STORAGE [Lab 3.3] Configure Maintenance mode ETERNUS AF650

Discussion in 'Fujitsu' started by root, Jul 20, 2018.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48

  Configure Maintenance mode on SAN Storage ALL FLASH ETERNUS AF650


  Để nâng cấp phần cứng hoặc firmware cho hệ thống SAN Storage ALL FLASH ETERNUS AF650 mà không gây ảnh hưởng đến hệ thống SAN FLASH ETERNUS AF650 đang hoạt động. Chúng ta nên chuyển chế độ Normal của hệ thống ETERNUS AF650 sang trạng thái Maintenance trước khi thực hiện các công việc gây ảnh hưởng đến hệ thống.
  Khi chuyển hệ thống SAN Storage ALL FLASH ETERNUS AF650 sang chế độ Maintenance mode thì một số tính năng quản trị và cấu hình trên hệ thống ETERNUS AF650 sẽ bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng được.
  Để chuyển hệ thống SAN Storage ALL FLASH ETERNUS AF650 sang trạng thái Maintenance mode bạn cần phải có user có quyền Maintenance trên hệ thống

  Login vào thiết bị SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650 bằng user có quyền Maintenance. Các bạn có thể xem ở bài lab trước về hướng dẫn tạo user Maintenance nhé. Ở bài lab này mình lấy user “f.ce” Maintenance có sẵn trên hệ thống SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650
  Nhấn nút "Login" để đăng nhập vào hệ thống SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650


  Maintenance mode ETERNUS AF650 #1


  Trong phần Overview hệ thống SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650 bạn có thể thấy hiện đang có 1 Drive Enclosure AF650 24 disk SSD 2.5’ được kết nối với SAN Controller ETERNUS AF650.
  Ngoài ra bạn còn thấy một số thông tin tổng quan khác của hệ thống SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650 này như:
  + Số lượng Raid Group, số lượng Volume đã tạo trên hệ thống ETERNUS AF650
  + Total capacity, total used capacity, total free capacity
  + Số lượng Thin provisioning pool, số lượng volume trong thin provisioning pool mà chúng ta đã tạo trên ETERNUS AF650

  Maintenance mode ETERNUS AF650 #2


  Bây giờ các bạn vô menu “Component → category “FJ_AF650” → Action click vào menu “Start/End Maintenance” để chuyển hệ thống SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650 sang trạng thái Maintenance mode.


  Maintenance mode ETERNUS AF650 #3


  Thiết bị SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650 đưa ra một vài cảnh báo cho bạn khi bạn chuyển trạng thái “normal” SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650 sang trạng thái “Maintenance” mode

  • Hiện tại hệ thống SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650 đang không hoạt động ở trạng thái Maintenance mode

  • Khi chuyển hệ thống SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650 sang trạng thái Maintenance mode thì tính năng “Power Control” sẽ bị vô hiệu hóa.
  Để chuyển hệ thống SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650 sang trạng thái Maintenance Mode bạn cần click vào nút “Start” và chọn “Ok”.


  Maintenance mode ETERNUS AF650 #4


  Đợi một chút để hệ thống SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650 chuyển về trạng thái Maintenance mode


  Maintenance mode ETERNUS AF650 #5

  Quá trình chuyển hệ thống SAN Storage All FLASH ETERNUS AF650 về Maintenance mode thành công


  Maintenance mode ETERNUS AF650 #6
   
  Last edited: Jul 20, 2018

Share This Page