Cisco ASA [Chapter 14.1] Config HA on Firewall Cisco ASA

Discussion in 'Lý Thuyết' started by root, Jun 11, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48
  III. Cấu hình Failover
  1. Một vài lưu ý
  - Khi khởi động 1 ASA được khởi động lên và phát hiện có 1 ASA đã làm Active thì nó sẽ tự động chuyển về Standby cho dù nó được cấu hình ở mode Primary. (preempt)
  - Khi ASA được khởi động lên và nó không phát hiện bất kì 1 con ASA nào ở mode Active thì nó sẽ tự động chuyển về mode Active cho dù nó được cấu hình ở mode Secondary
  - Active – Active Failover và Asymmetric Routing

  Config HA on Firewall Cisco ASA(1)

  Config HA on Firewall Cisco ASA(2)

  - Truy cập web của Host A. Khi truy cập web host A sử dụng HTTP nên cần phải thực hiện "three way handshake"
  • Bước 1: Host A gửi gói SYN đến cho Gateway Router.
  • Bước 2: Router sẽ xem trong bảng định tuyến và forward gói SYN đến cho FO1 vì context Cubs trên FO1 đang là Active.
  • Bước 3: Context Cubs của FO1 sẽ lưu session gói SYN của Host A. Và nó gửi gói SYN của Client tới cho Host B thông qua ISP1
  • Bước 4:
   • Nhưng vấn đề xảy ra là gói tin SYN/ACK trả về của Host B có thể đi qua ISP2 thay vì ISP1 và ISP2 gửi gói SYN/ACK này cho FO2.
   • Mà trên FO2 context Bears mới là active, còn context Cubs là Standby. Nên nó sẽ kiểm tra trong Bears thì không thấy connection nào hết => FO2 sẽ sẽ drop gói tin SYN/ACK này.
  • Bước 5:
   • Để giải quyết vấn đề này trên ASA hỗ trợ thêm tính năng “Asymmetric Routing”.
   • Dựa vào đường Stateful link, context Cubs trên FO2 sẽ nhận được full bảng trạng thái từ FO1. Asymmetric Routing sẽ phụ thêm bằng cách nhìn vào bảng trạng thái của context Cubs được đồng bộ từ FO1 xem có session ACK của host A khởi tạo không.
   • Nếu có lúc này nó sẽ forward gói SYN\ACK của host B cho context Cubs trên FO1 qua interface outside của nó. Nó sẽ forward cho đến khi kết nối này chấm dứt
  • Bước 6: FO1 nhìn vào bảng session và forward gói SYN/ACK này cho Router
  • Bước 7: Router forward về cho Host A

  2. Các bước cấu hình Failover Active - Standby

  Config HA on Firewall Cisco ASA(3)

  - Bước 1:
  • Lựa chọn interface làm đường Failover Link
  //folink: là nameif của đường failover link, tên này tùy các bạn đặt,
  //GigabitEthernet0/2: interface g0/2 sẽ được làm đường failover link

  Code:
  FO1(config)# failover lan interface folink GigabitEthernet0/2
  • Ở đây bạn có thể sử dụng interface Management làm đường failover link cũng được. Để sử dụng thì bạn sử dụng lệnh sau để đưa Management interface về thành interface bình thường
  Code:
  FO1(config)#management-only
  - Bước 2:
  • Đặt IP cho đường failover link interface đó
  Code:
  FO1(config)# failover interface ip folink 10.10.10.1 255.255.255.252 standby 10.10.10.2
  • Đặt IP cho các interface khác như bình thường chỉ có thêm là bạn cấp thêm IP cho Standby
  Config HA on Firewall Cisco ASA(4)

  - Bước 3: Thiết lập key cho failover ( Có hay không đều được)
  Code:
  FO1(config)# failover key cisco123
  - Bước 4: Xác định con ASA làm Active
  Code:
  FO1(config)# failover lan unit primary
  - Bước 5: Bật đường Stateful Failover lên ( Có hay không đều được)
  Code:
  FO1(config)# failover link StatefulLink GigabitEthernet0/3
  FO1(config)# failover interface ip StatefulLink 10.10.10.5 255.255.255.252 standby 10.10.10.6
  • Nếu các bạn muốn sử dụng chung đường Failover Link và đường Stateful Link thì các bạn dung lệnh sau
  Code:
  FO1(config)# failover link StatefulLink
  • Để giới hạn các giao thức được replication trên đường stateful. Ví dụ chỉ synchronize http
  Code:
  FO1(config)# failover replication http
  - Bước 6: bật chức năng Failover lên
  Code:
  FO1(config)# failover
  - Bước 7: Cấu hình trên ASA Standby. Gõ giống y chang như trên ASA Active. Các bạn chỉ cần gõ các câu lệnh sau để bật đường failover link, còn các cấu hình khác thì con Active sẽ đổ xuống cho con Standby, bạn không cần thực hiện cấu hình cho con Standby nữa.
  Code:
  FO2(config)#interface gi0/2
  FO2(config)#no shutdown
  FO2(config)#failover lan unit secondary
  FO2(config)#failover lan interface folink GigabitEthernet0/2
  FO2(config)#failover key cisco123
  FO2(config)#failover interface ip folink 10.10.10.1 255.255.255.252 standby 10.10.10.2
  FO2(config)#failover
  3. Cấu hình Active/Active Failover
  Config HA on Firewall Cisco ASA(5)
  - Bước 1: Lựa chọn failover link, giống như trên
  - Bước 2: Cấp IP cho failover link, giống như trên
  - Bước 3: Thiết lập failover key, giống như trên
  - Bước 4: Thiết lập primary ASA, giống trên
  - Bước 5: Bật Stateful failover, giống trên
  - Bước 6: Thiết lập failover Group.
  Tạo 2 group:
  • Group 1: Active
  • Group 2: Standby
  Code:
  Chicago(config)# failover group 1
  Chicago(config-fover-group)# preempt 15
  Chicago(config-fover-group)# replication http
  
  Chicago(config-fover-group)# failover group 2
  Chicago(config-fover-group)# secondary
  Chicago(config-fover-group)# preempt 15
  Chicago(config-fover-group)# replication http

  - Bước 7: Chỉ định membership cho failover group
  Nhét context vào trong Group
  • Context Cubs: Active
  • Context Bears: Standby
  Code:
  Chicago(config)# context Cubs
  Chicago(config-ctx)# join-failover-group 1
  
  Chicago(config-ctx)# context Bears
  Chicago(config-ctx)# join-failover-group 2
  - Bước 8: cấp IP
  • Vào từng context và cấu hình gán IP như ở trên kia.
  Code:
  Chicago(config)# change context Bears
  Chicago/Bears(config)# interface GigabitEthernet0/0.1
  Chicago/Bears(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224 Standby 209.165.200.226
  Chicago/Bears(config-if)# interface GigabitEthernet0/1.1
  Chicago/Bears(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 standby 192.168.10.2

  - Bước 9: Thiết lập asymmetric routing ( Có hay không đều được)
  • Để kích hoạt tính năng “asymmetric routing” các bạn vào interface outside của context đó và gõ lệnh “asr-group 1” để active nó lên
  Code:
  Chicago/Bears(config)# interface GigabitEthernet0/0.1
  Chicago/Bears(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224 standby 209.165.200.226
  Chicago/Bears(config-if)# asr-group 1
  - Bước 10: Bật Failover
  - Bước 11: Config failover trên ASA Standby

  4. Cấu hình Interface Level Redundancy

  Config HA on Firewall Cisco ASA(6)

  - Tạo interface Redundant và nhóm các interface vật lý vào trong interface redundant đó
  Code:
  Chicago(config)# interface Redundant1
  Chicago(config-if)# member-interface GigabitEthernet0/2
  Chicago(config-if)# member-interface GigabitEthernet0/3
  Chicago(config-if)# nameif EmailDMZ
  Chicago(config-if)# security-level 50
  Chicago(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
  
  Chicago(config)# interface redundant1
  Chicago(config-if)# member-interface GigabitEthernet0/2
  Chicago(config-if)# member-interface GigabitEthernet0/3
  Chicago(config-if)# interface redundant1.100
  Chicago(config-subif)# vlan 100
  Chicago(config-subif)# description Outside Interface for Bears
  Chicago(config-subif)# exit
  Chicago(config)# context Bears
  Chicago(config-ctx)# allocate-interface redundant1.100

  5. Failover Commands
  - Để đề phòng vấn đề tắt mở liên tục ASA gây ra tình trạng Swap-MAC làm bảng CAM của SW có thể không đúng. Thì các bạn sẽ thực hiện gán MAC cứng luôn cho ASA Active
  Code:
  Chicago(config)# failover mac address GigabitEthernet0/2 0000.1111.2222 0000.1111.2223

  6. Managing Failover Timers
  - Unit: Mỗi giây nó gửi 1 lần để giám sát trạng thái của Failover control interface
  - Interface: Mỗi 15s nó gửi 1 lần để giám sát các data-passive interface
  Code:
  Chicago(config)# failover polltime unit msec 500 holdtime 3
  Chicago(config)# failover polltime interface 6 holdtime 30
  7. Để kiểm tra.
  - Dùng lệnh "sh failover" để kiểm tra trạng thái của Failover
  Code:
  Chicago(config)# show failover
  
    Failover On
    Failover unit Primary
    Failover LAN Interface: FOCtrlIntf GigabitEthernet0/2 (up)
    Unit Poll frequency 500 milliseconds, holdtime 3 seconds<snip>
   
  Last edited: Jul 27, 2016
 2. huy8114644

  huy8114644 New Member

  Joined:
  Jul 30, 2014
  Messages:
  11
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  anh cho em hỏi 1 số vấn đề ngoài lề tí. Vấn đề là em kiểm tra tính dự phòng của con standby, em thử tắt cổng inside của con active ( đồ ảo) để kiểm tra nhưng con standby ko bật ( cổng nối giữa 2 con asa thì nó không cho tắt), ko biết rút nếu dây ra nó sao nữa . Phải tắt luôn con Active thì standby nó mới bật. Em muốn hỏi là tính dự phòng ở đây là sao anh ? em vẫn chưa hiểu rõ.
   
 3. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48
  - Nên rút dây bạn nhé, không nên dùng lệnh shutdown interface vì nó có thể đồng bộ lệnh trên cả 2 con.

  - Nó thực ra là dự phòng theo kiểu active/standby nhưng mà nó làm 2 lần active/standby.
  • Giống như kiểu bạn làm việc vào buổi sáng (active) cho buổi sáng, thì mình sẽ ngủ (standby). Nếu buổi sáng bạn nghĩ làm thì mình sẽ bị đánh thức và làm việc thay cho bạn, lúc này mình sẽ là (active) và bạn là standby.
  • Tương tự buổi chiều, qua buổi chiều bạn sẽ ngủ (standby) còn mình sẽ làm việc (active).
   
 4. huy8114644

  huy8114644 New Member

  Joined:
  Jul 30, 2014
  Messages:
  11
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  cảm ơm câu trả lời của anh :D
   

Share This Page