VMware (Fix) Conflicting vibs khi Upgrade ESXi và Upgrade Host ESXi 5.5 to 6.5 via ESXi Offline Bundle

Discussion in 'KB' started by nessiggk, Mar 30, 2019.

 1. nessiggk

  nessiggk Member

  Joined:
  Feb 25, 2018
  Messages:
  63
  Likes Received:
  7
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Location:
  HOCHIMINH CITY
  Home Page:

  Fix lỗi Conflicting_vibs khi Upgrade ESXi  Upgrade Host ESXi 5.5 to 6.5 via ESXi Offline Bundle
  Khi mình thực hiện Upgrade ESXi host từ 5.5 lên 6.5 đã xảy ra một vấn đề như hình: dính lỗi xung đột VIBS

  Đoạn lỗi:

  Code:
  Error(S)
  
  <CONFICICTING_VIBS ERROR: Vibs on the host are conflicting with vibs in metadata. Remove the conflicting vibs or user Image Builder to create a custom ISO providing newer versions of the conflicting vibs.
  
  ['HUAWEI_bootbank_hio_2.0.0.42-1OEM.550.0.0.1331820',
  
  'HUAWEI_bootbank_hio_2.0.0.42-1OEM.550.0.0.1331820']>
  [​IMG]


  Sẵn tiện hướng dẫn luôn hướng dẫn Upgrade ESXi thông qua Gói ESXi ngoại tuyến.

  Đầu tiên nói sơ qua về VIBS, nó được sử dụng để đóng gói và phân phối các phần mềm ESXi. Nếu muốn thêm driver hoặc software vào máy chủ ESXi thì bạn cần đóng gói vào VIB và sau đó sử dụng một công cụ Imgae Builder CLI, ESXCLI hoặc trình cập nhật để cài đặt VIB lên máy chủ.

  Xác định lỗi

  Đầu tiên khi dịch tạm qua thì nó bị xung đột với phân VIBS có sẵn trên máy chủ 5.5, trong gói 6.5 không có phần này (2 dòng cuối của đoạn lỗi). Sau đó mình xác định được Gói ESXi ngoại tuyến 5.5 đã được cài trên Server build 1331820 -> có VIB

  [​IMG]

  Trong đoạn lỗi cũng có nói mình cần phải remove phần Huawei_bootbank_hio đi hoặc sẽ xây dựng một file ISO Image mới có thêm phần Huawei_bootbank_hio này.

  Tuy nhiên mình sẽ chọn cách Remove cho đơn giản, để sau khi remove nó xong mình có thể Upgrade bằng USB, hay Virtual Media như bài trước mình có hướng dẫn.

  Đầu tiên mình sẽ tải sẵn ESXi Offline Bundle phiên bản 6.5.zip về máy client có vSphere Client

  [​IMG]

  Tiếp theo mình sẽ Uploade file này lên Datastore mà từ máy client mình có thể thấy được: DS_NAS

  [​IMG]

  Sau đó mình vào phần vSphere Client -> Host -> Configuration -> Security Profile -> Properties.. -> SSH

  [​IMG]

  Tiếp đến Enable SSH

  [​IMG]

  À quên còn bước nữa trước khi nâng cấp ESXi như trong bài trước mình cũng đã nói.

  • Tắt hết các VMs đang hoạt động

  • Backup toàn bộ dữ liệu

  • Thêm bước nữa vào Mode bảo trì
  [​IMG]

  Bây giờ chúng ta truy cập SSH thông qua phần mềm Putty và nhập Username/Password

  [​IMG]

  Mình sẽ Show đoạn code nói về thông tin lỗi khi upgrade mà chưa Remove VIB xung đột


  Code:
  [root@] esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/[DATASTORE]/VMware-ESXi-6.5.0-Update1-6765664-HPE-650.U1.9.6.5.1-Nov2017-depot.zip
  
  [DependencyError]
  
  VIB HUAWEI_bootbank_hio_2.0.0.42-1OEM.550.0.0.1331820 requires com.vmware.driverAPI-9.2.0.0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
  
  VIB HUAWEI_bootbank_hio_2.0.0.42-1OEM.550.0.0.1331820 requires vmkapi_2_0_0_0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
  
  Please refer to the log file for more details.

  Chúng ta có vấn đề với VIB Huawei_bootbank_hio, để giải quyết nó chúng ta sẽ Remove nó đi. Trước khi remove ta sẽ lấy danh sách VIB của huawei bằng lệnh sau:

  Code:
  [root@] esxcli software vib list | grep HUAWEI
  
  hio 2.0.0.42-1OEM.550.0.0.1331820  HUAWEI       VMwareCertified 2016-05-27
  Lưu ý: Tuy nhiên không phải chỉ có một lỗi Xung đột VIB này đâu, do đó khi gặp lỗi Xung đột VIB -> xác định tên VIB đầu dòng sau đó thực hiện lệnh show VIB trên thay Huawei bằng tên đó ví dụ có một trường hợp cũng hay gặp: Tùy vào đoạn lỗi và cách Remove ta có thể Search google :D


  Code:
  # esxcli software vib list | grep Mell -> Show list
  
  net-mst        2.0.0.0-10EM.550.0.0.47256    Mellanox
  
  # esxcli software vib remove -n net-mst -> Remove vib

  Quay trở lại với vấn đề mình gặp phải. Tiếp theo ta sẽ Remove vib huawei này

  Code:
  [root@] esxcli software vib remove -n hio -> “REMOVE”
  
  Removal Result
  
  Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.
  
  Reboot Required: true
  
  VIBs Installed:
  
  VIBs Removed: HUAWEI_bootbank_hio_2.0.0.42-1OEM.550.0.0.1331820
  
  VIBs Skipped:

  Đến đây ta đã thành công với việc Remove VIB huawei, giờ chúng ta có thể Upgrade theo cách chúng ta muốn tuy nhiên như đã nói mình sẽ Upgrade via ESXi Offline Bundle

  Upgrade via ESXi Offline Bundle

  Vẫn giao diện dòng lệnh, chúng ta sẽ Upgrade thông qua dòng lệnh sau:

  Code:
  ~ # esxcli software profile update -p ESXi-6.5.0-4564106-standard -d /vmfs/volumes/[Your-Datastore]/VMware-ESXi-6.5.0-4564106-depot.zip

  Ví dụ: mình đã lưu trên Datasore: DS_NAS

  Code:
  ~ # esxcli software profile update -p ESXi-6.5.0-4564106-standard -d /vmfs/volumes/DS_NAS/VMware-ESXi-6.5.0-4564106-depot.zip

  Code:
  Update Result
  
  Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.
  
  Reboot Required: true
  
  VIBs Installed: VMW_bootbank_ata-libata-92_3.00.9.2-16vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ata-pata-amd_0.3.10-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ata-pata-atiixp_0.4.6-4vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ata-pata-cmd64x_0.2.5-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ata-pata-hpt3x2n_0.3.4-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ata-pata-pdc2027x_1.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ata-pata-serverworks_0.4.3-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ata-pata-sil680_0.4.8-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ata-pata-via_0.3.3-2vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_block-cciss_3.6.14-10vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_char-random_1.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ehci-ehci-hcd_1.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_elxnet_11.1.91.0-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_hid-hid_1.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_i40en_1.1.0-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_igbn_0.1.0.0-12vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ipmi-ipmi-devintf_39.1-4vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ipmi-ipmi-msghandler_39.1-4vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ipmi-ipmi-si-drv_39.1-4vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ixgben_1.0.0.0-8vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_lpfc_11.1.0.6-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_lsi-mr3_6.910.18.00-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_lsi-msgpt2_20.00.01.00-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_lsi-msgpt3_12.00.02.00-11vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_misc-drivers_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_mtip32xx-native_3.9.5-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ne1000_0.8.0-9vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_nenic_1.0.0.2-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-cdc-ether_1.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-e1000_8.0.3.1-5vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-e1000e_3.2.2.1-2vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-fcoe_1.0.29.9.3-7vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-forcedeth_0.61-2vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-libfcoe-92_1.0.24.9.4-8vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-usbnet_1.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-vmxnet3_1.1.3.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_nhpsa_2.0.6-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_nmlx4-core_3.16.0.0-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_nmlx4-en_3.16.0.0-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_nmlx4-rdma_3.16.0.0-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_nmlx5-core_4.16.0.0-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ntg3_4.1.0.0-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_nvme_1.2.0.32-2vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_nvmxnet3_2.0.0.22-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_ohci-usb-ohci_1.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_pvscsi_0.1-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_qedentv_2.0.3.29-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_qfle3_1.0.2.7-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_qflge_1.1.0.3-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_qlnativefc_2.1.30.0-11vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_sata-ahci_3.0-22vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_sata-ata-piix_2.12-10vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_sata-sata-nv_3.5-4vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_sata-sata-promise_2.12-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_sata-sata-sil24_1.1-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_sata-sata-sil_2.3-4vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_sata-sata-svw_2.3-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-adp94xx_1.0.8.12-6vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-aic79xx_3.1-5vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-hpsa_6.0.0.84-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-ips_7.12.05-4vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-iscsi-linux-92_1.0.0.2-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-libfc-92_1.0.40.9.3-5vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-megaraid-mbox_2.20.5.1-6vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-megaraid2_2.00.4-9vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-mpt2sas_19.00.00.00-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-mptsas_4.23.01.00-10vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-mptspi_4.23.01.00-10vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_shim-iscsi-linux-9-2-1-0_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_shim-iscsi-linux-9-2-2-0_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_shim-libata-9-2-1-0_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_shim-libata-9-2-2-0_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_shim-libfc-9-2-1-0_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_shim-libfc-9-2-2-0_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_shim-libfcoe-9-2-1-0_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_shim-libfcoe-9-2-2-0_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_shim-vmklinux-9-2-1-0_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_shim-vmklinux-9-2-2-0_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_shim-vmklinux-9-2-3-0_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_uhci-usb-uhci_1.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_usb-storage-usb-storage_1.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_usbcore-usb_1.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_vmkata_0.1-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_vmkplexer-vmkplexer_6.5.0-0.0.4564106, VMW_bootbank_vmkusb_0.1-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_vmw-ahci_1.0.0-32vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_xhci-xhci_1.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMware_bootbank_cpu-microcode_6.5.0-0.0.4564106, VMware_bootbank_emulex-esx-elxnetcli_11.1.28.0-0.0.4564106, VMware_bootbank_esx-base_6.5.0-0.0.4564106, VMware_bootbank_esx-dvfilter-generic-fastpath_6.5.0-0.0.4564106, VMware_bootbank_esx-tboot_6.5.0-0.0.4564106, VMware_bootbank_esx-ui_1.8.0-4516221, VMware_bootbank_esx-xserver_6.5.0-0.0.4564106, VMware_bootbank_lsu-hp-hpsa-plugin_2.0.0-3vmw.650.0.0.4564106, VMware_bootbank_lsu-lsi-lsi-mr3-plugin_1.0.0-7vmw.650.0.0.4564106, VMware_bootbank_lsu-lsi-lsi-msgpt3-plugin_1.0.0-6vmw.650.0.0.4564106, VMware_bootbank_lsu-lsi-megaraid-sas-plugin_1.0.0-7vmw.650.0.0.4564106, VMware_bootbank_lsu-lsi-mpt2sas-plugin_2.0.0-5vmw.650.0.0.4564106, VMware_bootbank_native-misc-drivers_6.5.0-0.0.4564106, VMware_bootbank_rste_2.0.2.0088-4vmw.650.0.0.4564106, VMware_bootbank_vmware-esx-esxcli-nvme-plugin_1.2.0.10-0.0.4564106, VMware_bootbank_vsan_6.5.0-0.0.4564106, VMware_bootbank_vsanhealth_6.5.0-0.0.4564106, VMware_locker_tools-light_6.5.0-0.0.4564106
  
  VIBs Removed: Emulex_bootbank_elxnet_10.2.298.5-1OEM.550.0.0.1331820, Emulex_bootbank_lpfc_10.2.340.18-1OEM.550.0.0.1331820, Hewlett-Packard_bootbank_scsi-hpsa_5.5.0.72-1OEM.550.0.0.1331820, LSI_bootbank_scsi-mpt2sas_18.00.00.00.1vmw-1OEM.550.0.0.1331820, MICRON_bootbank_mtip32xx-native_3.9.4-1OEM.550.0.0.1331820, QLogic_bootbank_qlnativefc_1.1.29.0-1OEM.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_ata-pata-amd_0.3.10-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_ata-pata-atiixp_0.4.6-4vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_ata-pata-cmd64x_0.2.5-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_ata-pata-hpt3x2n_0.3.4-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_ata-pata-pdc2027x_1.0-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_ata-pata-serverworks_0.4.3-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_ata-pata-sil680_0.4.8-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_ata-pata-via_0.3.3-2vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_block-cciss_3.6.14-10vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_ehci-ehci-hcd_1.0-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_esx-base_5.5.0-2.33.2068190, VMware_bootbank_esx-dvfilter-generic-fastpath_5.5.0-0.0.1331820, VMware_bootbank_esx-tboot_5.5.0-2.33.2068190, VMware_bootbank_esx-xlibs_5.5.0-0.0.1331820, VMware_bootbank_esx-xserver_5.5.0-0.0.1331820, VMware_bootbank_ipmi-ipmi-devintf_39.1-4vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_ipmi-ipmi-msghandler_39.1-4vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_ipmi-ipmi-si-drv_39.1-4vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_lsi-mr3_0.255.03.01-2vmw.550.1.16.1746018, VMware_bootbank_lsi-msgpt3_00.255.03.03-1vmw.550.1.15.1623387, VMware_bootbank_misc-drivers_5.5.0-2.33.2068190, VMware_bootbank_net-be2net_4.6.100.0v-1vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_net-e1000_8.0.3.1-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_net-e1000e_1.1.2-4vmw.550.1.15.1623387, VMware_bootbank_net-forcedeth_0.61-2vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_net-vmxnet3_1.1.3.0-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_ohci-usb-ohci_1.0-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_rste_2.0.2.0088-4vmw.550.1.15.1623387, VMware_bootbank_sata-ahci_3.0-20vmw.550.2.33.2068190, VMware_bootbank_sata-ata-piix_2.12-10vmw.550.2.33.2068190, VMware_bootbank_sata-sata-nv_3.5-4vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_sata-sata-promise_2.12-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_sata-sata-sil24_1.1-1vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_sata-sata-sil_2.3-4vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_sata-sata-svw_2.3-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_scsi-adp94xx_1.0.8.12-6vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_scsi-aic79xx_3.1-5vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_scsi-ips_7.12.05-4vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_scsi-lpfc820_8.2.3.1-129vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_scsi-megaraid-mbox_2.20.5.1-6vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_scsi-megaraid2_2.00.4-9vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_scsi-mptsas_4.23.01.00-9vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_scsi-mptspi_4.23.01.00-9vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_scsi-qla2xxx_902.k1.1-9vmw.550.0.0.1331820, VMware_bootbank_uhci-usb-uhci_1.0-3vmw.550.0.0.1331820, VMware_locker_tools-light_5.5.0-2.33.2068190
  
  VIBs Skipped: VMW_bootbank_ima-qla4xxx_2.02.18-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_misc-cnic-register_1.78.75.v60.7-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-bnx2_2.2.4f.v60.10-2vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-bnx2x_1.78.80.v60.12-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-cnic_1.78.76.v60.13-2vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-enic_2.1.2.38-2vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-igb_5.0.5.1.1-5vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-ixgbe_3.7.13.7.14iov-20vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-mlx4-core_1.9.7.0-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-mlx4-en_1.9.7.0-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-nx-nic_5.0.621-5vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_net-tg3_3.131d.v60.4-2vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-aacraid_1.1.5.1-9vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-bnx2fc_1.78.78.v60.8-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-bnx2i_2.78.76.v60.8-1vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-fnic_1.5.0.45-3vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-megaraid-sas_6.603.55.00-2vmw.650.0.0.4564106, VMW_bootbank_scsi-qla4xxx_5.01.03.2-7vmw.650.0.0.4564106
  
  ~ #
  Đoạn code mình lưu lại: Link GGdrive


  Đợi một lúc việc uprade sẽ tiến hành và kết thúc -> lúc đó bạn chỉ cần Reboot lại Host ESXi theo cách của bạn.

  Sau khi Reboot thành công -> Nhớ tắt SSH đi vì lí do bảo mật + Exit Maintenace Mode và Add host vào vCenter mới.

  [​IMG]


  Xong ! :D
   

Share This Page