Facebook Hướng dẫn lấy UID Page Group User và Post facebook

root

Well-Known Member

Hướng dẫn lấy ID của Page, Group, User và Post trên Facebook


1/ Hướng dẫn lấy ID Page Facebook


Nếu Page của bạn của bạn có dạng link như sau: https://www.facebook.com/svuit/
thì các bạn cần đổi thành: https://m.facebook.com/svuit

Truy cập vào trang bạn vừa đổi link và chọn gửi tin nhắn tới trang fanpage. Lúc này nó sẽ có link như sau:
https://m.facebook.com/messages/thread/248785748660011/

➔ Kết quả ID của Fanpage mà bạn cần tìm là 248785748660011


Hướng dẫn lấy ID Page Facebook


2/ Lấy ID của Group Facebook


Nếu Group facebook có dạng: https://www.facebook.com/groups/svuit.seo.team

thì các bạn cần đổi thành: https://m.facebook.com/groups/svuit.seo.team

Truy cập vào trang bạn vừa đổi link và chọn Add Member (Thêm thành viên) vào group facebook. Lúc này nó sẽ chuyển sang trang mời bạn bè vào Group facebook có dạng như sau:

https://m.facebook.com/groups/1031994556890453?view=members&refid=18

➔ Kết quả ID của Fanpage mà bạn cần tìm là 1031994556890453


Lấy ID của Group Facebook


3/ Lấy ID của user Facebook


Nếu User facebook có link dạng: https://www.facebook.com/svuit.vn

thì các bạn cần đổi thành: https://m.facebook.com/svuit.vn

Truy cập vào trang bạn vừa đổi link và chọn Message (gửi tin nhắn) cho user facebook này. Lúc này nó sẽ chuyển sang trang Message Facebook có dạng như sau:

https://m.facebook.com/messages/thread/100011480076318/

➔ Kết quả ID của Fanpage mà bạn cần tìm là 100011480076318


Lấy ID của user Facebook4/ Lấy ID bài Post trên facebook


Mỗi bài post (bài đăng) trên Facebook đều có hiển thị thời gian Post. Ví ở đây trên Fanpage của svuit.vn có một bài post cách đây 4 giờ trước. Khi bạn click vào đó nó sẽ hiện thị link

https://www.facebook.com/svuit/posts/624399811098601

➔ Kết quả ID của Fanpage mà bạn cần tìm là 624399811098601


Lấy ID bài Post trên facebook
 
Last edited:
Top