[Lab 02] Cấu hình VLAN Voice, Trunking, CME

Discussion in 'Lab Cisco Voice' started by root, Nov 19, 2015.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48
  I. Yêu cầu
  1. Sơ đồ

  [​IMG]

  2. Yêu cầu

  - Cấu hình IP và đấu nối thiết bị theo mô hình trên
  - Cấu hình Router CME cấp DHCP cho các IP Phone thuộc VLAN 22 và PC thuộc VLAN 12
  - Cấu hình VLAN và trunking trên Switch Poe và Router CME
  - Cấu hình Router làm CME và tạo các extension cấp cho các IP Phone

  II. Triển khai
  2.1. Cấu hình Router CME
  Cấu hình IP và DHCP trên Router CME
  [TABLE="class: outer_border, width: 700"]

  CME(config)#int f0/1
  CME(config-if)#no shutdown

  // Chia Subinterface cho vlan 12 chạy traffic DATA
  CME(config)#interface f0/1.12
  CME(config-subif)#encapsulation dot1Q 12
  CME(config-subif)#ip address 10.86.12.254 255.255.255.0

  // Chia Subinterface cho vlan 20 chạy traffic VOICE
  CME(config-if)#int f0/1.22
  CME(config-subif)#encapsulation dot1Q 22
  CME(config-subif)#ip address 10.86.22.254 255.255.255.0

  // DHCP cấp IP cho VLAN DATA gồm các PC
  CME(config)#ip dhcp pool DATA
  CME(dhcp-config)#network 10.86.12.0 255.255.255.0
  CME(dhcp-config)#default-router 10.86.12.254
  CME(dhcp-config)#exit

  // DHCP cấp IP cho VLAN VOICE, gồm các IP Phone Cisco
  CME(config)#ip dhcp pool VOICE
  CME(dhcp-config)#network 10.86.22.0 255.255.255.0
  CME(dhcp-config)#default-router 10.86.22.254
  CME(dhcp-config)#option 150 ip 10.86.22.254
  CME(dhcp-config)#exit

  [/TABLE]


  - Cấu hình dịch vụ Telephony trên Router CME
  [TABLE="class: outer_border, width: 700"]

  // Kích hoạt tính năng telephony trên Router CME
  CME(config)#telephony-service
  CME(config-telephony)#max-dn 48
  CME(config-telephony)#max-ephones 24

  // Khai báo các DN và tạo các số extension cho các IP Phone
  CME(config)#ephone-dn 1
  CME(config-ephone-dn)#number 3001
  CME(config-ephone-dn)#ephone-dn 2
  CME(config-ephone-dn)#number 3002

  // Khai báo thông số cho IP Phone 01 như Mac address của IP Phone 01, gán các line button 1,2,3 lần lượt cho các Ext 1001, 1002, 1003.
  CME(config)#ephone 1
  CME(config-ephone)#mac-address 000c.29fa.55a8
  CME(config-ephone)#button 1:1 2:3 3:3
  CME(config-ephone)#restart

  // Khai báo thông số cho IP Phone 02 như Mac address của IP Phone 02, gán các line button 1,2 lần lượt cho các Ext 1004,1005
  CME(config-ephone)#ephone 2
  CME(config-ephone)#mac-address B000.B4D9.A892
  CME(config-ephone)#button 1:2
  CME(config-ephone)#type 7965
  CME(config-ephone)#restart

  [/TABLE]

  2.2. Cấu hình Switch PoE
  Cấu hình trên Switch POE
  [TABLE="class: outer_border, width: 700"]

  //Tạo các VLAN 10 và 20 cho DATA và VOICE tương ứng
  Switch_Poe(config)#vlan 12
  Switch_Poe(config-vlan)# name DATA
  Switch_Poe(config-vlan)#vlan 22
  Switch_Poe(config-vlan)# name VOICE

  // Cấu hình trunking với Router CME
  Switch_Poe (config)#int f0/0
  Switch_Poe(config-if)#switchport mode trunk
  Switch_Poe(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

  // Cấu hình để các port f0/1 đến f0/4 cho VLAN 10 và voice VLAN 20
  Switch_Poe (config)#interface range fastEthernet 0/1 - 4
  Switch_Poe (config-if-range)#switchport mode access
  Switch_Poe (config-if-range)#switchport access vlan 12
  Switch_Poe (config-if-range)#switchport voice vlan 22

  [/TABLE]


  III. Kiểm tra
  - Lấy 1 IP Phone Cisco 7965 gắn vào Switch POE với dây màu vàng là gắn với switch POE và dây màu xanh dùng để gắn cho máy tính, PC…
  [​IMG]

  - đợi xói để IP Phone khởi động lên và sau khi khởi động sau IP Phone này sẽ được cấp số extension 3002
  [​IMG]

  - Kiểm tra Network của IP Phone này xem nó có được cấp đúng VLan và IP không
  - Ở đây bạn có thể thấy địa chỉ Mac của Ip Phone này. Các bạn tiếp phần “IPv4 configuration” để kiểm tra IPv4 của Ip Phone
  [​IMG]

  - như các bạn thấy Ip Phone này sử dụng DHCP và dược cấp IP 10.86.22.1 thuộc VLAN VOICE 22
  [​IMG]

  - Các bạn ấn nút mũi tên đi xuống để xem VLAN mà IP Phone này được cấp nhé. Nó là VLAN 22
  [​IMG]

  - Quay lại PC được gắn dây với IP kiểm tra IP bạn sẽ thấy PC được cấp IP 10.86.12.4 nó là IP thuộc vlan 12 – vlan DATA
  [​IMG]

   

Share This Page