Chapter 2 Giới thiệu HỆ THỐNG AES

Discussion in 'Lý Thuyết Avaya Contact Center' started by root, Nov 25, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48
  I. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG AES

  1. Chức năng hệ thống

  • Application Enablement Services là một software để tăng cường khả năng của hệ thống tổng đài.
  • AE Services cung cấp tập hợp các:
   • Giao diện lập trình ứng dụng (APIs)
   • Các giao thức, ứng dụng Web cho phép hệ thống tổng đài tích hợp được với các ứng dụng.
   • Các ứng dụng này có thể được cung cấp bởi Avaya (1st party), các tổ chức/đơn vị phát triển phần mềm (3rd Party)
  • AE Services chạy trên nền hệ điều hành Linux được tích hợp chặt chẽ với tổng đài và các ứng cụng Contact Center của Avaya.
  • Application Enablement Services cung cấp một cấu trúc mở cho phép
   • Hỗ trợ các ứng dụng hiện tại
   • Phát triển các ứng dụng và các giải pháp thương mại trong tương lai.

  2. Mô hình kết nối giữa AES và các ứng dụng

  • AES kết nối trực tiếp với tổng đài (Avaya Communication Manager ) thông qua kết nối IP, sử dụng giao tiếp CLAN.
  • Giao tiếp CLAN có thể là một card chuyên dụng trong tổng đài (với cấu trúc lớn) hoặc được tích hợp cùng với card server tổng đài.
  [​IMG]
  Hình 1 Mô hình kết nối giữa AES và ứng dụng

  • Thông qua kết nối CLAN này AES cho phép:
   • Cung cấp các thông tin cuộc gọi (số điện thoại, số khách hàng, thời gian gọi) cho các ứng dụng;
   • điều khiển các device (điện thoại, các đối tượng khác) trong tổng đài từ các ứng dụng;
   • thực hiện việc thay đổi một số các đối tượng từ các ứng dụng trên tổng đài
  3. Các lựa chọn triển khai

  • Hệ thống AES cung cấp hai lựa chọn triển khai là :
   • Software Only:
    • Khách hàng sẽ tự cung cấp server phần cứng, Hệ điều hành (OS). Avaya cung cấp phần mềm AES và License
    • Hạn chế: Avaya không hỗ cấu trúc backup, hạn chế các hỗ trợ trong trường hợp lỗi ứng dụng
   • System Platform
    • Avaya cung cấp toàn bộ phần cứng, hệ điều hành (OS) và phần mềm AES.
    • Cấu trúc phần cứng để cài đặt tuân thủ theo yêu cầu của Avaya.
    • Ví dụ: Các thành phần trong cấu trúc System Platform S8800 1U Common Server:
     • Server S8800 (phần cứng)
     • System platform (Ứng dụng nền để cài đặt AES hoặc các ứng dụng khác)
     • Red Hat Enterprise v5 ES Update 3 (hệ điều hành)
     • AES 5.2 Software (phần mềm AES)
    • Tiến trình cài đặt theo phương thức System Platform gồm 3 bước chính:
     • Lựa chọn Server phần cứng cung cấp từ Avaya
     • Thực hiện cài đặt System Platform đã tích hợp hệ điều hàn Linux 5.x
     • Thực hiện cài đặt ứng dụng AES trên nền System Platform
  II. Các dịch vụ AES cung cấp
  [​IMG]


  1. Danh sách các dịch vụ được cung cấp

  • Device, Media và Call Control (DMCC) cho 3rd Party Call Control APIs
   • TSAPI
   • JTAPI
   • CVLan
   • ASAI/DLG
  • Web ServicesDMCC Service: Cho phép truy cập các tính năng tổng đài thông qua
   • XML Protocol
   • Java API
   • NET API
  • Based on CSTA III Standard: Cho phép Avaya, Partners, 3rd Party truy cập dịch vụ thoại thông qua các dịch vụ được hỗ trợ bởi CSTA
   • Physical Device Services and Events
   • Voice Unit Services and Events
   • Call Control Services and Events**
   • Logical Device Services and Events**
   • Snapshot Services**
   • Monitoring Services
  2. Call Control Service (3rd Party sử dụng API )

  • Thực hiện cuộc gọi
  • Trả lời cuộc gọi
  • Ngắt cuộc gọi
  • Chuyển cuộc gọi
  • Thoại hội nghị
  • Giữ cuộc gọi
  • Ghi log cuộc gọi..,
  • Điều khiển và tương tác cuộc gọi: ví dụ cho phép thông báo để khách hàng nhập số để chọn nhánh cuộc gọi, cho phép nhận vào so sách chuỗi số khách hàng nhập vào…
  • Thực hiện cuộc gọi ra ngoài; sử dụng “call classification” để biêt khi nào cuộc gọi được trả lời
  • Giám sát các device:
  • Các cuộc gọi trên device
  • Các party tham gia cuộc gọi
  • Thực hiện định tuyến cuộc gọi
  • Perform logical services
  • Agent login/logout
  3. Web Services (Telephony services)

  • Cung cấp khả năng điều khiên cuộc gọi ở mức cao (SOAP, XML) dựa trên giao diện diện web tiêu chuẩn.
  • Cung cấp các chức năng xử lý cuộc gọi (functions ):
   • Make Call
   • Transfer Call
   • Conference Call
   • Disconnect Call
   • Answer Call
  4. Web Services (System Management Service)

  • Cho phép lựa chọn quản lý các feature của Avaya Communication Manager (CM)
  • Cho phép SOAP clients : display, list, add, change and remove các đối tượng trên Communication Manager.
   
 2. nontakjaba

  nontakjaba Member

  Joined:
  Dec 10, 2017
  Messages:
  90
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  16
  Gender:
  Male
  Cam on ban da chia se
   
 3. nontakjaba

  nontakjaba Member

  Joined:
  Dec 10, 2017
  Messages:
  90
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  16
  Gender:
  Male
  Cam on ban da chia se
   

Share This Page