 Proxy Endian - part 4

Discussion in 'Security' started by root, Aug 25, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  I. Sơ đồ và yêu cầu
  1. Mô hình

  [​IMG]

  2. Sơ đồ IP

  [TABLE="class: grid, width: 500"]

  Endian Firewall
  Red: DHCP
  Green: 10.0.0.100/24

  AD2k8
  10.0.0.101/24

  Client
  10.0.0.102/24
  [/TABLE]

  3. yêu cầu
  - Máy client và Endian firewall thực hiện Join domain
  - Cấm user test1 trên AD2k8 đi internet bằng http
  - Cho phép admin trên AD2k8 đi internet nhưng không được truy cập trang svuit.com

  II. Triển khai
  1. Bật tính năng Proxy và log trên firewall Endian

  [​IMG]

  2. Tạo profile cho user

  [​IMG]

  [​IMG]

  - Tạo profiles cho admin và profiles sẽ block user đi website svuit.com

  [​IMG]

  [​IMG]

  3. Thực hiện Join doamin cho Firewall Endian

  [​IMG]

  - Join domain thành công

  [​IMG]

  4. Tạo rule
  - Trên máy AD2k8 các bạn tạo ra 2 user là "test1" và "admin" để chúng ta thực hiện kiểm tra firewall
  - Tạo rule deny http với user là test1

  [​IMG]

  - Tạo rule cho user "admin" và sử dụng "admin profiles"

  [​IMG]

  5. Trên client
  - Trên máy client đã thực hiện Join Domain AD2k8
  - Thực hiện login với tài khoản "test1"

  [​IMG]

  - Trên trình duyệt các bạn sửa lại để chọn proxy server và port của proxy

  [​IMG]

  - Khi tiến hành truy cập web nó sẽ yêu cầu username/password

  [​IMG]

  - Mặc dù bạn nhập đúng username/password của "test1" nhưng bạn vẫn không truy cập được web. Khi cancel nó sẽ hiện ra thông báo lỗi request của bạn đã bị Endian Denied

  [​IMG]

  6. Chúng ta lại log off "test1" và login vào "admin"

  [​IMG]

  - Và kết quả là "admin" không truy cập được trang "svuit.com" nhưng truy cập được tới các website khác

  [​IMG]
   

Share This Page