Software Tổng hợp Fix lỗi GNS3

nessiggk

Moderator
Fix lỗi GNS3 connecting to physical devices - ethernet error


Khi sử dụng GNS3 để kết nối ra bên ngoài Internet thật thì GNS3 sẽ có thể xuất hiện một lỗi như hình hoặc tương tự.

Fix loi gns3(1)

Error message - "=> unable to create NIO Ethernet for bridge 'ethernet0.vnet': nio_ethernet_open: unable to open device '\Device\NPF_{4B8D7889-D1FC-4FAA-ABE5-1A44420259FF}': Error opening adapter: The system cannot find the device specified. (20)" Any help in resolving this issue?

Các bước sửa lỗi:
  • Bước 1: Mở cmd.exe bằng quyền administrator.

  • Bước 2: Nhập lệnh -> Enter
    Code:
    sc config npf start= auto
  • Bước 3: Khởi động lại máy
Mình sẽ tổng hợp các lỗi của GNS3 mà mình gặp phải hoặc biết được . Chúc các bạn thành công !!!
 
Top