CCNA Lab 2.0: Cấu hình Vlan cơ bản

Discussion in 'Lab' started by nessiggk, Jun 24, 2018.

 1. nessiggk

  nessiggk Member

  Joined:
  Feb 25, 2018
  Messages:
  42
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Location:
  HOCHIMINH CITY
  Home Page:

  Lab 2.0: Cấu hình Vlan cơ bản
  Bài lab 2.0 Cấu hình Vlan cơ bản tiếp tục được thực hiện trên Cisco Packet Tracer, nhằm hiểu rõ hơn về Vlan.


  I. Các yêu cầu của bài lab

  cau hinh vlan co ban (1)

  1. Cấu hình 3 Vlan trên Switch

  • VLAN 10: KINHDOANH

  • VLAN 20: KETOAN

  • VLAN 30: ADMIN
  2. Kiểm tra ping giữa các máy trong cùng VLAN

  3. Kiểm tra ping giữa các máy khác VLAN


  II. Cấu hình Vlan và đặt địa chỉ ip các pc

  1. Đặt địa chỉ ip cho các pc thuộc các lớp mạng

  • Ví dụ đặt địa chỉ ip trên PC0 thì ta vào PC0 click vào cửa sổ Desktop chọn IP Configuration và cấu hình địa chỉ IP cùng Subnet mask cho chúng. Tương tự vậy thực hiện trên các pc còn lại.
  cau hinh vlan co ban (2)


  2. Cấu hình VLAN 10 – KINHDOANH

  • Việc đầu tiên ta cần làm là tạo ra Vlan cùng với số hiệu của chúng như là vlan 10 (số hiệu id trong vùng cho phép), sau đó đặt tên VLAN
  Code:
  Switch>ena
  
  Switch#conf t
  
  Switch(config)#vlan 10
  
  Switch(config-vlan)#name KINHDOANH

  • Như trên ta đã tạo được VLan và đặt tên Vlan, tiếp theo là gán cổng cho vlan theo 1 trong 2 cách:
  • Cách thứ nhất gán từng cổng:
  Code:
  Switch(config)#interface f0/1
  
  Switch(config-if)#switchport access vlan 10
  
  • Cách thứ gán hai nhiều cổng cùng một lúc:
  Code:
  Switch(config)#interface range f0/1-2
  
  Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
  • Vậy là ta đã tạo thành công Vlan 10 với tên là KINHDOANH. Để kiểm tra lại xem việc tạo vlan đã thành công hay chưa ta có thể dùng lệnh
  Code:
  Switch#sh vlan ?
  
  brief VTP all VLAN status in brief
  
  id VTP VLAN status by VLAN id
  
  name VTP VLAN status by VLAN name

  cau hinh vlan co ban (3)  3. Cấu hình Vlan 20 – KE TOAN

  • Tương tự ta tạo vlan 20 với tên KETOAN và gán cổng f0/3 và f0/4 cho vlan 20
  Code:
  Switch(config)#vlan 20
  
  Switch(config-vlan)#name KETOAN
  
  Switch(config-vlan)#exit
  
  Switch(config)#interface range f0/3-4
  
  Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20

  • Tiếp tục kiểm tra xem ta đã tạo thành công vlan 20 chưa, bây giờ ta kiểm tra với câu lệnh id -> Thành công
  cau hinh vlan co ban (4)


  4. Cấu hình Vlan 30 – ADMIN

  • Tương như 2 vlan đã tạo trên
  Code:
  Switch(config)#vlan 30
  
  Switch(config-vlan)#name ADMIN
  
  Switch(config-vlan)#exit
  
  Switch(config)#interface range f0/5-6
  
  Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30

  • Giờ ta sẽ kiểm tra xem việc tạo vlan 30 đã thành công hay chưa, ta thử với lệnh show ip name ADMIN
  cau hinh vlan co ban (5)


  • Trên đây là việc cấu hình Vlan cho từng mạng, tiếp đến ta khảo sát việc kết nối giữa các pc trong cùng Vlan và khác Vlan.
  III. Kiểm tra kết nối

  1. Kiểm tra ping giữa các máy trong cùng VLAN

  • Test ping giữa PC0 và PC1 => Thành công
  cau hinh vlan co ban (6)


  • Ping giữa PC2 và PC3 => Thành công
  cau hinh vlan co ban (7)


  • Ping giữa PC4 và PC5 => Thành công
  cau hinh vlan co ban (8)


  • Kết luận: Giữa các máy trong cùng một vlan có thể ping được lẫn nhau.
  2. Kiểm tra ping giữa các máy khác VLAN

  • Ping PC0 của vlan 10 đến PC2 của vlan 20 => Thất bại
  cau hinh vlan co ban (9)

  • Ping PC3 của vlan 20 đến PC5 của vlan 30 => Thất bại
  cau hinh vlan co ban (10)


  • Vậy các PC không cùng vlan thì không thể ping tới được lẫn nhau.
  Sau khi trên ta thấy các pc trong cùng 1 vlan thì cũng như thuộc switch riêng biệt, còn khác vlan thì cũng như là khác switch -> để các máy khác vlan giao tiếp được với nhau thì cần đến một router hoặc là một switch lớp 3.
   
  Last edited: Jun 24, 2018

Share This Page