Lab 17.2 IPSEC VPN site-to-site chứng thực qua CA 2k8

Discussion in 'Lab VPN' started by root, Jul 25, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,184
  Likes Received:
  38
  Trophy Points:
  48
  I. Sơ đồ
  1. Sơ đồ mô hình

  [​IMG]

  2. Sơ đồ IP

  [TABLE="class: grid, width: 600"]

  ASA1
  g0: outside: 151.1.1.1/24
  g1: inside: 192.168.10.1/24

  PC1
  IP: 192.168.10.10/24
  Gateway: 192.168.10.1

  ISP
  f0/0: 151.1.1.254/24
  f0/1: 152.2.2.254/24
  f1/0: 10.1.1.254/24
  f2/0: DHCP

  ASA2
  g0: outside, 152.2.2.2/24
  g1: inside, 192.168.20.2/24

  PC2
  IP: 192.168.20.20/24
  Gateway: 192.168.20.2/24
  [/TABLE]

  3. Yêu cầu
  - Cấu hình VPN site-to-site xác thực bằng RSA (sử dụng CA trên windows server 2008R2 )
  - Đảm bảo 2 mạng ra inside của 2 ASA: 192.168.10.0/24 và 192.168.20.0/24 thấy nhau và đi ra internet thành công

  II. Triển khai

  1. Cấu hình ISP
  - Ở đây mình sẽ dùng 1 Router giả lập làm ISP cho phép ra internet

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  ISP(config)#int f0/0
  ISP(config-if)#ip address 150.1.1.254 255.255.255.0
  ISP(config-if)#no shutdown
  ISP(config-if)#int f0/1
  ISP(config-if)#ip address
  ISP(config-if)#ip address 152.2.2.254 255.255.255.0
  ISP(config-if)#no shutdown
  ISP(config-if)#int f1/0
  ISP(config-if)#ip address 10.1.1.254 255.255.255.0
  ISP(config-if)#no shutdown

  // Lấy IP được cấp từ model xuống
  ISP(config-if)#int f2/0
  ISP(config-if)#ip address dhcp
  ISP(config-if)#no shutdown
  ISP(config-if)#exit

  //NAT ra internet
  ISP(config)#access-list 1 permit any
  ISP(config)#ip nat inside source list 1 interface f2/0 overload

  ISP(config)#int f2/0
  ISP(config-if)#ip nat outside
  ISP(config-if)#int f1/0
  ISP(config-if)#ip nat inside
  ISP(config-if)#int f0/0
  ISP(config-if)#ip nat inside
  ISP(config-if)#int f0/1
  ISP(config-if)#ip nat inside
  [/TABLE]

  2. Cấu hình ASA1
  - Cấu hình IP và default-route
  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  ASA1(config)# int g0
  ASA1(config-if)# nameif outside
  ASA1(config-if)# ip address 151.1.1.1 255.255.255.0
  ASA1(config-if)# no shutdown

  ASA1(config)# int g1
  ASA1(config-if)# nameif inside
  ASA1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  ASA1(config-if)# no shutdown

  ASA1(config)# route outside 0 0 151.1.1.254
  ASA1(config-if)# fixup protocol icmp
  [/TABLE]

  - Đảm bảo ASA ra internet thành công

  - Cấu hình xin CA từ CA server
  - Cấu hình hostname và map IP của CA 2k8 thành tên CASERVER

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  ASA1(config)# domain-name svuit.com
  ASA1(config)# name 10.1.1.10 CASERVER
  [/TABLE]

  - Tạo RSA key thành công
  Code:
  ASA1(config)#[COLOR=#ff0000] crypto ca authenticate CA[/COLOR]
  
  
  INFO: Certificate has the following attributes:
  Fingerprint:   6c68062d 92188438 fc44cd32 918bda27
  Do you accept this certificate? [yes/no]: [COLOR=#ff0000]yes[/COLOR]
  
  [COLOR=#ff0000]Trustpoint CA certificate accepted.[/COLOR]
  
  - Dùng 1 PC truy cập CA server để lây password enrollment challenge. Ở đây bạn có thể dùng chính AD2k8 truy cập = localhost thay vì dùng IP như dưới đây. Để nhìn thực tế xíu thì mình sẽ dùng IP để truy cập vào CA. Và bạn phải cấu hình DNS cho CA để nó phân giải tên
  [​IMG]

  - Bạn copy Password enrollment challenge trong khung màu đỏ dưới đây

  [​IMG]

  - Cấu hình thông tin CA.
  Code:
  ASA1(config)# [COLOR=#ff0000]crypto ca enroll CA[/COLOR]
  %
  % Start certificate enrollment ..
  % Create a challenge password. You will need to verbally provide this
    password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.
    For security reasons your password will not be saved in the configuration.
    Please make a note of it.
  [COLOR=#ff0000]Password: **************** [/COLOR][I][COLOR=#00ff00]// điền password enrollment challenge mà bạn đã lấy được ở trên[/COLOR][/I]
  [COLOR=#ff0000]Re-enter password: ****************[/COLOR]
  
  
  % The subject name in the certificate will be: cn=svuit O=svuit ou=svuit e=svuit.com
  
  
  % The fully-qualified domain name in the certificate will be: ASA1.svuit.com
  
  
  % Include the device serial number in the subject name? [yes/no]: [COLOR=#ff0000]no[/COLOR]
  
  
  Request certificate from CA? [yes/no]: [COLOR=#ff0000]yes[/COLOR]
  [COLOR=#ff0000]% Certificate request sent to Certificate Authority[/COLOR]
  
  - Bây giờ trên máy CA 2k8 bạn kiểm tra trạng thái Pending bạn sẽ thấy 1 certificate mới. Và chúng ta cần issued để chấp nhận chứng chỉ này

  [​IMG]

  - Qua trình cấp phép thành công
  [​IMG]

  - Sau khi CA 2k8 issue chứng chỉ thì bạn quay lại ASA sẽ xuất hiện dòng dưới đây cho biết certificate đã được cấp và quá trình enroll thành công


  - Công việc cấu hình IPSEC-VPN trên ASA 8.4 các bạn thực hiện tương tự các bài lab trước. Tuy nhiên có vài điểm thay đổi. Trước kia chúng ta xác thực với nhau bằng pre-share key nhưng bây giờ chúng ta xác thực bằng CA :)
  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  ASA1(config)# crypto ikev1 policy 10
  ASA1(config-ikev1-policy)# authentication rsa-sig
  ASA1(config-ikev1-policy)# encryption 3des
  ASA1(config-ikev1-policy)# hash md5
  ASA1(config-ikev1-policy)# group 2
  ASA1(config-ikev1-policy)# lifetime 86400

  ASA1(config)# crypto ipsec ikev1 transform-set SVUIT esp-3des esp-md5-hmac

  ASA1(config-if)# object network INSIDE-ASA1
  ASA1(config-network-object)# subnet 192.168.10.0 255.255.255.0
  ASA1(config)# object network INSIDE-ASA2
  ASA1(config-network-object)# subnet 192.168.20.0 255.255.255.0
  ASA1(config)# access-list VPN-TRAFFIC permit ip object INSIDE-ASA1 object INSIDE-ASA2
  ASA1(config)# crypto map ASA-VPN 10 match address VPN-TRAFFIC
  ASA1(config)# crypto map ASA-VPN 10 set peer 152.2.2.2
  ASA1(config)# crypto map ASA-VPN 10 set ikev1 transform-set SVUIT
  ASA1(config)# crypto map ASA-VPN 10 set trustpoint CA
  ASA1(config)# crypto map ASA-VPN interface outside
  ASA1(config)# crypto ikev1 enable outside

  ASA1(config)# tunnel-group 152.2.2.2 type ipsec-l2l
  ASA1(config)# tunnel-group 152.2.2.2 ipsec-attributes
  ASA1(config-tunnel-ipsec)# ikev1 trust-point CA
  [/TABLE]

  3. Trên ASA2
  - Các bạn cấu hình tương tự trên ASA2 nhé
  - Cấu hình IP và default-route

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  ASA2(config-if)# int g0
  ASA2(config-if)# nameif outside
  ASA2(config-if)# ip address 152.2.2.2 255.255.255.0
  ASA2(config-if)# no shutdown

  ASA2(config)# interface g1
  ASA2(config-if)# nameif inside
  ASA2(config-if)# ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
  ASA2(config-if)# no shutdown

  ASA2(config)# route outside 0 0 152.2.2.254
  ASA2(config-if)# fixup protocol icmp
  [/TABLE]

  - Cấu hình map IP CA sang tên, tạo RSA key và cấu hình thông tin xác thực CA

  [TABLE="class: outer_border, width: 700"]

  ASA2(config)# domain-name svuit.com
  ASA2(config)# name 10.1.1.10 CASERVER

  ASA2(config)# crypto key generate rsa general-keys
  ASA2(config)# crypto ca trustpoint CA
  ASA2(config-ca-trustpoint)# enrollment url http://CASERVER:80/certsrv/mscep/mscep.dll
  ASA2(config-ca-trustpoint)# subject-name cn=svuit O=svuit ou=svuit e=svuit.com
  [/TABLE]

  - Cấu hình xác thực với CA

  Code:
  ASA2(config)# [COLOR=#ff0000]crypto ca authenticate CA[/COLOR]
  
  
  INFO: Certificate has the following attributes:
  Fingerprint:   6c68062d 92188438 fc44cd32 918bda27
  Do you accept this certificate? [yes/no]: [COLOR=#ff0000]yes[/COLOR]
  
  
  Trustpoint CA certificate accepted.
  
  - Thực hiện Enroll CA.

  Code:
  ASA2(config)# [COLOR=#ff0000]crypto ca enroll CA[/COLOR]
  %
  % Start certificate enrollment ..
  % Create a challenge password. You will need to verbally provide this
    password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.
    For security reasons your password will not be saved in the configuration.
    Please make a note of it.
  [COLOR=#ff0000]Password: ****************[/COLOR] [I][COLOR=#00ff00]//password này khác với password ở trên, bạn thực hiện lấy pass giống như ở trên[/COLOR][/I]
  Re-enter password: ****************
  
  
  % The subject name in the certificate will be: cn=svuit O=svuit ou=svuit e=svuit.com
  
  
  % The fully-qualified domain name in the certificate will be: ASA2.svuit.com
  
  
  % Include the device serial number in the subject name? [yes/no]: [COLOR=#ff0000]no[/COLOR]
  
  
  Request certificate from CA? [yes/no]: [COLOR=#ff0000]yes[/COLOR]
  % Certificate request sent to Certificate Authority
  ASA1(config)# [COLOR=#ff0000]The certificate has been granted by CA![/COLOR]
  
  - Chấp nhận Certificate mới của ASA2

  [​IMG]

  - Trên CA 2k8 lúc này sẽ có cả 2 Certificate của ASA1 và ASA2

  [​IMG]

  [​IMG]

  - Cấu hình IPSEC-VPN trên ASA2 chứng thực bằng RSA

  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  ASA2(config)# crypto ikev1 policy 10
  ASA2(config-ikev1-policy)# authentication rsa-sig
  ASA2(config-ikev1-policy)# encryption 3des
  ASA2(config-ikev1-policy)# hash md5
  ASA2(config-ikev1-policy)# group 2
  ASA2(config-ikev1-policy)# lifetime 86400


  ASA2(config)# crypto ipsec ikev1 transform-set SVUIT esp-3des esp-md5-hmac

  ASA2(config-if)# object network INSIDE-ASA1
  ASA2(config-network-object)# subnet 192.168.10.0 255.255.255.0
  ASA2(config)# object network INSIDE-ASA2
  ASA2(config-network-object)# subnet 192.168.20.0 255.255.255.0
  ASA2(config)# access-list VPN-TRAFFIC permit ip object INSIDE-ASA2 object INSIDE-ASA1
  ASA2(config)# crypto map ASA-VPN 10 match address VPN-TRAFFIC
  ASA2(config)# crypto map ASA-VPN 10 set peer 151.1.1.1
  ASA2(config)# crypto map ASA-VPN 10 set ikev1 transform-set SVUIT
  ASA2(config)# crypto map ASA-VPN 10 set trustpoint CA
  ASA2(config)# crypto map ASA-VPN interface outside
  ASA2(config)# crypto ikev1 enable outside

  ASA2(config)# tunnel-group 151.1.1.1 type ipsec-l2l
  ASA2(config)# tunnel-group 151.1.1.1 ipsec-attributes
  ASA2(config-tunnel-ipsec)# ikev1 trust-point CA
  [/TABLE]

   
 2. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,184
  Likes Received:
  38
  Trophy Points:
  48
  4. Cấu hình NAT overload và NAT exemption
  - Cấu hình PAT để PC trong inside ASA ra internet và cấu hình NAT exemption để client có thể VPN

  [TABLE="class: outer_border, width: 820"]

  ASA1(config)# object network INSIDE-ASA1
  ASA1(config-network-object)# nat (inside,outside) dynamic interface


  ASA1(config)#nat (inside,outside) source static INSIDE-ASA1 INSIDE-ASA1 destination static INSIDE-ASA2 INSIDE-ASA2

  [/TABLE]

  - Cấu hình tương tự trên ASA2

  [TABLE="class: outer_border, width: 820"]

  ASA1(config)# object network INSIDE-ASA1
  ASA1(config-network-object)# nat (inside,outside) dynamic interface

  ASA1(config)#nat (inside,outside) source static INSIDE-ASA1 INSIDE-ASA1 destination static INSIDE-ASA2 INSIDE-ASA2
  [/TABLE]

  III. Kiểm tra
  - Bây giờ là tới công đoạn thu thành quả sau 1 thời gian cấu hình phê tay :)
  - Kiểm tra certificate trên CA

  Code:
  ASA1# sh crypto ca certificates CA
  Certificate
   Status: Available
   Certificate Serial Number: 6126fc29000000000004
   Certificate Usage: General Purpose
   Public Key Type: RSA (1024 bits)
   Signature Algorithm: SHA1 with RSA Encryption
   Issuer Name:
    cn=WIN-A1BNMMHMO2S-CA
   Subject Name:
    cn=svuit O\=svuit ou\=svuit e\=svuit.com
    hostname=ASA1.svuit.com
   CRL Distribution Points:
    [1] file://WIN-A1BNMMHMO2S/CertEnroll/WIN-A1BNMMHMO2S-CA.crl
   Validity Date:
    start date: 09:26:23 UTC Jul 25 2014
    end  date: 09:36:23 UTC Jul 25 2015
   Associated Trustpoints: CA
  
  
  CA Certificate
   Status: Available
   Certificate Serial Number: 0ade7cdd23724fa742db353bc233fb52
   Certificate Usage: Signature
   Public Key Type: RSA (2048 bits)
   Signature Algorithm: SHA1 with RSA Encryption
   Issuer Name:
    cn=WIN-A1BNMMHMO2S-CA
   Subject Name:
    cn=WIN-A1BNMMHMO2S-CA
   Validity Date:
    start date: 06:17:25 UTC Jul 5 2014
    end  date: 06:27:24 UTC Jul 5 2019
   Associated Trustpoints: CA
  
  
  
  - Kiểm tra trạng thái ikev1

  Code:
  ASA1# sh crypto ikev1 sa
  
  
  IKEv1 SAs:
  
  
    Active SA: 1
    Rekey SA: 0 (A tunnel will report 1 Active and 1 Rekey SA during rekey)
  Total IKE SA: 1
  
  
  1  IKE Peer: 152.2.2.2
    Type  : L2L       Role  : initiator
    Rekey  : no       State  : MM_ACTIVE
  
  
  
  - Kiểm tra trạng thái IPSEC

  Code:
  ASA1# sh crypto ipsec sa
  interface: outside
    Crypto map tag: ASA-VPN, seq num: 10, local addr: 151.1.1.1
  
  
     access-list VPN-TRAFFIC extended permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.20.0 255.255.255.0
     local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
     remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
     current_peer: 152.2.2.2
  
  
     #pkts encaps: 14, #pkts encrypt: 14, #pkts digest: 14
     #pkts decaps: 14, #pkts decrypt: 14, #pkts verify: 14
     #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
     #pkts not compressed: 14, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
     #pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0
     #PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0
     #send errors: 0, #recv errors: 0
  
  
     local crypto endpt.: 151.1.1.1/0, remote crypto endpt.: 152.2.2.2/0
     path mtu 1500, ipsec overhead 58, media mtu 1500
     current outbound spi: C2505B2E
     current inbound spi : 0C8FFEE8
  
  
    inbound esp sas:
     spi: 0x0C8FFEE8 (210763496)
       transform: esp-3des esp-md5-hmac no compression
       in use settings ={L2L, Tunnel, }
       slot: 0, conn_id: 8192, crypto-map: ASA-VPN
       sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (3914999/28713)
       IV size: 8 bytes
       replay detection support: Y
       Anti replay bitmap:
       0x00000000 0x00007FFF
    outbound esp sas:
     spi: 0xC2505B2E (3260046126)
       transform: esp-3des esp-md5-hmac no compression
       in use settings ={L2L, Tunnel, }
       slot: 0, conn_id: 8192, crypto-map: ASA-VPN
       sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (3914999/28713)
       IV size: 8 bytes
       replay detection support: Y
       Anti replay bitmap:
       0x00000000 0x00000001
  
  
  

  - PC trong vùng inside của 2 ASA đi được internet và thấy nhau
  - PC1 trong inside của ASA1 ra internet và ping thấy PC2 trong inside của ASA2

  [​IMG]

  - Tương tự PC2 trong inside của ASA2 truy cập web ngoài internet và web trong inside của ASA1 thành công

  [​IMG]
   
 3. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,184
  Likes Received:
  38
  Trophy Points:
  48
  1 vài lỗi hay gặp khi cấu hình CA, khá là bực mềnh :)

  - Ưu tiên hàng đâu khi cấu hình ok hết mà vẫn ko chạy là đồng bộ NTP giữa ASA và CA ...lỗi củ chuối nhất :)
  - và 1 vài lệnh để debug khi cấu hình


  1. ERROR: receiving Certificate Authority certificate: status = FAIL, cert length = 0
  - debug trên ASA các bạn thấy
  FIX: có lẽ do bạn cài thiếu chức năng của CA. Bạn vào Role của CA 2k8 cài thêm Features như hình cho mình nhé

  [​IMG]


  2. Sau khi fix lỗi số 1 nếu các bạn gặp lỗi này
  - Các bạn lên máy CA và truy cập: http://152.2.2.20/certsrv/mscep/mscep.dll.
  - Nếu bào lỗi thì bạn cần cài thêm service
   
 4. nontakjaba

  nontakjaba Member

  Joined:
  Dec 10, 2017
  Messages:
  99
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  16
  Gender:
  Male
  Cam on ban da chia se
   

Share This Page