Help me- ppoe router 1841 và VNPT.

Discussion in 'Lab' started by ppoe_132, Dec 10, 2015.

 1. ppoe_132

  ppoe_132 New Member

  Joined:
  Dec 10, 2015
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  *Dec 10 13:30:34.671: %DIALER-6-BIND: Interface Vi2 bound to profile Di1
  *Dec 10 13:30:34.671: Vi2 PPP: Phase is DOWN, Setup
  *Dec 10 13:30:34.671: Vi2 PPP: Using dialer call direction
  *Dec 10 13:30:34.671: Vi2 PPP: Treating connection as a callout
  *Dec 10 13:30:34.671: Vi2 PPP: Session handle[E6000066] Session id[0]
  *Dec 10 13:30:34.671: Vi2 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open
  *Dec 10 13:30:34.671: Vi2 PPP: No remote authentication for call-out
  *Dec 10 13:30:34.671: Vi2 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 14
  *Dec 10 13:30:34.671: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
  *Dec 10 13:30:34.671: Vi2 LCP: MagicNumber 0x9411CB5F (0x05069411CB5F)
  *Dec 10 13:30:34.675: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to up
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 84 len 18
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 LCP: MagicNumber 0x2124BFAB (0x05062124BFAB)
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 LCP: O CONFACK [REQsent] id 84 len 18
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023)
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 LCP: MagicNumber 0x2124BFAB (0x05062124BFAB)
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 14
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 LCP: MRU 1492 (0x010405D4)
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 LCP: MagicNumber 0x9411CB5F (0x05069411CB5F)
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 LCP: State is Open
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 PAP: Using hostname from interface PAP
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 PAP: Using password from interface PAP
  *Dec 10 13:30:34.675: Vi2 PAP: O AUTH-REQ id 1 len 26 from "chau1004831"
  *Dec 10 13:30:34.759: Vi2 PAP: I AUTH-NAK id 1 len 5
  *Dec 10 13:30:34.759: Vi2 LCP: I TERMREQ [Open] id 85 len 4
  *Dec 10 13:30:34.759: Vi2 LCP: O TERMACK [Open] id 85 len 4
  *Dec 10 13:30:34.759: Vi2 PPP: Sending Acct Event[Down] id[23]
  *Dec 10 13:30:34.759: Vi2 PPP: Phase is TERMINATING
  *Dec 10 13:30:34.787: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi2 unbound from profile Di1
  *Dec 10 13:30:34.791: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to down

  Mình dùng modem của VNPT đưa thì được nhưng dùng router 1841 báo lỗi khi debug lên như vậy. Đã bị hành hơn cà tuần vẫn ko tìm ra lỗi nên nhờ mọi người giúp.

  Đã cấu hình nhiều khu vực chạy bình thường vẫn dùng router 1841 và nhà mạng VNPT ko biết sao chỗ Biên Hòa lại bị như vậy.

  Mong mọi người giúp đỡ mình.
   

Share This Page