gns3 integrated iou

  1. nessiggk

    Software Cài đặt GNS3 tích hợp IOU

    Cài đặt GNS3 tích hợp IOU Install gns3 integrattion IOU Bài hướng dẫn này hướng dẫn chúng ta tích hợp IOU (internal Cisco use only) vào GNS3, do vậy GNS3 cần giả lập phần cứng (cần thêm máy ảo), để chúng ta có thể cấu hình những bài lab như trên IOS thật của cisco. Đầu tiên chúng ta vào...
  2. root

    Software Cài đặt GNS3 tích hợp IOU

    Install gns3 integrattion IOU Video hướng dẫn cài đặt GNS3 tích hợp với IOU - Video và bài biết hướng dẫn fix các lỗi khi cài IOU. "Invalid IOU license key" cách để bạn tự tạo 1 license key cho IOU. http://svuit.vn/threads/invalid-iou-license-key-1184/ Cài đặt GNS3 mới nhat tích hợp với...
Top