Lab 1.2 Redistribute - part 2

Discussion in 'Lab' started by root, Jul 12, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  I. Mô hình và yêu cầu
  1. Mô hình

  [​IMG]

  2. yêu cầu
  1. config domain routing RIP, OSPF, EIGRP như hình vẽ
  2. Thông tin Area 200 không được quảng bá đến bất kì OSPF area nào khác
  3. redistribute​

  • [*=1]redistribute OSPF qua EIGRP và ngược lại
   [*=1]Chú ý Redistribute OSPF -> EIGRP chỉ thực hiện duy nhất tại R4
   [*=1]Chú ý link R4 và R5 down. R5 vẫn có thể đi được tới mạng 10.4.4.0/24
  4. Redistribute EIGRP -> RIP​

  • [*=1]4.1 Redistribute từ OSPF vào RIP trên R1 (1 đường)
   [*=1]4.2 Tại R1 tạo default-route cho vùng OSPF
   [*=1]4.5 Khi traceroute từ R5 -> Router thuộc Ripv2. Đưa ra giải pháp để tối ưu hệ thống

  II. Triển khai
  1. Cấu hình IP và các doamin routing
  - trên R1
  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R1(config-if)#int f0/0
  R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  R1(config-if)#no shutdown
  R1(config-if)#int f0/1
  R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
  R1(config-if)#no shutdown
  R1(config-if)#int s1/0
  R1(config-if)#ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
  R1(config-if)#no shutdown
  R1(config-if)#int s1/1
  R1(config-if)#ip address 10.4.4.1 255.255.255.0
  R1(config-if)#no shutdown

  R1(config)#router rip
  R1(config-router)#version 2
  R1(config-router)#network 10.1.1.0
  R1(config-router)#no auto-summary

  R1(config)#router ospf 1
  R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
  R1(config-router)#network 10.3.3.0 0.0.0.255 area 0
  R1(config-router)#network 10.4.4.0 0.0.0.255 area 0
  R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 200
  [/TABLE]

  - Trên R2
  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R2(config-if)#int f0/1
  R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
  R2(config-if)#no shutdown

  R2(config)#router rip
  R2(config-router)#version 2
  R2(config-router)#network 10.1.1.0
  R2(config-router)#no auto-summary
  [/TABLE]

  - Trên R3

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R3(config-if)#int f0/1
  R3(config-if)#ip address 50.3.3.3 255.255.255.0
  R3(config-if)#no shutdown
  R3(config-if)#int s1/0
  R3(config-if)#ip address 10.3.3.3 255.255.255.0
  R3(config-if)#no shutdown
  R3(config-if)#int s1/2
  R3(config-if)#ip address 30.3.3.3 255.255.255.0
  R3(config-if)#no shutdown
  R3(config-if)#int s1/3
  R3(config-if)#ip address 40.4.4.3 255.255.255.0
  R3(config-if)#no shutdown

  R3(config)#router ospf 1
  R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
  R3(config-router)#network 10.3.3.0 0.0.0.255 area 0
  R3(config-router)#network 30.3.3.0 0.0.0.255 area 0

  R3(config)#router eigrp 1
  R3(config-router)#network 40.4.4.0 0.0.0.255
  R3(config-router)#network 50.3.3.0 0.0.0.255
  R3(config-router)#no auto-summary
  [/TABLE]

  - Trên R4
  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R4(config-if)#int f0/1
  R4(config-if)#ip address 50.4.4.4 255.255.255.0
  R4(config-if)#no shutdown
  R4(config-if)#int s1/0
  R4(config-if)#ip address 10.4.4.4 255.255.255.0
  R4(config-if)#no shutdown
  R4(config-if)#int s1/2
  R4(config-if)#ip address 30.3.3.4 255.255.255.0
  R4(config-if)#no shutdown
  R4(config-if)#int s1/3
  R4(config-if)#ip address 40.4.4.4 255.255.255.0
  R4(config-if)#no shutdown

  R4(config)#router ospf 1
  R4(config-router)#router-id 4.4.4.4

  R4(config-router)#network 10.4.4.0 0.0.0.255 area 0
  R4(config-router)#network 30.3.3.0 0.0.0.255 area 0

  R4(config)#router eigrp 1
  R4(config-router)#network 40.4.4.0 0.0.0.255
  R4(config-router)#network 50.4.4.0 0.0.0.255
  R4(config-router)#no auto-summary
  [/TABLE]

  - Trên R5

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R5(config-if)#int f0/0
  R5(config-if)#ip address 50.3.3.5 255.255.255.0
  R5(config-if)#no shutdown
  R5(config-if)#int f0/1
  R5(config-if)#ip address 50.4.4.5 255.255.255.0
  R5(config-if)#no shutdown

  R5(config)#router eigrp 1
  R5(config-router)#network 50.3.3.0 0.0.0.255
  R5(config-router)#network 50.4.4.0 0.0.0.255
  R5(config-router)#no auto-summary
  [/TABLE]

  Show các bảng định tuyến
  - Trên R1
  - Trên R2
  - Trên R3
  - Trên R4
  - Trên R5

   
 2. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48

  2. Cấu hình để area 200 không được quảng bá đến bất kì vùng ospf nào khác

  - Các bạn thấy ở trong bảng định tuyến của các Router R3 và R4 đều có lớp mạng 192.168.1.0 của area 200. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành filter route để lớp mạng này không được nhìn thấy trên R4 và R4 nữa.
  - Để giải quyết vấn đề này mình sẽ dùng ACL+ prefix-list + distribute list để thực hiện filter-route của area 200. Mặc dùng việc filter Router này trên OSPF không triệt để vì OSPF sử dụng LSA type 1 nên ko filter route được. Nhưng ở đây do 2 area khác nhau nên nó dùng LSA type 3 để trao đổi topology nên chúng ta có thể filter route được
  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R1(config)#ip prefix-list FILTER-ROUTE deny 192.168.1.1/32

  R1(config)#router ospf 1
  R1(config-router)#area 200 filter-list prefix FILTER-ROUTE out
  [/TABLE]
  - Bây giờ các bạn lên R3 và R4 show ip route thì sẽ thấy lớp mạng 192.168.1.0 đã không còn trên bảng định tuyến của nó
  - Trên R3

  - Trên R4


  3. Redistribute
  - Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện redistribute để các lớp mạng vùng OSPF và EIGRP có thể thấy nhau. Yêu cầu đề bài chỉ được thực hiện Redistribute trên R4. Nên chúng ta sẽ thực hiện Redistribute trên R4

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R4(config)#router ospf 1
  R4(config-router)#redistribute eigrp 1 subnets

  R4(config)#router eigrp 1
  R4(config-router)#redistribute ospf 1 metric 100000 100 255 1 1500
  [/TABLE]

  - Để kiểm tra các bạn tiến hành show ip route các Router
  - Trên R1: đã thấy các lớp mạng thuộc vùng EIGRP

  - Trên R5: cũng đã thấy các lớp mạng thuộc OSPF


  4. Khi link giữa R4 và R5 down, R5 vẫn đi tới mạng 10.4.4.0 được
  - Bây giờ giả sử link R4 và R5 down bằng cách shutdown interface f0/1 của R5.
  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R5(config)#int f0/1
  R5(config-if)#shutdown
  [/TABLE]

  - Sau đó các bạn thực hiện show ip route của R5 thì thấy nó không thấy mạng 10.4.4.0/24

  - Mặc dù link giữa R4 và R5 bị down nhưng R5 vẫn còn neighber với R3, Mà bảng định tuyến của R3 vẫn thấy subnet 10.4.4.0/24. Vậy tại sao lại không thấy mạng 10.4.4.0/24 ?
  - Nguyên nhân là R3 đi tới mạng 10.4.4.0/24 là nó sử dụng Route của OSPF chứ không phải Route được Redistribute từ OSPF sang EIGPR trên R4. Mà R5 thì lại không nhìn thấy được OSPF vì nó đang dùng EIGRP
  - Như bạn biết thì AD của OSPF là 110 và AD khi redistribute từ OSPF sang EIGRP là 170 nên Router sẽ chọn OSPF, nên chúng ta cần sửa AD trên R3 để R3 nhận subnet 10.4.4.0/24 qua redistribute trên R4 chứ ko phải là OSPF

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R3(config)#router eigrp 1
  R3(config-router)#distance eigrp 90 100
  [/TABLE]

  - Bây giờ bạn show bảng đinh tuyến R3 sẽ thấy nó nhận subnet 10.4.4.0/24 là bằng redistribute từ OSPF sang EIGRP trên R4


  - Show ip route trên R5 các bạn thấy nó đã nhìn thấy mạng 10.4.4.0/24
   
 3. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  4. Thực hiện Redistribute từ OSPF vào RIP trên R1
  - Trên R1

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R1(config)#router rip
  R1(config-router)#version 2
  R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5

  [/TABLE]

  - Ở đây bạn chú ý là R2 vẫn nhìn thấy mạng 192.168.1.0/24 mặc dù chúng ta đã filter route ở trên. Nhưng các bạn chú ý ở trên chúng ta dùng là distribute list theo chiều out với lệnh " area 200 filter-list prefix FILTER-ROUTE out" trên còn ASBR nên việc filter route chỉ ảnh hưởng tới LSA type 3. Mà ở đây R2 nhận được vì nó được redistribute, mà redistribute thì sử dụng SLA type 5 nên không bị filter


  5. Tại R1 tạo 1 default-route
  - Với key world "always" thì R1 có thể lan truyền deufault route cho vùng OSPF mà trên nó không cần có default route
  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R1(config)#router ospf 1
  R1(config-router)#default-information originate always
  [/TABLE]


  - Với default route này thì R5 sẽ đi được tới R2 mặc dù bảng định tuyến của R5 ko có subnet của R2 (10.1.1.0/24)

   
 4. khoa.ntk01

  khoa.ntk01 New Member

  Joined:
  Jan 4, 2015
  Messages:
  36
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  cho cái hình nha root. hix
   
 5. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  Hi bạn,

  Bài này chỉ có hình Topology thôi bạn, hình show bảng định tuyến của Router mình để trong thẻ Quote nhé bạn!
   

Share This Page