Lab 3.2 Cài đặt Endian Firewall

Discussion in 'Security' started by root, Aug 14, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  I. Mô hình triển khai
  1. Mô hình

  [​IMG]

  2. Các thành phần trong mô hình:

  • Firewall Endian : là một Firewall mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi với các tính năng toàn diện. Firewall Endian quản lý gần như là toàn diện với thiết bị tường lửa stateful , Webproxy, Proxy, Web security, lọc nội dung, Mail gateway , Authentication, Antirivus , Anti-spyware, …
  • Máy Domain Controller : quản lí người dùng, máy tính,
  • Máy SERVER: làm chức năng Webserver và Mail server.
  • Máy Client: đóng vai trò là client bên ngoài hệ thống mạng gửi mail vào hệ thống.

  3. Những tính năng sẽ triển khai :

  [TABLE="class: grid, width: 500, align: left"]

  TT
  Chức năng

  1
  ClamAV antivirus

  2
  Firewall

  3
  Firewall – Port forwarding / NAT

  4
  Firewall – Outgoing traffic

  5
  Firewall – Inter-Zone traffic

  6
  Firewall – System access

  7
  Proxy – HTTP

  8
  Proxy – POP3

  9
  Proxy – SMTP
  [/TABLE]

  II. Triển khai
  1. Cài đặt:
  - Download Endian Firewall từ trang chủ http://www.endian.com/index.php?id=400
  - Tiến hành cài đăt, mình sẽ cài trên Vmware 10.
  - Khi boot Endian Firewall no sẽ ra như hình sau, bạn enter để tiếp tục

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  - Dòng cảnh báo tất cả các dữ liệu trên hệ thống hiện thời sẽ bị mất : “Warning!! All Data on the current system will be lost!!”. Bạn có chắc rằng muốn cài đặt Firewall Endian trên hệ thống này không ? chọn Yes để tiếp tục cài đặt.

  [​IMG]

  [​IMG]

  - nhập địa chỉ ip cho Green interface .

  [​IMG]

  - Xong
  [​IMG]

  - Các bạn có thể chính sửa Green IP như sau: password default của Endian là "endian"

  Code:
  
  Management URL: https://192.168.0.15:10443
  Green IP:    192.168.0.15/24
  -----------------
  
  0) Shell
  1) Reboot
  2) Change Root Password
  3) Change Admin Password
  4) Restore Factory Defaults
  
  [COLOR=#ff0000]Choice: 0[/COLOR]
  
  [B][endian]:[/B] [COLOR=#ff0000]login[/COLOR]
  root's password:
  Welcome to Endian Firewall Appliance release 2.5-0 (Deployset #0)
  [B][endian] root:[/B] bash
  - Copy file cấu hình
  Code:
  [COLOR=#333333][FONT=Arial]cp /usr/lib/efw/ethernet/default/settings /var/efw/ethernet/settings[/FONT][/COLOR]
  

  - Sửa file cấu hình bằng vi
  Code:
  bash-3.00# vi /var/efw/ethernet/settings
  - Thay đổi cấu hình Green IP mặc định
  Thành

  - Đảm bảo quyền cho nobody:nobody
  Code:
  bash-3.00# chown nobody:nobody /var/efw/ethernet/settings
  - Các bạn exit và giờ IP đã thay đổi

  [​IMG]

  - Login vào Endian Firewall bằng Web với user/pass default là "admin/endian"

  [​IMG]

  - Thành quả

  [​IMG]
   
 2. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  Còn 1 cách cấu hình Green IT nữa đó là dùng netwizard mà ko cần dùng " /var/efw/ethernet/settings"
  - login vào quyền root trên bash shell

  Code:
  root@endian # [COLOR=#ff0000]netwizard[/COLOR]
  - Nó sẽ hiện ra các câu hỏi và bạn cấu hình

  Code:
  Network Configuration Wizard 
   ---------------------------- 
   
   Hostname? myappliance.
   Domain? mydomain 
   RED interface type <STATIC/DHCP/GATEWAY>? DHCP 
   RED device <eth0/eth1/eth2/eth3>? eth3 
  [COLOR=#ff0000] Green devices <eth0/eth1/eth2>? eth1 [/COLOR]
  [COLOR=#ff0000] Green IPs (IP/CIDR)? 10.0.0.100/24 [/COLOR]
   Orange devices <eth1/eth2>? eth1 
   Orange IPs (IP/CIDR)? 10.0.0.100/24 
   Blue devices ? eth2 
   Blue IPs (IP/CIDR)? 172.22.30.1/24 
   Enable SSH access <on/off>? on 
   Allow access to ports 22, 80 and 10443 from any interface <on/off>? off
  
  - Sau đó lưu cấu hình lại

  Code:
  [FONT=Tahoma]Is the above correct <yes/no>?[/FONT][COLOR=#ff0000][FONT=Tahoma]yes[/FONT][/COLOR]
  - Ghi đè cấu hình
  Code:
  [FONT=Tahoma]Write configuration <yes/no>?[/FONT][COLOR=#ff0000][FONT=Tahoma]yes[/FONT][/COLOR]
   

Share This Page