Cấu hình PPPoE và VPN client to site cho Router 892 Cisco

Discussion in 'Lab' started by root, Nov 19, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  I. Yêu Cầu

  • Mô hình triển khai
  [​IMG]

  • Yêu cầu:
   • Cấu hình PPPoE cho Router Cisco 892 thay thế cho Modem nhà mạng
   • Cấu hình VPN client-to-site trên Router Cisco 892
  II. Triển khai

  1. Cấu hình PPPoE

  • Với Router 892 của Cisco hỗ trợ 3 port WAN
   • 2 port GigabitEthernet 8 và GigabitEthernet 9
   • 1 port SPF
  • Và có thêm 8 port LAN ở layer 2 từ GigabitEthernet 0 đến GigabitEthernet 7
  • Sau đây là cấu hình Router 892 mình đã config pppoe cho nó
  // Đưa interface G1 vào VLAN 10
  interface GigabitEthernet0
  switchport access vlan 10
  spanning-tree portfast
  no ip address
  !

  interface GigabitEthernet1
  no ip address
  !
  interface GigabitEthernet2
  no ip address
  !
  interface GigabitEthernet3
  no ip address
  !
  interface GigabitEthernet4
  no ip address
  !
  interface GigabitEthernet5
  no ip address
  !
  interface GigabitEthernet6
  no ip address
  !
  interface GigabitEthernet7
  no ip address
  !

  // Cấu hình pppoe trên interface G8
  interface GigabitEthernet8
  no ip address
  ip nat outside
  ip virtual-reassembly in
  ip tcp adjust-mss 1452
  duplex auto
  speed auto
  pppoe enable group global
  pppoe-client dial-pool-number 1
  !
  interface GigabitEthernet9
  no ip address
  shutdown
  duplex auto
  speed auto
  !
  interface Vlan1
  no ip address
  !

  // Đặt IP cho VLAN 10. Vì các port còn lại của Router 892 đều là port layer 2 nên chúng ta cần cấu hình inter-VLAN cho Router 892
  interface Vlan10
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  ip nat inside
  ip virtual-reassembly in
  !


  // Cấu hình PPPoE, chứng thực giữa Router 892 và ISP, đặt IP tĩnh cho cổng Dialer 1
  interface Dialer1
  ip address 16.18.18.65 255.255.255.252
  ip nat outside
  ip virtual-reassembly in
  encapsulation ppp
  dialer pool 1
  dialer-group 1
  ppp chap hostname svuit
  ppp chap password 0 svuit.vn
  ppp pap sent-username svuit password 0 svuit.vn
  no cdp enable
  !
  ip forward-protocol nd
  no ip http server
  no ip http secure-server
  !
  !
  ip nat inside source static 192.168.10.5 16.18.18.66

  // NAT overload cho interface Dialer1
  ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
  // Default Router qua cổng Dialer 1
  ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
  !
  !
  access-list 1 permit any


  2. Cấu hình VPN Client to Site

  • Việc cấu hình VPN client to site tương tự như các bài lab trước. Các bạn có thể tham khảo thêm trên forum. Dưới đây là cách mình config VPN client to site cho Router 892 của Cisco
  // Pharse 1
  R1(config)#crypto isakmp policy 10
  R1(config-isakmp)#encryption 3des
  R1(config-isakmp)#authentication pre-share
  R1(config-isakmp)#hash md5
  R1(config-isakmp)#group 2
  R1(config-isakmp)#exit

  / Pharse 2
  R1(config)#crypto ipsec transform-set MYSET esp-3des esp-md5-hmac

  R1(config)#crypto dynamic-map DYNAMIC_MAP 10
  R1(config-crypto-map)#set transform-set MYSET

  R1(config)#crypto map CLIENT-MAP client authentication list userauthen
  R1(config)#crypto map CLIENT-MAP isakmp authorization list groupauthor
  R1(config)#crypto map CLIENT-MAP client configuration address respond
  R1(config)#crypto map CLIENT-MAP 10 ipsec-isakmp dynamic DYNAMIC_MAP
  R1(config)#ip local pool IP-POOL 10.10.10.1 10.10.10.10
  R1(config)#ip access-list extended ACL-VPN
  R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
  R1(config-ext-nacl)#exit

  R1(config)#crypto isakmp client configuration group VPN-CLIENT
  R1(config-isakmp-group)#key svuit
  R1(config-isakmp-group)#dns 8.8.8.8
  R1(config-isakmp-group)#domain svuit.vn
  R1(config-isakmp-group)#pool IP-POOL
  R1(config-isakmp-group)#acl ACL-VPN

  R1(config)#username svuit password svuit.com

  // Khác với ASA, VPN trên Router phải áp trên Dialer1
  R1(config)#interface Dialer1
  R1(config-if)#crypto map CLIENT-MAP

  3. Client

  • Client thực hiện truy cập VPN về Router 892 thành công
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

   

Share This Page