Recent Activity

Activity stream for all registered members at Lab Network System Security .

 1. duyloto liked root's post in the thread CCNA [Bài 13] Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP.

  Tìm hiểu giao thức định tuyến RIP Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP, nguyên lý hoạt động của RIP, cơ chế chống loop trong Rip, Split...

  Jun 24, 2018 at 9:54 PM
 2. nessiggk posted a new thread.

  CCNA Lab 2.1: Lab mở rộng về Vlan và đường Trunking

  Lab 2.1: Lab mở rộng về Vlan và đường Trunking Tiếp tục mở rộng bài lab 2.0 cấu hình cơ bản vlan được thực hiện trên cisco packet...

  Forum: Lab

  Jun 24, 2018 at 8:02 PM
 3. nessiggk has a new avatar.

  Jun 24, 2018 at 10:27 AM
 4. nessiggk posted a new thread.

  CCNA Lab 2.0: Cấu hình Vlan cơ bản

  Lab 2.0: Cấu hình Vlan cơ bản Bài lab 2.0 Cấu hình Vlan cơ bản tiếp tục được thực hiện trên Cisco Packet Tracer, nhằm hiểu rõ hơn về...

  Forum: Lab

  Jun 24, 2018 at 8:20 AM
 5. duyloto liked root's post in the thread CCNA [Bài 11] Tìm hiểu các giao thức định truyến mạng.

  Tìm hiểu các giao thức định tuyến trong hệ thống mạng overview về các giao thức định tuyến, tổng quan về các giao thức định tuyến mà...

  Jun 23, 2018 at 10:40 PM
 6. nessiggk posted a new thread.

  CCNA Lab 1.2: Cấu hình Static Route

  Lab 1.2: Cấu hình Static Route Bài viết lab cấu hình Static Route thứ hai, viết theo một mô hình khác, nhưng vẫn sử dụng phần mềm...

  Forum: Lab

  Jun 23, 2018 at 9:04 AM
 7. duyloto liked root's post in the thread CCNA [Bài 10] Cấu hình Telnet, CDP, SSH trên CISCO IOS.

  Tìm hiểu giao thức SSH, TELNET, CDP trên Cisco IOS GIỚI THIỆU VỀ các giao thức Telnet, CDP, SSH dùng để truy cập vào các thiết bị từ xa....

  Jun 22, 2018 at 8:56 PM
 8. duyloto liked root's post in the thread CCNA [Bài 9] Cách đặt tên IOS trên Router cisco.

  Cách đặt tên IOS trên Router cisco (Cisco IOS naming convention) Bài này mình giới thiệu qua cách đặt tên hệ điều hành trên router...

  Jun 22, 2018 at 8:14 PM
 9. nessiggk posted a new thread.

  CCNA Lab 1.0: Cấu hình Static Route

  Lab 1.0: Cấu hình Static Route Ở phần lý thuyết đã tìm hiểu cấu hình định tuyến tĩnh Static Route. Static Routing là phương thức định...

  Forum: Lab

  Jun 22, 2018 at 8:52 AM
 10. hoangvng1289 set their home page.

  https://bit.ly/2JRsNa1

  Jun 19, 2018 at 10:01 AM
 11. duyloto liked root's post in the thread CCNA [Bài 8] Quá trình khởi động của Router Cisco.

  Tìm hiểu quá trình khởi động của Router Cisco Tìm hiểu quá trình khởi động của Router, nguyên lý hoạt động của Router. Chỉnh sửa giá trị...

  Jun 18, 2018
 12. duyloto liked root's post in the thread CCNA [Bài 7] Tìm hiểu về Switch Cisco.

  Tìm hiểu về Switch Cisco GIỚI THIỆU VỀ SWITCH, tìm hiểu về SWITCH, các thành phần bên trong SWITCH như RAM, CPU, Flash... SWITCH Cisco....

  Jun 18, 2018
 13. duyloto liked root's post in the thread CCNA [Bài 6] Tìm hiểu về Router Cisco.

  Tìm hiểu về Router Cisco GIỚI THIỆU VỀ ROUTER, tìm hiểu Router, tìm hiểu các thành phần bên trong Router như RAM, CPU, Flash... Router...

  Jun 18, 2018
 14. duyloto liked root's post in the thread CCNA [Bài 6.1] Các câu lệnh cấu hình Router Cisco.

  Tóm tắt các bước khi cấu hình Router Đặt hostname Câu hình không cho trôi dòng lệnh Telnet không passworld Router(config)#hostname R1...

  Jun 18, 2018
 15. duyloto liked root's post in the thread CCNA [Bài 6.1] Các câu lệnh cấu hình Router Cisco.

  Các câu lệnh cấu hình Router Cisco Tổng hợp các câu lệnh cấu hình trong Router Cisco và các chế độ cấu hình trong Router. Dưới đây là...

  Jun 18, 2018
Loading...