Lab 2.3 Cấu hình Load balancing Gateway trên Pfsense

Discussion in 'Security' started by root, Jul 13, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  I. Mô hình
  1. Mô hình

  [​IMG]

  2. Yêu cầu
  - PC trong LAN khi truy cập interface thì pfsense sẽ thực hiện load banlancing gateway trên 2 interface WAN
  - Sơ đô IP

  [TABLE="class: grid, width: 800"]

  Pfsense
  em0: WAN 1, IP: 192.168.10.10/24, gateway 192.168.10.254
  em1: WAN 2, IP: 192.168.20.10/24, gateway 192.168.20.254
  em2: LAN, IP: 10.1.1.10/24

  Router R1
  f0/0: DHCP
  f0/1: IP 192.168.10.254/24

  Router R2
  f0/0: DHCP
  f0/1: IP 192.168.20.254/24

  PC
  dhcp
  [/TABLE]


  II. Triển khai

  1. Cấu hình IP, Gateway
  - Pfsense: về cấu hình IP và DHCP trên pfsense các bạn xem ở bài lab 2.2 tai đây http://svuit.com/showthread.php?614-Lab-2-2-Cấu-hình-IP-và-DHCP-pfsense-bằng-web
  - Router R1: Cấu hình IP và NAT để mạng bên trong ra internet
  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R1(config)#interface f0/0
  R1(config-if)#ip address dhcp
  R1(config-if)#no shutdown
  R1(config-if)#int f0/1
  R1(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  R1(config-if)#no shutdown


  R1(config)#access-list 1 permit any
  R1(config)#ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload
  R1(config)#int f0/0
  R1(config-if)#ip nat outside
  R1(config-if)#int f0/1
  R1(config-if)#ip nat inside
  [/TABLE]


  - Router R2: Cấu hình tương tự Router R1

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R2(config)#interface f0/0
  R2(config-if)#ip address dhcp
  R2(config-if)#no shutdown
  R2(config-if)#int f0/1
  R2(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
  R2(config-if)#no shutdown

  R2(config)#access-list 1 permit any
  R2(config)#ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload
  R2(config)#int f0/0
  R2(config-if)#ip nat outside
  R2(config-if)#int f0/1
  R2(config-if)#ip nat inside
  [/TABLE]

  2. Cấu hình load balancing
  - chọn system routing để bạn có thể thấy pfsense hiện đang có 2 đường kết nối WAN
  [​IMG]

  [​IMG]

  - Group 2 interface WAN đó thành 1 interface WAN ảo.

  [​IMG]

  - Đặt tên interface WAN ảo này (loadBalancing) và chú ý Tier của 2 interface WAN vật lý phải giống nhau
  [​IMG]

  [​IMG]

  - Cấu hình Rule để các PC trong LAN ra interface bằng interface WAN ảo vừa tạo ở trên

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  - Vầy là cấu hình xong, bây giờ bạn có thể xem trang thái của gateway

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 2. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  3. Kiểm tra
  - Trên PC bạn thử xem film trên ytube, hoặc download ... để xem traffic trên pfsense xử lý như thế nào

  [​IMG]


  - Trên pfsense bạn có thể xem traffic của PC được load balancing trên cả 2 interface WAN

  [​IMG]

  - Như bạn thấy traffic của PC được load balancing trên cả 2 interface WAN

  [​IMG]

  [​IMG]

  - Bây giờ trên Router R1 mình sẽ shutdown f0/1 bạn sẽ thấy 1 đường kết nối WAN đã bị down

  [​IMG]
  - Nhưng PC vẫn ra internet bình thường thông qua WAN 2

  [​IMG]

  - Bây giờ mình thử shutdown f0/0 của R1 và no shutdown f0/1. Bạn thấy 2 WAN đã hiện online

  [​IMG]

  - Tuy nhiên đường kết nối WAN qua R1 đã bị down vì f0/0 của R1 down, nhưng PC trong LAn vẫn ra internet được thông qua đường WAN 2 qua Router R2

  [​IMG]
   

Share This Page