CheckPoint [Lab 1.3] install Check Point Gateway

Discussion in 'Lab CheckPoint' started by root, Jun 22, 2016.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48

  Install and config Check Point Security Gateway 02


  Cài đặt check point security gateway 02

  1.1/ Mô hình triển khai Checkpoint Cluster HA


  - Mô hình triển khai Checkpoint Security Gateway Cluster HA.

  [​IMG]

  2.2/ Sơ đồ IP Checkpoint Cluster


  - Sơ đồ triển khai Checkpoint Cluster
  - Cấu hình thiết bị với các thông số sau:
  - Bảng phân hoặc IP trên Checkpoint 01

  [​IMG]

  - Bảng phân hoạch IP trên Checkpoint 02.

  [​IMG]

  - Bảng phân hoạch IP trên Checkpoint management được sử dụng để quản lý và cấu hình, áp policy cho 2 Checkpoint gateway ở trên.
  [​IMG]

  2.3/ Download Check Point R77.30:


  - Các bạn download Check Point R77.30 tại đây: DOWNLOAD

  - Series lab Install, config Checkpoint security gateway, Checkpoint Management server và Config Cluster HA Checkpoint
  1. Phần 1: http://svuit.vn/threads/lab-1-1-install-check-point-r77-30-1227/
  2. Phần 2: http://svuit.vn/threads/lab-1-2-config-check-point-security-gateway-1228/
  3. Phần 3: http://svuit.vn/threads/lab-1-3-install-check-point-gateway-1229/
  4. Phần 4: http://svuit.vn/threads/lab-1-4-install-check-point-management-server-1230/
  5. Phần 5: http://svuit.vn/threads/lab-1-5-smart-dashboard-check-point-1231/
  6. Phần 6: http://svuit.vn/threads/lab-1-6-config-check-point-cluster-ha-1232/
  7. Phần 7: http://svuit.vn/threads/lab-1-7-test-ha-cluster-check-point-1233/

  - Video hướng dẫn cài đặt Check point Security Gateway trên ESXi 6
  1. Phần 1: Install checkpoint security gateway on vmware ESXi


  2. Phần 2: Install checkpoint Management Server


  3. Phần 3: Config Cluster Checkpoint Gateway


  4. Phần 4: Config and test Cluster Checkpoint

  - Tham khảo thêm về các bài lý thuyết và Lab check point tại đây:
  http://svuit.vn/threads/tong-hop-cac-bai-ly-thuyet-va-lab-check-point-1234/


  2.2/ Cài đặt Checkpoint Gateway 02

  - Các bạn cài đặt Checkpoint Gateway 02 tương tự như Checkpoint 01.

  - Các bạn chọn interface Eth2 của Checkpoint 02 làm Management interface Checkpoint 02.

  [​IMG]


  - Đặt IP management cho Checkpoint Gateway 02 “1.1.1.2/24”.

  [​IMG]


  - tương tự các bạn sử dụng trình duyệt web để cài đặt Checkpoint 02.


  [​IMG]


  - Đặt IP cho interface Eth0.


  [​IMG]


  - Đặt hostname, domain name, DNS và NTP cho Checkpoint 02.


  [​IMG]


  - Tương tự Checkpoint 01 các bạn chọn loại cài đặt Checkpoint 02 là “Security Gateway or Security Management”.


  [​IMG]


  - Chọn mode cấu hình là Security gateway và cấu hình Cluster. Chúng ta sẽ cấu hình Cluster cho Checkpoint01 và Checkpoint02.


  [​IMG]


  - Khai báo Secure Internal Communication (SIC) giữa Checkpoint gateway 02 và Checkpoint Management.


  [​IMG]


  - Hoàn thành việc cài đặt và cấu hình Checkpoint 02.

  [​IMG]


  - Các bạn nhấn “OK” để reboot lai Checkpoint và apply các cấu hình chúng ta đã config ở trên. Chúng ta đã thoàn thành việc cài đặt Checkpoint 02.


  [​IMG]
   
  Last edited: Jun 23, 2016

Share This Page