What's new

Latest posts

Latest profile posts

Không biết root là 1 người hay nhiều người, nếu 1 người thì trình quá pro. Hiểu biết quá rộng :D. I'm a fan
HI i can't config 802.1x Dynamic vlan ......AD DS AND AD CS ,i can't config ,please teach me......
Chúng tôi sẽ làm vlan động 802.1x của AD DS với CS lập dạy bạn ?? Bởi vì khi thành lập nhưng luôn luôn thất bại trong việc xác thực người dùng, hy vọng sẽ nắm bắt được cách thức các 802.1x động vlan AD DS và CS phim bộ thanks
Hiện em đang làm đồ án tốt nghiệp về Vsphere em có 1 số vấn đề muốn hỏi anh. Anh có thể giúp em được không?
root
root
bạn cứ post câu hỏi lên forum or facebook của group được ko. Mình hay online trên này lắm
Anh ơi cho em xin skype của anh em hỏi một số vấn đề về vsphere với ạ. Em cảm ơn anh nhiều.
Skype của em là thdung61.
root
root
bạn có thể post lên forum được ko. Mình cũng thường xuyên lên forum vs facebook
Top