Microsoft Lab 01 Local User, Local Groups

Discussion in 'Windows servers' started by nessiggk, Jan 15, 2019.

 1. nessiggk

  nessiggk Member

  Joined:
  Feb 25, 2018
  Messages:
  56
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Location:
  HOCHIMINH CITY
  Home Page:

  Lab 01: Local User, Local Groups


  Các bước triển khai:

  1. Tạo Local User Account

  2. Kiểm tra Local User Profile

  3. Tham khảo các Option khi nhấn Ctrl + Alt + Delete

  4. Tạo Local Group Account

  5. Cấu hình Sign In tự động bằng account định sẵn
  I. Chuẩn bị  Mô hình bài lab gồm 2 máy ảo chạy trên Vmware Workstation chạy chung card mạng Vmnet8 (NAT)

  • PC-DC: Windows Server 2016 Data Center

  • PC-DC01: Windows Server 2016 Data Center
  Tắt firewall. Kiểm tra ping giữa 2 máy

  II. Thực hiện


  1. Tạo Local User Account
  • Mở chương trình Local Users and Groups bằng tổ hợp phím Win lab local user (1) + R, gõ lệnh lusrmgr.msc
  lab local user (1)

  • Chuột phải vào mục Users, chọn New Users, chọn New User
  lab local user (2)

  • Điền thông tin: -> Create
  • Username: U1

  • Password và Confirm password: 123

  • Bỏ check User must change password at next logon
  ** Các tùy chọn khi tạo user account

  + User must change password at next logon: User phải đổi password trong lần log on đầu tiên

  + User cannot change password: User không có quyền đổi password

  + Password nerver expires: Password của user không bao giờ hết hạn

  + Account is disable: Vô hiệu hóa Account

  + Account is locked out: Account tạm thời bị khóa

  lab local user (3)

  • Tương tự tạo thêm một user U2
  lab local user (4)

  • Đã xuất hiện 2 user u1 và u2 ta vừa tạo
  lab local user (5)

  2. Kiểm tra Local User Profile

  • Sign in u1 trên PC-DC, Ctrl + Alt + Insert -> Sign Out ( Do trên Vmware đổi Ctrl + Alt + Delete thành) -> U1 -> Sign In
  lab local user (6)

  lab local user (7)

  • Tạo một file text document text1.txt trên Desktop
  lab local user (8)

  • Truy cập Profile của u1 theo đường dẫn: C:\User\u1 -> Thành công
  lab local user (9)

  • Truy cập Profile của Administrator theo đường dẫn: C:\Users\Administrator -> Không truy cập được
  lab local user (10)

  • Sign In u2, tạo file text2.txt trên Desktop
  lab local user (11)

  • Truy cập Profile của u2 theo đường dẫn: C:\Users\u2 -> Thành công
  lab local user (12)

  • Truy cập Profile của Administrator và u2 -> Không truy cập được
  lab local user (13)

  lab local user (14)


  3. Tham khảo các Option khi nhấn Ctrl + Alt + Delete

  • Nhấn tổ hợp Ctrl + Alt + Insert (Trên Vmware đổi thành)
  lab local user (15)

  • Các tùy chọn
   • Lock: Khóa máy tính

   • Switch User: Chuyển qua môi trường làm việc của user khác mà không tắt session hiện tại

   • Sign out: Chuyển qua môi trường làm việc của user khác và tắt các session hiện tại

   • Change a password: Thay đổi mật khẩu của user

   • Task Manager: Dùng để xem các thông số performance của máy tính
  4. Tạo Local Group Account

  • Run -> lusrmgr.msc

  • Chuột phải vào Groups, chọn New Group
  lab local user (16)

  • Ở mục Group Name , đặt tên là Boss, chọn Add -> nhập u1 -> Check Names -> OK -> Create

  lab local user (17)


  5. Cấu hình Sign In tự động bằng account định sẵn

  • Run -> control userpasswords2
  lab local user (18)

  • Ở mục Users for this computer, chọn u1. Sau đó bỏ check ở ô Users must enter a user name and password to user this computer -> OK
  lab local user (19)

  • Ở đây do ta không đặt mật khẩu cho account u1 nên OK tiếp
  lab local user (20)

  • Kiểm tra: Khởi động lại máy. Máy tính tự động đăng nhập bằng account u1 -> không cần bấm sign in, hay mật khẩu (cái này không đặt cho user u1)
  6. Network Access

  a. Trường hợp 1: 2 máy cùng password


  • PC-DC01: Sign in Administrator\password: P@ssword

  • PC-DC: Sign In Administrator, Run -> \\PC-DC01 => Truy cập thành công mà không bị hỏi username và password

  • Nhận xét: Khi truy cập vào PC-DC01 nếu account dùng để sign in trên máy PC-DC trùng với user name và password với 1 account trên PC-DC01 thì khi network access sẽ không bị hỏi user name và password

  b. Trường hợp 2: 2 máy khác password

  • PC-DC: Sign in Administrator\password: P@sword

  • PC-DC01: Sign in Administrator. Đổi password thành: P@sword01

  • Tài PC-DC: Run \\PC-DC01 . Xuất hiện thông báo đòi Username and password, khai báo username và password máy PC-DC01, chọn OK. Truy cập thành công qua PC-DC01
  lab local user (21)


  • Nhận xét: Khi truy cập vào PC-DC01 nếu account dùng để log on trên máy PC-DC01 khác user name và password với 1 account trên máy PC-DC01 thì khi netwok access sẽ bị hỏi username và password của máy PC-DC01
  Tóm lại: Ở bài này ta chỉ hiểu đơn giản Network Access là để truy cập tài nguyên của máy khác thông qua mạng trong cùng lan. Khi thực hiện Network Access giữa 2 máy tính:

  • Nếu tài khoản hiện tại đăng nhập (trên máy hiện tại) có cùng username và password với máy đích thì được truy cập tài nguyên. Còn không ->

  • Hiển thị hộp thoại yêu cầu đăng nhập username và password của một user trên máy đích
   
  Last edited: Feb 7, 2019

Share This Page