A10 [Lab 3.2] Cấu hình Load balancing trên A10 với Routed Mode

Discussion in 'A10' started by root, Oct 16, 2016.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48

  Cấu hình Load Balancing A10 routed mode


  LAB Load Balancing A10 routed mode: Ở phần trước "[Lab 3.1] Configure A10 Networks Routed Mode" chúng ta đã cấu hình IP, subnet, gateway, một số thông số cơ bản trên interface Management, Ethernet1, Ethernet 2 và cấu hình static route trên A10 Networks.
  Tiếp theo, phần này chúng ta sẽ cấu hình A10 Networks load balancing cho các máy chủ bên trong mạng LAN thông qua cơ chế Routed Mode.

  2.3. Cấu hình Load balancing A10 Networks Routed Mode


  2.3.1. SERVER on A10 Networks


  - Chúng ta sẽ tiến hành cấu hình load balancing cho 2 website của chúng ta. Đầu tiên chúng ta cần khai báo những server thật mà chúng ta cần load balancing vào tab “server”.
  - Vào menu "Config Mode --> SLB --> Service --> Server" để add các máy chủ cần thực hiện load balancing thông qua A10 Networks.
  Load Balancing A10 routed mode (1)

  - Khai báo tên và IP của server IIS01 sẽ được load balancing thông qua A10 Networks.
  • Name: IIS01. Tên của máy chủ IIS01 sẽ thực hiện load balancing qua A10 Networks.
  • IP Address/Host: 10.0.0.151. Khai báo IP address hoặc Hostname (nếu có DNS server) của máy chủ web IIS01.
  Load Balancing A10 routed mode (2)

  - Kéo xuống dưới chúng ta nhập port 80 ở bước 1 và nhấn “add” ở bước 2 để tạo ra giao thức và port của server cần load balancing như hình dưới đây. Sau khi cấu hình xong chúng ta nhấn “ok”.
  Load Balancing A10 routed mode (3)

  - Để cấu hình nhanh hơn sau khi chúng ta cấu hình các thông số cho server IIS01 chúng ta có thể click chọn IIS01 và nhấn Clone để tạo server IIS02 cho nhanh. (vì server IIS02 và IIS01 giống nhau).
  Load Balancing A10 routed mode (4)

  - Chúng ta sửa lại các thông tin cho phù hợp với server IIS02.
  • Name: IIS02. Tên của máy chủ IIS01 sẽ thực hiện load balancing qua A10 Networks.
  • IP Address/Host: 10.0.0.152. Khai báo IP address hoặc Hostname (nếu có DNS server) của máy chủ web IIS02.
  Load Balancing A10 routed mode (5)


  - Kéo xuống dưới chúng ta nhập port 80 ở bước 1 và nhấn “add” ở bước 2 để tạo ra giao thức và port của server cần load balancing như hình dưới đây. Sau khi cấu hình xong chúng ta nhấn “ok”.

  Load Balancing A10 routed mode (6)

  - Sau đó nhấn save để lưu lại cấu hình chúng ta vừa làm. Khi xuất dòng "Save successful" nghĩa là chúng ta đã lưu lại các cấu hình trên A10 Networks thành công.

  Load Balancing A10 routed mode (7)


  2.3.2. Service Group on A10 Networks


  - Qua tab “service Group” để tiến hành nhóm 2 server IIS mà chúng ta vừa tạo ở trên vào 1 group để load balancing chúng.
  - Vào menu "Config Mode --> SLB --> Service" và chọn "add" để add dịch vụ trên máy chủ web IIS cần thực hiện load balancing.
  Load Balancing A10 routed mode (8)

  - Đặt tên cho group, chọn giao thức và thuật toán sử dụng trong group load balancing này.
  • Name: Loadbalancing IIS. Đặt tên cho service group trên A10 Networks.
  • Type: TCP. Giao thức của dịch vụ trên máy chủ IIS cần thực hiện load balancing thông qua A10 Networks.
  • Algorithm: Round Robin. Chọn thuật toán load balancing trên A10 Networks.
  Load Balancing A10 routed mode (9)

  - Kéo xuống phía dưới chúng ta sẽ add các server IIS01 và IIS02 vào group Load Balancing mà chúng ta vừa tạo ra.

  Load Balancing A10 routed mode (10)

  - Save lại cấu hình mà chúng ta vừa làm. Xuất hiện dòng "Save Successful" nghĩa là chúng ta đã lưu lại cấu hình trên A10 Networks thành công.

  Load Balancing A10 routed mode (11)

  2.3.3. Virtual Server on A10 Networks


  - Qua tab virtual Server chúng ta sẽ tạo ra virtual IP load balancing.
  - Vào menu "Config Mode --> SLB --> Service --> Virtual Server" và chọn "Add" để tạo Virtual server load balancing cho các máy chủ web IIS ở trên.

  Load Balancing A10 routed mode (12)

  - Nhập IP virtual load balancing cho 2 server IIS.
  • Name: Virtual IIS. Đặt tên của Virtual Server
  • IP Address or CIDR Subnet: khai báo IP address cho Virtual Server.
  • Sau đó kéo xuống menu "Port" và chọn nút "Add" để add port cho Virtual Server.
  Load Balancing A10 routed mode (13)

  Chúng ta tiến hành nhập giao thức, port, group các server load balancing.
  • Type: HTTP. Khai báo dịch vụ của máy chủ cần thực hiện load balancing.
  • port: 80. Khai báo port dịch vụ máy chủ cần load balancing qua A10 Networks.
  • Address: Virtual IIS. Khai báo Virtual Server dùng để load balancing cho các máy chủ web.
  • Service group: Loadbalancing IIS. Chọn service group của những máy chủ cần load balancing mà chúng ta đã cấu hình ở trên.
  Load Balancing A10 routed mode (14)

  - Nhấn ok sau khi cấu hình xong.

  Load Balancing A10 routed mode (15)

  Và save lại cấu hình mà chúng ta cấu hình ở trên. Xuất hiện dòng "Save Successful" nghĩa là chúng ta đã lưu các cấu hình trên A10 networks thành công.
  Load Balancing A10 routed mode (16)


  III. Test Load balancing A10 Networks


  - Bây giờ chúng ta có thể sử dụng 2 trình duyệt web khác nhau, hoặc dùng 2 client truy cập đến virtual IP 10.72.82.153 để kiểm tra khả năng load balancing.
  - Như chúng ta thấy với mỗi session nó sẽ được A10 đẩy đến 1 server IIS khác nhau trong group load balancing.

  Load Balancing A10 routed mode (17)

  • Chúng ta có thể qua mode “monitor mode → SLB → session” để kiểm tra khả năng load balancing của A10.
  • Chúng ta có thể thấy các session của client khi đẩy vào virtual IP của A10 sẽ được xoay vòng trong các server của group loadbalancing IIS.
  • Các bạn để ý sẽ thấy A10 có thể thấy được IP của client kết nối đến các server IIS nhờ cơ chế Routed mà chúng ta đã cấu hình ở trên
  Load Balancing A10 routed mode (18)


  Tham khảo thêm các bài viết về hệ thống load balancing của A10 Networks
  1. A10 SoftAx Load Balancing trên nền ảo hóa
  2. [Lab 1] Deploy A10 SoftAX Virtual Appliances in VMware vSphere
  3. [Lab 2] Cấu hình A10 SoftAX Load balancing với SNAT
  4. [Lab 3.1] Configure A10 Networks Routed Mode
  5. [Lab 3.2] Cấu hình Load balancing trên A10 với Routed Mode
  Tham khảo thêm các bài viết về load Balancing của các hệ thống khác
  Tổng hợp các bài viết về hệ thống load balancing
   
  Last edited: Oct 16, 2016

Share This Page