1,4 tỷ record Database bị rò rĩ từ mạng Spam lớn nhất thế giới.

1,4 tỷ record Database bị rò rĩ từ mạng Spam lớn nhất thế giới.

Một Database chứa hơn 1,4 tỷ địa chỉ email với Tên, IP address, và vị trí đã được Hacker đưa lên internet. Dường như đây là một trong những vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất trong năm nay.

Theo nhà nghiên cứu bảo mật Chris Vickery của MacKeeper và Steve Ragan của CSOOOnline đã khám phá ra một kho các tập tin backup trên mạng được liên kết đến một tổ chức thư rác được gọi là River City Media (RCM), đứng đầu bởi Matt Ferrisi và Alvin Slocombe.

 

Email Marketing Database leak 1,4 billion

 

Database này chứa nhiều thông tin nhạy cảm về hoạt động của các công ty, cho dù nó không bao gồm thông tin username và password. Với 1,4 tỷ hồ sơ của người dùng đã bị public trên internet.

Theo MacKepper thì RCM là một công ty tiếp thị hơp pháp và đã chịu trách nhiệm gửi khoảng một tỷ tin nhắn không mong muốn mỗi ngày.

Bên cạnh 1,4 tỷ email bị public trên internet thì còn nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động spam của RCM cũng bị rò rĩ.

Một file Text bị rò rĩ cho thấy một ngày hoạt động của RCM đã gửi 18 triệu email đến những người dùng Gmail và 15 triệu đến người dùng AOL và tổng lợi nhuận từ việc spam của công ty này vào khoảng 36,000$.

Công ty đã sử dụng nhiều kỹ thuật hacking bất hợp pháp để tấn công người dùng nhiều nhất có thể. Một trong những kỹ thuật chính mà họ sử dụng được mô tả bởi các nhà nghiên cứu bảo mật là sử dụng tấn công Slowloris. Một dạng tấn công làm tê liệt hệ thống máy chủ Web Server.

Slowloris là một kỹ thuật mà Spammer sử dụng để mở càng nhiều kết nối có thể giữa Spmamer với một Gmail server.

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã thông báo cho các cơ quan pháp luật để bày tỏ sự sâu sắc của vấn đề này.

Spamhaus một tổ chức ngăn chặn spam đã đưa RCM vào danh sách blacklist và thực hiện giám sát các hoạt động spam của RCM thông qua hệ thống Register of Known Spam Operations (ROKSO)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *