Cách dùng ob start , ob flush(), flush()

Discussion in 'Lý thuyết' started by root, Jan 16, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48
  PHP:
  <?php 
  // start output buffer 
  if (ob_get_level() == 0)    
      
  ob_start();    
      for(
  $i=0;$i<70;$i++)    
      {             
          echo 
  ‘printing…<br />;             
          print 
  str_pad(,4096)."n";                  
          
  ob_flush();     
          
  flush();             
          
  usleep(30000);     // depending on what you are doing, you may or may not need this             
          
  set_time_limit(30);     
       } 
  ?>
  - Tôi có 1 ví dụ đơn giản như sau:

  PHP:
  <?php 
  ob_start
  (); 
  echo 
  "Phú Teiuns. "
  echo 
  "From www.vietnoiviet.com"
  $content1 ob_get_contents(); 
  ob_clean(); 
  ob_end_flush(); 
  echo 
  $content1// Phú Teiuns. From www.vietnoiviet.com 
  ob_start(); echo "The quick brown fox Jumps over the lazy dog."
  $content2 ob_get_contents(); 
  ob_clean(); 
  ob_end_flush(); 
  echo 
  $content2// The quick brown fox Jumps over the lazy dog. 
  ?>
  Như ví dụ ta thấy mọi kết xuất bắt đầu từ ob_start();
  đến ob_clean();// xóa cache
  đều được hàm ob_get_contents(); lưu vào biến $content.


  1. Cơ chế cache là gì?
  - Client sẽ gửi Request tới Server bước này thì không tốn thời gian.
  - Tiếp đó server sẽ Parse(phân tích) Request, gửi truy vấn tới Database , và lấy dữ liệu từ Database trả về
  - Parse dữ liệu và trả lại cho Browser
  => Việc query tới DataBase sẽ tốn rất nhiều thời gian, thêm nữa dữ liệu Response thường lớn, đây chính là nguyên nhân làm cho ứng dụng của ta chậm đi.
  2.Vì sao phải tạo cache?
  - Tạo cache sẽ giúp cho site chạy nhanh và giảm truy cập trực tiếp vào database
  - Với php việc tạo cache chỉ ở mức genarate ra file, thường là dạng HTML
  Đây là giải pháp rất hay nếu làm tốt, có thể tăng tốc độ lướt web lên hàng chục lần. Tuỳ vào mục đích của ứng dụng để cache, cũng như kết hợp các phương pháp cho hiệu quả:

  • Cache toàn bộ page: Nguyên cả page ứng với url nhất định được lưu vào cache, các truy cập tiếp theo đến cùng url này sẽ include ngay lập tức file cache được tạo ra trước đó, do đó sẽ giảm tối đa về thời gian do server không phải xử lý gì cả (kể cả truy cập DataBase). Cách này đơn giản nhưng không linh hoạt, và khó thực thi vì dữ liệu trên các trang là dữ liệu động.
  • Cache từng phần của page: Ta sẽ chỉ cache một phần của page mà tại đó dữ liệu ít bị thay đổi. Điều này đảm bảo client sẽ nhận được dữ liệu trả về là chính xác mà không phải dữ liệu cũ từ file cache.
  • Cache SQL: Khi cùng câu lệnh SQL được gọi đi gọi lại, thì chỉ lệnh đầu tiên được gửi đến DataBase server, trong các Framework đều có cache SQL.
  - Để bắt đầu thì ta phải tạo một thư mục cache để chứa các file cache cho ứng dụng của ta, không nên để các file cache lung tung, tránh cache file không được CHMOD đúng quyền read & write.
  - Do đó để dễ chmod và bảo mật ta cần tạo riêng thư mục cache, việc đặt cache key cũng cần chú ý để dễ phân biệt. Sau đây là một ví dụ đơn giản cache dữ liệu:
  - Ví dụ sau sẽ tạo ra cache file $cacheFile có nhiệm vụ như sau:
  • Lưu data vào file với thời gian $time_update_cache
  • Trong thời gian này, PHP không truy vấn xuống Database mà chỉ sử dụng nội dung được get từ $cacheFile. Do không truy vấn nên sẽ giảm thời gian đáng kể.
  • Nếu không tìm thấy $cacheFile hoặc quá thời gian $time_update_cache thì PHP sẽ thực hiện truy vấn SQL, lấy data push vào $cacheFile
  Cứ như vậy, tiến trình lập đi lập lại.

  Nguồn : http://www.thienduongweb.com/home/post-cach-dung-ob-start--ob-flush-flush-365.html
   

Share This Page