AMF Labs

Discussion in 'Lab' started by gani, Jun 24, 2019.

 1. gani

  gani New Member

  Joined:
  Jun 22, 2019
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Gender:
  Male
  Location:
  HCM city

  AMF labs  Mô hình AMF để thực hiện

  Master AMF X510L
  Địa chỉ IP: 10.1.1.1
  manager / friend

  Nút AMF 1 x230
  Địa chỉ IP: 10.1.1.2

  Nút AMF 2x230
  Địa chỉ IP: 10.1.1.3


  [​IMG]

  Basic AMF configuration & use

  Ta thực hiện cấu hình trên Master như sau:

  [​IMG]

  Mạng AMF tên là SVuit và chỉ định thiết bị hiện tại là Master

  Sau đó ta cấu hình trên member

  [​IMG]

  Ta kiểm tra các nút trong mô hình bằng các câu lệnh sau:

  [​IMG]

  [​IMG]

  Device GUI on Switches
  Tải firmware tại https://alliedtelesis.flexnetoperations.com/
  sau đó thực hiện câu lệnh copy file vào flash của thiết bị dựa trên tftp server.

  [​IMG]
  Reload thiết bị và vào trang quản lí bằng IP đặt trên vlan1


  [​IMG]

  Auto backup with external device

  Trong lab này thực hiện backup với usb

  Trên master ta thực hiện câu lệnh

  [​IMG]
  Ta đã tạo bản backup thành công, kiểm tra lại trên giao diện

  [​IMG]
  Thực hiện xóa cấu hình startup và reload lại thiết bị

  [​IMG]

  [​IMG]
  Thiết bị khởi động 2 lần và đã backup thành công

  Zero-Touch Provisioning
  Mục đích của làm nào là gắn thiết bị mới mà không cần cấu hình lại

  Tại master thực hiện câu lệnh sau
  Port cấu hình không active

  [​IMG]

  Sau đó ta kiểm tra file cấu hình vừa tạo bằng câu lệnh
  #show file usb://atmf/SVuit/nodes/mem8/flash/default.cfg
  File này được lưu ở usb và thiết bị mới có tên là mem8
  Ta sửa lại ip cho thiết bị mới bằng câu lệnh sau
  #edit usb://atmf/SVuit/nodes/mem8/flash/default.cfg

  [​IMG]
  Sau đó lưu lại và kết nối thiết bị mới vào port đã cấu hình chờ kết quả

  [​IMG]
  Vậy là chúng ta đã thực hiện thành công
   
  Last edited: Jun 24, 2019

Share This Page