CCNA [Lab 14] configuring EtherChannel and 802.1Q Trunking

Discussion in 'Lab' started by root, Mar 14, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48

  Configuring Etherchannel and 802.1Q Trunking


  Lab Configuring EtherChannel and 802.1Q Trunking: Trong bài lab này chúng ta sẽ cấu hình Etherchannel để group port trên Switch tạo thành port-channel.
  Sau khi cấu hình EtherChannel trên các Switch chúng ta sẽ cấu hình trunking giữa các Switch thông qua port-channel.
  Ngoài ra chúng ta sẽ dựa trên các bài lab cấu hình Access Control List để xây dựng các chính sách cho hệ thống này.

  I. Sơ đồ và yêu cầu Lab configuring EtherChannel and 802.1Q Trunking


  1. Sơ đồ:
  - Mô hình bài lab cấu hình Etherchannel and 802.1Q trunking giữa các Switch layer 3.

  configuring EtherChannel and 802.1Q Trunking

  2. Yêu cầu:
  - Các thiết bị đóng vai trò làm end user bao gồm: PC1 và PC2
  - Hệ thống VTP được triển khai như sau:

  • Distribute_SW làm transparent
  • Access_SW1 làm Server
  • Access_SW2 làm client
  - Kết nối giữa Core_SW và Distribute_SW là layer 3
  - Cấu hình EtherChannel theo yêu cầu

  • yêu cầu test thử các mode và kiểm tra kết quả
  - PC1 thuộc VLAN 10, PC2 thuộc VLAN 20
  - Đảm bảo hệ thống hội tụ
  - Distribute_SW cấu hình telnet. Kiểm tra kết quả telnet từ các VLAN
  - Điều chỉnh PC1 và PC2 cung VLAN
  - Áp dụng chính sách:

  • cấm PC2 telnet đến Distribute_SW
  • PC1, PC2 không ping được nhau
  • các traffic khác đều bình thường
  - Core_SW cấu hình DHCP cho cả 2 PC và cấu hình SSH

  Lưu ý: Bài lab không thực hiện được trên GNS3 0.86 và Packet tracer vì không hỗ trợ EtherChannel Layer 3

  - tham khảo thêm các bài lab liên quan.

  1. [Lab 9] Cấu hình inter vlan trên Router Cisco
  2. [Lab 9.1] Cấu hình inter vlan switch layer 3
  3. [Lab 11] Cấu hình Access Control List
  4. [Lab 11.1] Cấu hình Access List cho Router
  - Các bài lý thuyết tham khảo:
  1. [Bài 17] Cấu hình VLAN trunking và VTP Cisco
  2. [Bài 18] Cisco Multilayer Switch Network Diagram
  3. [Bài 20] Hướng dẫn cấu hình ACL Router Cisco
  Tổng hợp các bài viết lý thuyết và LAB chương trình CCNA của CISCO.
   
  Last edited: Aug 4, 2016
 2. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48

  II. Triển khai Lab configuring EtherChannel and 802.1Q Trunking


  1. Access-SW1
  // Cấu hình VTP và VLAN
  Code:
  Access_SW1-SW(config)#hostname Access_SW1
  Access_SW1(config)#vtp mode server
  Access_SW1(config)#vtp domain svuit
  Access_SW1(config)#vtp password 123
  Access_SW1(config)#vlan 10
  Access_SW1(config-vlan)#vlan 20

  // EtherChannel trên layer 2
  Code:
  Access_SW1(config)#interface range f0/5-6
  Access_SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode on

  // Cấu hình port-channel layer 2 lên trunk để đồng bộ VLAN
  Code:
  Access_SW1(config-if-range)#interface port-channel 1
  Access_SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
  Access_SW1(config-if-range)#switchport mode trunk

  // Gán port Switch cho từng VLAN
  Code:
  Access_SW1(config-if-range)#interface range f0/1-4
  Access_SW1(config-if-range)#switchport mode access
  Access_SW1(config-if-range)#switchport access vlan 10
  Access_SW1(config-if-range)#interface range f0/7-15
  Access_SW1(config-if-range)#switchport mode access
  Access_SW1(config-if-range)#switchport access vlan 20
  2. Access-Sw2
  // Cấu hình VTP
  Code:
  Access_Sw2(config)#hostname Access_SW2
  Access_SW2(config)#vtp mode client
  Access_SW2(config)#vtp domain svuit
  Access_SW2(config)#vtp password 123

  // Cấu hình EtherChannel trên layer 2
  Code:
  Access_SW2(config)#interface range f0/9-10
  Access_SW2(config-if-range)#channel-group 2 mode on

  // Lên trunk cho port-channel để đồng bộ VLAN
  Code:
  Access_SW2(config-if-range)#interface port-channel 2
  Access_SW2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
  Access_SW2(config-if)#switchport mode trunk

  // Gán port Switch cho từng VLAN
  Code:
  Access_SW2(config-if-range)#interface range f1/0-5
  Access_SW2(config-if-range)#switchport mode access
  Access_SW2(config-if-range)#switchport access vlan 10
  Access_SW2(config-if-range)#interface range f0/-8
  Access_SW2(config-if-range)#switchport mode access
  Access_SW2(config-if-range)#switchport access vlan 20
  3. Distribute_SW
  // Cấu hình VTP
  Code:
  Distribute_SW(config)#hostname Distribute_SW
  Distribute_SW(config)#vtp mode transparent
  Distribute_SW(config)#vtp domain svuit
  Distribute_SW(config)#vtp password 123

  // Cấu hình Etherchannel trên layer 3
  Code:
  Distribute_SW(config)interface range f0/1-2
  Distribute_SW(config-if-range)#no switchport
  Distribute_SW(config-if-range)#channel-group 3 mode on

  // Cấu hình EtherChannel trên Layer 2
  Code:
  Distribute_SW(config-if-range)#interface range f0/5-6
  Distribute_SW(config-if-range)#channel-group 1 mode on
  Distribute_SW(config-if-range)#interface range f0/9-10
  Distribute_SW(config-if-range)#channel-group 2 mode on

  // Cấu hình port-channel layer 2 lên trunk
  Code:
  Distribute_SW(config-if-range)#int port-channel 1
  Distribute_SW(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
  Distribute_SW(config-if)#switchport mode trunk
  Distribute_SW(config-if)#int port-channel 2
  Distribute_SW(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
  Distribute_SW(config-if)#switchport mode trunk

  // Cấu hình port-channel layer 3 đặt IP cho port-channel
  Code:
  Distribute_SW(config-if)#int port-channel 3
  Distribute_SW(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

  // Cấu hình IP cho các VLAN
  Code:
  Distribute_SW(config-if)#int vlan 10
  Distribute_SW(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  Distribute_SW(config-if)#int vlan 20
  Distribute_SW(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

  // Định tuyến OSPF trong LAN
  Code:
  Distribute_SW(config)#ip routing
  Distribute_SW(config)#router ospf 1
  Distribute_SW(config-route)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
  Distribute_SW(config-route)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
  Distribute_SW(config-route)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
  4. Core_SW
  // Cấu hình EtherChannel tạo port-channel trên layer 3
  Code:
  Core_SW(config)#hostname Core_SW
  Core_SW(config)interface range f0/1-2
  Core_SW(config-if-range)#no switchport
  Core_SW(config-if-range)#channel-group 3 mode on
  Core_SW(config-if-range)#interface port-channel 3
  Core_SW(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

  // Tạo DHCP cấp cho các VLAN
  Code:
  Core_SW(config)#ip dhcp pool VLAN10
  Core_SW(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
  Core_SW(dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
  Core_SW(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
  Core_SW(dhcp-config)#exit
  Core_SW(config)#ip dhcp pool VLAN20
  Core_SW(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
  Core_SW(dhcp-config)#default-router 192.168.20.254
  Core_SW(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4

  // Định tuyến OSPF trong LAN
  Code:
  Core_SW(config)#ip routing
  Core_SW(config)#router ospf 1
  Core_SW(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
   
  Last edited: Jul 25, 2016
  baogum likes this.
 3. tranvoluong

  tranvoluong New Member

  Joined:
  Feb 2, 2016
  Messages:
  4
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  3
  root làm bài này chưa đạt
   
  root likes this.
 4. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  Cảm ơn bạn đã quan tâm và đánh giá. Nhờ bạn bổ sung thêm nhé.
   
  baogum likes this.

Share This Page