Lab 1.2 VPN Site to Site DayTek 2920 vs DrayTek 2820 - PPTP vs ASA 5520

Discussion in 'Draytek' started by thanhdc, Aug 27, 2014.

 1. thanhdc

  thanhdc Super Moderator

  Joined:
  Aug 10, 2014
  Messages:
  139
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  18
  I. Mô hình:


  [​IMG]


  II. Cấu hình:


  2.1 Cấu hình trên ASA:
  Code:
  ASA5520# [B]show int ip brief[/B]
    Interface         IP-Address   OK? Method Status        Protocol
    GigabitEthernet0      [B]10.1.1.11[/B]    YES manual [B]up          up[/B]
    GigabitEthernet1      [B]10.1.11.1[/B]    YES manual [B]up          up[/B]
    GigabitEthernet2      [B]10.1.12.1[/B]    YES manual [B]up          up[/B]
  
  
  ASA5520# [B]show route[/B]
    Gateway of last resort is 10.1.1.1 to network 0.0.0.0
    C  10.1.11.0 255.255.255.0 is directly connected, inside
    C  10.1.12.0 255.255.255.0 is directly connected, dmz
    C  10.1.1.0 255.255.255.0 is directly connected, outside
    [B] S*  0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 10.1.1.1, outside[/B]
  
  
  ASA5520# show running-config [B]access-list[/B]
    access-list Outside_In extended permit icmp any any
  
  
  ASA5520# show running-config [B]access-group[/B]
    access-group Outside_In in interface outside
  
  
  ASA5520# show running-config [B]interface[/B]
    !
    interface GigabitEthernet0
     nameif [B]outside[/B]
     security-level [B]0[/B]
     ip address [B]10.1.1.11 255.255.255.0[/B]
    !
    interface GigabitEthernet1
     nameif [B]inside[/B]
     security-level [B]100[/B]
     ip address [B]10.1.11.1 255.255.255.0[/B]
    !
    interface GigabitEthernet2
     nameif [B]dmz[/B]
     security-level [B]70[/B]
     ip address [B]10.1.12.1 255.255.255.0[/B]
  
  
  
  
  ASA5520# show running-config route
    route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1 1
  
  
  ASA5520# show running-config object
  …
  


  2.2 Cấu hình trên DrayTeck:

  2.2.1. Cấu hình static route:

  [​IMG]


  [​IMG]  2.2.2. Cấu hình lại Remote Network IP

  [​IMG]


  Trên con DrayTek Vigor 2920, bạn vẫn giữ nguyên cấu hình như trước, vì mạng của site bên kia ko thay đổi…

  [​IMG]


  [​IMG]


  Trên con DrayTek Vigor 2820 bạn sửa Subnet 10.1.1.0 255.25.255.0 thành 10.1.0.0 255.255.0.0 đ
  ể gộp luôn cả các subnet 10.1.1.11.0 /24, 10.1.1.11.0 /24 10.1.12/0

  [​IMG]


  III. Kết quả đạt được:

  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]
   
  Last edited: Aug 31, 2014

Share This Page