Cisco ASA [Chapter 7.5] NAT Identity exemption and outside ASA 8.2

Discussion in 'Lý Thuyết' started by root, Jun 16, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48

  NAT identity exemption and NAT outside on Cisco ASA 8.2


  1. Dynamic identity NAT Cisco ASA


  - Câu lệnh
  Code:
  nat (inside) 0 10.0.0.0 255.255.255.0 tcp 0 0 udp 0
  - 0: là đại diện cho identity NAT
  - inside: 10.0.0.0 là lớp mạng 10.0.0.0 vùng inside đi qua firewall Cisco ASA không cần phải NAT.
  - Nhược điểm:
  • Vùng inside qua DMZ không cần NAT
  • Nhưng vùng inside ra outside cũng không NAT, điều này có thể làm cho Inside không đi được Internet trong trường hợp ISP yêu cầu NAT ở Router.
  - Để giải quyết vấn đề này bạn cần sử dụng Static identity NAT trên Cisco ASA.

  Dynamic identity NAT cisco asa (5)


  2. Static Identity NAT Cisco ASA
  - Câu lệnh
  Code:
  static (inside,DMZ) 10.0.0.20 10.0.0.20 netmask 255.255.255.255 tcp 0 0 udp 0
  - 10.0.0.20 là địa chỉ vùng Inside (vì nat static từ vùng inside ra outside thì IP là IP DMZ rồi tới IP của inside).
  - Từ inside qua DMZ thì không cần phải NAT và để giải quyết vấn để ở trên của Dynamic identity NAT thì ở đây các bạn dùng thêm 1 câu lệnh NAT sao cho IP từ vùng inside ra outside phải NAT.
  - Ví dụ: (hoặc bạn có thể dùng PAT cũng được)
  static(inside,outside) 10.0.0.20 209.165.100.5 netmask 255.255.255.0

  Static Identity NAT cisco asa (1)


  3. NAT exemption Cisco ASA
  - NAT exemption là traffic qua Firewall Cisco ASA sẽ không cần phải NAT.
  - Câu lệnh
  Code:
  access-list NO-NAT line 1 extended permit ip host 10.0.0.0 255.255.255.0 172.16.0.0 255.255.255.0
  
  nat (inside) 0 access-list NO-NAT tcp 0 0 udp 0
  - So sánh Identity NAT và Dynamic Identity NAT.

  NAT exemption cisco asa (1)


  - So sánh Identity NAT và NAT exemption cisco ASA.

  Identity NAT và NAT exemption cisco asa (1)


  4. Outside NAT Cisco ASA
  - Thường dùng cho việc security 1 lớp mạng hay 1 máy chủ mà bạn không muốn người truy cập biết IP thật của lớp mạng hay Ip máy chủ thật.
  - Lúc này user truy cập vào IP máy chủ sẽ thông qua 1 IP khác.
  Code:
  static (outside,inside) 10.0.8.135 209.165.202.135 netmask 255.255.255.255 tcp 0 0 udp

  Các bài lý thuyết trong
  Module 7
  : Address Translation on Cisco ASA
  1. [Chapter 7.1] Basic ASA NAT Configuration
  2. [Chapter 7.2] Cisco ASA NAT configuration
  3. [Chapter 7.3] config Dynamic NAT trên ASA 8.2
  4. [Chapter 7.4] config Static NAT trên ASA 8.2
  5. [Chapter 7.5] NAT Identity exemption and outside ASA 8.2
  6. [Chapter 7.6] Dynamic NAT on ASA 8.2 vs ASA 8.4
  7. [Chapter 7.7] Nat 0 and Static NAT ASA 8.2 vs ASA 8.4
  - Tham khảo thêm các bài lab trong phần
  Module 7: Address Translation on Cisco ASA
  1. [Lab 7.1] configure dynamic nat on cisco asa 8.2
  2. [Lab 7.2] Configure static nat on cisco asa 8.2
  3. [Lab 7.3] Configure NAT exemption and Identity NAT ASA 8.2
  4. [Lab 7.4] Cisco ASA and nat port redirection draytek
  - Tham khảo các bài lý thuyết và lab về Cisco ASA được update tại mục
  - Các bài lab về (Authentication - Authorization - Accounting) AAA on Cisco ASA.
   
  Last edited: Aug 16, 2016

Share This Page