[Lab 01] Multiple SSID với Multiple VLANs

Discussion in 'Cisco' started by root, Apr 3, 2016.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48
  Multiple SSID With Multiple VLANs
  [HR][/HR]
  Bài lab này sẽ hướng dẫn cấu hình Access Point Cisco Aironet ở chế độ Autonomous. Nghĩa là Access Point này không được quản lý bởi Controller.
  Làm sao để chúng ta có thể tạo nhiều SSID trên 1 Cisco Aironet Aps và mỗi SSID đó sẽ chạy trên các VLAN khác nhau. Các VLAN trên Access Point Aironet sẽ được cấu hình trunk với Switch Cisco 2960. Từ đó chúng ta đưa ra các policy hay các ACL trên từng VLAN. Với mỗi VLAN được cấp cho mỗi SSID sẽ có các chức năng khác nhau. Ví dụ như SSID Guest chỉ cho đi internet không cho truy cập vào hệ thống của chúng ta. Hay SSID LAN được phép đi internet và truy cập hệ thống…
  Dưới đây là mô hình sẽ triển khai của chúng ta
  [​IMG]
  1 Cấu hình Accesspoint

  Bước 1: Cấu hình SSID và map nót đến 1 VLAN
  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  // Tạo SSID “SVUIT-Guest” và sử dụng VLAN 10
  ap(config)#dot11 ssid SVUIT-Guest
  ap(config-ssid)#vlan 10
  // Kích hoạt xác thực kiểu Open System
  ap(config-ssid)#authentication open
  // Cho phép quảng bá các SSID dưới đây trong các Frame beacon
  ap(config-ssid)#mbssid guest-mode
  ap(config-ssid)#wpa-psk ascii svut123

  // Tạo SSID “SVUIT-LAN” và sử dụng VLAN 20
  ap(config)#dot11 ssid SVUIT-LAN
  ap(config-ssid)#vlan 20
  ap(config-ssid)#authentication open
  ap(config-ssid)#mbssid guest-mode
  ap(config-ssid)#wpa-psk ascii svuit123

  [/TABLE]  - Bước 2: Sử dụng loại mã hóa cho các SSID với các VLAN khác nhau
  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  ap(config)#interface dot11Radio 0
  ap(config-if)#encryption vlan 10 mode ciphers tkip
  ap(config-if)#encryption vlan 20 mode ciphers aes-ccm
  // Lệnh mbssid để đảm bảo các SSID trong này sẽ được broadcast và các client có thể nhìn thấy các SSID này
  ap(config-if)#mbssid
  ap(config-if)#ssid VLAN-Guest
  ap(config-if)#ssid VLAN-LAN

  [/TABLE]


  - Bước 3: cấu hình subinterface cho Dot11 radio 0 và map vào đúng các sub-interface vật lý Gigabit 0 chạy các VLAN tương ứng. Đường sub-interface này sẽ được trunking với port trunk của switch 2960. Vì vậy mỗi VLAN của sub-interface Gigabit 0 phải đúng với các VLAN của sub-interface của dot11Radio 0
  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  ap(config)#interface dot11Radio 0.10
  ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
  ap(config-subif)#bridge-group 10

  ap(config)#interface gigabitEthernet 0.10
  ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
  ap(config-subif)#bridge-group 10

  ap(config)#interface dot11Radio 0.20
  ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
  ap(config-subif)#bridge-group 20

  ap(config)#interface gigabitEthernet 0.20
  ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
  ap(config-subif)#bridge-group 20

  // Chúng ta cần đảm bảo tính năng integrated routing and bridging (IRB) được kích hoạt ddeer định tuyến giữa các interface và bridge groups. Lệnh này có thể đã có sẵn trong cấu hình của AP nhưng chúng ta nên đánh để đảm bảo.
  AP(config)#bridge irb
  Ap(config)# bridge 1 route ip

  [/TABLE]  2 Cấu hình Switch 2960

  - Tạo vLAN 10, VLAN 20 và cấu hình ip cho các interface vlan 10, vlan 20.
  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  Switch(config)#vlan 10
  Switch(config-vlan)#name SVUIT-Guest

  Switch(config)#vlan 20
  Switch(config-vlan)#name SVUIT-LAN

  Switch(config)#interface vlan 10
  Switch(config-if)#ip add 172.16.10.250 255.255.255.0

  Switch(config)#interface vlan 20
  Switch(config-if)#ip add 172.16.20.250 255.255.255.0

  [/TABLE]


  - Cấu hình Switch 2960 cấp DHCP cho 2 SSID SVUIT-Guest và SVUIT-LAN
  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  Switch(config)#ip dhcp pool SVUIT-Guest
  Switch(dhcp-config)#network 172.16.10.0 /24
  Switch(dhcp-config)#default-router 172.16.10.250
  Switch(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

  Switch(config)#ip dhcp pool SVUIT-LAN
  Switch(dhcp-config)#network 172.16.20.0 /24
  Switch(dhcp-config)#default-router 172.16.20.100
  Switch(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

  [/TABLE]


  - Trên Switch chúng ta cấu hình mode trunk với port đấu nối Accesspoint.
  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  Switch(config)#interface gigabitEthernet 1/0/24
  Switch(config-if)#switchport mode trunk
  Switch(config-if)#no shutdown

  [/TABLE]


  - Kiểm tra đường trunk trên switch với Access Point.

  [​IMG]’’

  3. Kiểm tra trên thiết bị di động
  - Bật điện thoại lên và kiểm tra chúng ta sẽ thấy 2 SSID “SVUIT-Guest” và “SVUIT-LAN” mà chúng ta đã tạo trên Access point.
  - Chúng ta thử kết nối vào SSID “SVUIT-LAN” để kiểm tra.
  [​IMG]

  - Thiết bị đã nhận đúng IP thuộc VLAN 20 được cấp cho SSID “SVUIT-LAN”.
  [​IMG]
  - Tương tự chúng ta login vào SSID “SVUIT-Guest” để kiểm tra
  [​IMG]
  - Thiết bị của chúng ta đã nhận đúng IP thuộc VLAN 10 sử dụng cho SSID-Guest mà chúng ta đã cấu hình.
  [​IMG]

  - Trên Access Point chúng ta có thể thấy các message log khi có 1 client kết nối tới Access point này.

  [​IMG]

  - Chúng ta có thể kiểm tra xem có những SSID nào đang được active trên Access Point này.

  [​IMG]

  - Và kiểm tra MAC address và IP của các thiết bị kết nối tới các SSID của Access Point này.

  [​IMG]
   

Share This Page